Tiek uzsākti būvdarbi Mīlestības takas projektam

Kopš 2016. gada nogales pašvaldība īstenoti ELFLA līdzfinansētu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” Nr. 16-05-AL24-A019.2102-000003. 17. maijā tika uzsākti takas būvdarbi. Mīlestības takas pārbūves trešo kārtu veic uzņēmums SIA „Legāts”.

 Projekta „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” mērķis ir atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam.  Mīlestības taka ir iedzīvotāju iecienīts vides objekts Viesītē. Mazais ezeriņš atrodas pie pilsētas vēsturiskā centra. Interesants ir fakts, ka pilsētas teritorijā atrodas dumbrājs – Mazā ezeriņa piekraste, kurā paceļas divas “saliņas” ar smilšainu grunts sastāvu un atšķirīgu augu valsti pretēji bagātajai kūdras augsnei zemākajās vietās. Vides objekta labiekārtošana radīs atbilstošu infrastruktūru dabas iepazīšanai ap Mazo ezeriņu mācību iedzīvotāju brīvā laika saturiskai pavadīšanai. Ir veikts iepirkums būvdarbiem, tiek strādāts pie līguma slēgšanas, kā rezultātā drīzumā varēsim uzsākt būvdarbus. Būvdarbu izmaksas ir EUR 26774.90, būvuzraudzības – EUR 450.00

Projekta vadītāja Laura Liepiņa

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other