Projekta ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības.  Šī gada 22. augustā plkst. 17:00 Viesītē (pulcēšanās pie Kultūras pils, smilšu ielā2) un plkst. 19:00 Lonē (pulcēšanās pie pagasta pārvaldes) notiks pirmās  nūjošanas nodarbības. 

24. augustā nodarbības notiks Rites un Elkšņu pagastos. Plkst. 17:00 Rites pagastā, pulcēšanās pie pagasta pārvaldes un plkst. 19:00 Elkšņu pagastā, pulcēšanās pie pagasta pārvaldes.

Vienas nodarbības ilgums -45 min.

Kopumā projektā paredzētas 8 nodarbības. Informācija par turpmākajām nodarbībām tiks iepriekš izziņota mājaslapā.

Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva). Ierasties: sporta apavos un sporta tērpā.

Projekta mērķauditorija: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; personas ar invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bezdarbnieki; iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus Viesītes pilsētas (pagastu iedzīvotāji).

Darba_plans_2017_Viesites Darba_plans_2017_Viesites

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other