Viesītes novada pašvaldībai izstrādās enerģētikas rīcības plānu

Zemgales plānošanas reģions īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programmas 2014 – 2020 projektu „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” Projekta ieviešanas laiks 01.03.2016. – 28.02.2018., kopējais budžets: 2 692 342,75 EUR. Projekta vadītājs ir Raitis Madžulis. Kā viens no projekta rezultātiem ir enerģētikas rīcības plānu izstrāde 16 Zemgales pašvaldībās.

Projekta ietvaros enerģētikas rīcības plānu izstrādās arī Viesītes novada pašvaldībai. Tajā tiks analizēta esošā situācija (enerģijas ražošana un gala patēriņš), apkopota enerģijas bilance, izvērtētas nākotnes perspektīvas un izplānota plāna īstenošanas uzraudzības sistēma. Tajā arī eksperti detalizēti izvērtēs nākotnes vīziju un stratēģiskos mērķus, energopārvaldības sistēmas ieviešanas iespējas, analizēs pasākumus enerģijas ražošanas un ēku sektorā, apgaismojuma modernizēšanā, sabiedrības informēšanā, zaļā transporta sektorā un zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanā. Plānus izstrādās četri SIA “Ekodoma” eksperti, katrs analizējot situāciju noteiktās teritorijās – Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Tērvetes un Viesītes novados. Saskaņā ar projekta laika grafiku, šobrīd norisinās izejas datu savākšana. Septembrī un oktobrī paredzētas ekspertu vizītes pašvaldībās, tiekoties ar iesaistītajām pusēm, pēc tam līdz janvārim tiks izstrādāti enerģētikas rīcības plāni – tos paredzēts prezentēt ZPR Attīstības padomes 2018.gada janvāra sēdē. Plānots, ka 2018. gada janvārī un februārī gaidāma šo plānu publiskā apspriešana katrā pašvaldībā.

Projekta ietvaros ir notikušas divas Zemgales Enerģētikas darba grupas sanāksmes, kurās Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja DA, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.

Informāciju apkopoja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other