Ārkārtas domes sēde 2017.gada 13.jūlijā plkst.10.00.

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 13.jūlijā plkst.10.00. Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu

DARBA KĀRTĪBU:

  1. Par dalību SAM 4.3.1. aktivitātē “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”.

Ziņo: M.Blitsons

Drukāt