Leišmalītes gājiens Viesītes novadā

29.- 30 jūlijā Viesītes novadā norisinājās Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” projekta „1836” Leišmalītes gājiena Viesītes novada posms.

Pirmajā dienā piedalījās 105 gājēji no visām Latvijas malām. Tika noiets 21,1km no Viesītes muzeja “Sēlija” līdz Elkšņiem, ceļā piestājot 3 pieturvietās- pie tēlnieka Teodora Zaļkalna darinātā kapakmens mežsargam Jēkabam Brunnerim; pie piemiņas akmens revolucionāram Jānim Luteram Bobim, un Līgo kalniņa virsotnē. Tieši plkst. 18:36 gājiena dalībnieki sapulcējās ap ugunskura vietu, kur tika baudīta uz uguns gatavotā zupa. Elkšņu pagasts bija sarūpējis plašu vakara kultūras programmu. Pēc vakariņām gājiena dalībnieki tika aicināti uz Elkšņu pamatskolu, kur, aplūkojot Alberta Eglīša mantojumu, bija iespēja noklausīties Elkšņu sieviešu vokālā ansambļa “Tik un Tā” koncertu. Gājiena dalībnieki varēja doties ekskursijā pa Elkšņu pagastu kopā ar novadpētnieci Rudīti Urbacāni; kopā ar Ligitu Levinsku- Drozdovu iepazīt A. Eglīša mantojumu; doties nobaudīt kafeju vai paviesoties Atmiņu istabā un izgatavot sev paliekošu rotu rokdarbu pulciņa “Savam priekam” vadībā.

Otrajā dienā tika mēroti aptuveni 18km no Elkšņiem līdz Ilzu baznīcai. Arī šī diena Leišmalītes gājējiem bija pārsteigumu pilna- Ritē tos ar branču (otrajām broksatīm) viesmīlīgi sagaidīja pagasta pārvaldniece Lilita Bārdule un kultūras nama vadītāja Aina Guoģe ar komandu, kuras garā ceļa gājējiem sniedza arī nelielu ieskatu pagasta vēsturē. Tālāk ceļu P73 (Vecumnieki-Nereta- Subate) un Cīruļi- Ilzu baznīca krusptunktā tika uzstādīta Leišmalītes ceļa zīme, bet Stupeļu pilskalnā interesentiem bija iespēja uzzināt vairāk par seno sēļu dzīvesveidu un pilskalniem. Viesītes novads ir īpašs, jo 70. gados Imants Ziedonis un Dižkoku atbrīvošanas grupa pie Stupeļu un Margas pilskalniem novietoja akmeņus ar iekaltiem to nosaukumiem.

Galapunktā, pie Ilzu baznīcas pārvaldniece Valentīna Sarkane un Rites pagasts cienāja sanākušos ar gardām pankūkām, bet jau tradicionāli plkst. 18:36 sākās gājiena noslēguma koncerts. Leišmalītes gājiena Viesītes posmu ar fantastisku akustisko koncertu noslēdza Ints Teterovskis ar kori “Balsis”.

Liels paldies visiem, kas iesaistījās gājiena organizēšanā un piedalījās pasākumā!

Projekta „1836” mērķis ir izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. Projekta ietvaros plānots iepazīt un izzināt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, izveidot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām, tādējādi veicinot cilvēku fizisko, emocionālo un garīgo labklājību, un stiprinot vienotību iedzīvotāju starpā, kā arī ir plānots izveidot aprakstu par Latvijas kontūras apceļošanu, iemarķēt ceļu un sniegt praktiskus ieteikumus par to.

Projekta ietvaros ir plānots iesaistīt: vietējās pašvaldības, palīdzot apkopot jau esošo informāciju par kultūrvēsturiskajām vietām konkrētajā pašvaldībā, kā arī palīdzēt izveidot gājēju/velo maršrutu ceļus; skautu un gaidu vienības, un orientēšanās klubu kā tūrisma ceļa aizsācējus un iemarķētājus ar “1836” zīmēm; sabiedrībā zināmus cilvēkus, lai mudinātu iet, svinēt un izzināt Latviju!

 

Sabiedrisko att. un jaunatnes lietu spec. Austra Niķe

Foto: muzejs „Sēlija” un A. Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other