Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas laikā iepazīstina ar projekta rezultātiem

Jauniešiem no Viesītes un Čeladžas tikšanās laikā bija iespēja uzzināt par Viesītes vidusskolas Erasmus+ projektu “WORDS UNITE US” un tā rezultātiem. Sadarbības rezultātā bez rezultātu izplatīšanas  ir stiprināta starpkulturālā saite, iegūtas jaunas prasmes, iepazīsta poļu kultūra, Eiropas valstis, reģioni.  Pasākumā ir uzlabotas jauniešu prasmes angļu valodas pielietošanā, popularizēta projekta ietvaros izstrādātā e-grāmata un vārdnīca, kurā iekļauti vārdi un teicieni bulgāru, latviešu, grieķu, lietuviešu, rumāņu valodās. Vārdnīcai ir izveidots papildinājums poļu valodā. No 16. līdz 23. jūlijam piecpadsmit Viesītes novada jaunieši devās apmaiņas braucienā uz Viesītes sadraudzības pilsētu Čeladžu (poļu: Czeladź) Polijā, bet piecpadsmit poļu jaunieši no Čeladžas pilsētas ieradās Viesītes novadā.

Mūsu jauniešiem nedēļas garumā bija iespēja apceļot un iepazīt Polijas dienvidu daļu- doties pārgājienos zemajos Tatros, iepazīt Zakopanes pilsētu un tās kultūru ar tradicionālajiem tērpiem, ēdieniem un tikai Zakopanei raksturīgo arhitektūru. Jaunieši devās laivu izbraucienā pa Balto Dunajecu (Biały Dunajec), izmēģināja kalnos esošo rodeļu trasi, mežakaķi un vietējos termālos baseinus, apskatīja Čeladžas pilsētu un iepazina vietējās tradīcijas. Paralēli sadarbībai apmaiņas programmas ietvaros nedēļas garumā jaunieši cītīgi darbojās Erasmus+ projekta “Words Unite Us” (Vārdi mūs vieno) rezultātu izplatīšanā, stāstīja partneriem par aktivitātēm projektā, demonstrēja iegūtās prasmes.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva stāsta: “Interesants ir fakts, ka sadarbība starp Viesīti un Čeladzu sākās 2005.gadā  izglītības programmas “Comenius” projekta ietvaros, kuru īstenoja bijusī Viesītes arodvidusskola sadarbībā ar partneriem no Čeladžas Polijā un Kaufboirenas Vācijā . Šī sadarbība ilgst vairāk kā 10 gadus, tādēļ arī skolu un jauniešu projekti ir nepieciešami, lai paplašinātu iespējas mācīties, apgūt jaunas zināšanas, veidot jaunus projektus.”

Sadarbības līgums starp Viesītes un Čeladžas pašvaldībām tika noslēgts 2006. gada 2. maijā. Čeladza ir pilsēta Polijas dienvidos, Silēzijas vojevodistē uz rietumiem no Beņdzinas. Čeladža ir  pastmarku mākslinieka Česlava Slaņas (Czesław Słania, 1921 – 2005) dzimtā pilsēta.

Šīs pašas nedēļas laikā poļu jauniešiem bija iespēja tuvāk iepazīt mūsu kultūru un apceļot skaistākās vietas. Čeladžas jaunieši viesojās Aglonā, maizes un leļļu muzejos, Jēkabpilī, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Aizkrauklē, un, protams, Viesītē un Viesītes novadā.

Rezultātu  izplatīšanas pasākums “WHAT’S NEXT?” /Ko tālāk?/

Viesītes vidusskolas Erasmus+ projekta “WORDS UNITE US”, Nr.: 2015-1-RO01-KA219-015167_7  rezultātu  izplatīšanas pasākums “WHAT’S NEXT?” /Ko tālāk?/ sevī ietver nākamos soļus un risinājumus veiksmīgām  mācību sesijām  jauniešu interešu, komunikācijas,  kultūrizglītības un angļu valodas zināšanu  bāzes dinamiskai izaugsmei, kā arī jaunu projektu izstrādei. Jauniešu apmaiņas programmas ietvaros  no 16. – 23.07. tika  aktualizēti un integrēti projekta “ Words Unite Us”  noslēguma posma uzdevumi – angļu valodas lietojums savstarpējā komunikācijā un mācību braucienos, praktiskais darbs pie nozīmīgiem kultūrvēstures un vides momentiem, anketas ar atgriezenisko saiti par paveikto un vēlamo turpmākā sadarbībā.

Programmas 14 dalībnieki vecumā no 11.-15.gadiem  no Polijas un 8 mūsu jaunieši, no kuriem daļa bija aktīvi projekta un angļu valodas klubiņa dalībnieki  apmeklēja Rīgu, Jelgavu, Jūrmalu, Jēkabpili, Aizkraukli,  Aglonu, Preiļus, Līvānus, Gārseni, Viesīti, Sēlijas muzeju  un novadā esošās zemnieku saimniecības, Sēlijas  sporta spēles u.c. kultūrvēsturiskas vietas.  Katru dienu notika  jauniešu  izaugsmes procesi un integrācija jaunos apstākļos, sabiedrībā, tradīcijās un valodā. Iegūto un redzēto jaunieši atspoguļo savos praktiskajos rakstu un vizuālajos darbos, kā arī anketās. Sniedz savu redzējumu par turpinājuma iespējām. Jaunieši raksta, ka noteikti ieteiks draugiem nākamgad iesaistīties apmaiņas programmā, ieguvuši daudz pozitīvu emociju un redzējuši kultūrvēsturiskas vietas. Sapratuši, ka jāturpina intensīvs darbs pie angļu valodas apguves, jo valodas vajadzīgas sekmīgai komunikācijai un ceļošanai.

Dalībnieku atsaucības rezultātā izdevās arī papildināt projekta ietvaros tapušo e grāmatas skaidrojošo vārdnīcu ar poļu valodu. Tagad tā sastāv no angļu, latviešu, lietuviešu, bulgāru, rumāņu, grieķu un poļu valodas vārdiem. Bagātinoties savstarpēji, mēs izprotam mācību sesiju aktualitāti un  nepieciešamību. Iegūtās angļu valodas zināšanas,  jauni draugi un citas tautas kultūru izpratne cilvēkam ir jauna pasaule ar iespējams sīkiem, bet nozīmīgiem intelektuālās bagātības  krājumiem.

Iecerētais izdevās, jo bija ļoti jauka poļu jauniešu grupa un skolotāji. Visi bija zinātkāri, atvērti, darbīgi un novērtēja iegūto. Bezgala liela mīlestība pret vidi un dzīvniekiem. Novērtēja  ekoloģisko pārtiku- mūsu zemenes, tomātus, rudzu maizi u.c.  Tas kopumā  rosina jaunām idejām projektu ietvaros, jo jaunieši arī ir gatavi darboties.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva

Viesītes vidusskolas skolotāja Sarmīte Ratiņa

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu spec. Austra Niķe

Foto: S. Ratiņa, A. Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other