Atklāta novadnieka Alberta Eglīša simtgadei veltīta izstāde Viesītes bibliotēkā

24. aprīlī, dienu pirms literāta un publicista Alberta Eglīša 100. dzimšanas dienas, Viesītes bibliotēkā tika atklāta izcilajam novadniekam veltīta izstāde.

Alberts Eglītis (1917.25.04. – 2007.09.03.) dzimis Novgorodā, vecākiem esot bēgļu gaitās, bet no 1921. – 1936. g. dzīvojis Elkšņu pagastā tēva mājās Pārupos, mācījies Elkšņu pamatskolā, to beidzis 1932. gadā.

Jau bērnībā A. Eglītis sācis rakstīt laikrakstam “Jēkabpils Ziņas” skices par pagasta dzīvē vērotiem notikumiem. 1943. gada Ziemassvētkos Alberts uzsāk leģionāra ceļu. Pēc intensīvām apmācībām kara žurnālistu centrā Cellendorfā Vācijā iedalīts kara ziņotāju vienībā “Kurt Eggert” un nosūtīts uz pirmajām līnijām Austrumu frontē. Cīņām risinoties Latvijas teritorijā, pāriet kaujinieku rindās, nokļūst 19. divīzijas majora Laumaņa izlūku bataljonā, piedalās smagajās Vidzemes aizstāvēšanas cīņās, piedzīvo dramatisko atkāpšanos cauri Rīgai un 1944. gada Ziemassvētku kaujas Kurzemes cietoksnī. Alberta Eglīša sarakstītās grāmatas ir aculiecinieka stāsts no ierakumu iekšpuses par to, kas 1945. gada sākumā notika Kurzemē. Tur, 19. divīzijai neuzvarētai, beidzās 2. pasaules karš. Alberts Eglītis, smagi ievainots, nokļuva Vācijā. Trimdā viņš darbojās kā rakstnieks, publicists, žurnāla “Treji vārti” redaktors. Kā trimdas latviešu biedrības priekšsēdis dažādos pasākumos pulcināja literātus, mūziķus, gleznotājus, organizēja latviešu kongresu, gādāja par avīzes un grāmatu izdošanu trimdā. Ilggadējs Daugavas Vanagu organizācijas biedrs, apbalvots ar Daugavas Vanagu nozīmi zeltā, PBLA Kultūras fonda Krišjāņa Barona prēmijas laureāts. Svešajā zemē aizritēja mūžs, bet sirds vienmēr pukstēja Latvijai, Dzimtenei, tēva mājām. Arī pēdējais sūtījums – pelnu urna – atgriezās uz mūžīgu palikšanu dzimtas kapu rindā Ūzānu kapsētā.

Albertam Eglītim iznākušas piecas grāmatas: “Nesaules laika dziesma”, “40 gadi pēc tam”, “Ceļā caur nesauli”, “Grenadieru grāmata”, “Matīsa Sēļa mūža jūdze”. Sestajā grāmatā “Tālēs, ciemos, citos ļaudīs” apkopotas ceļojumu impresijas ar apakšvirsrakstu “Pasaulē ar latviešu valodu un trimdas pasi”. Rakstniekam mūžībā aizejot, tā palikusi manuskriptā…

Iespēja apciemot dzimto pusi – Elkšņus – A. Eglītim pavērās tikai 20. gadsimta 90. gadu sākumā. Tad arī aizsākās viņa sadarbība ar Elkšņu pamatskolu, vietējiem cilvēkiem. Arī savu mantojumu viņš novēlēja Elkšņu skolai.

A. Eglītim veltītās izstādes atklāšanā tās veidotāji uzsvēra – izstāde sniedz tikai nelielu ieskatu A. Eglīša dzīvē un daiļradē. Plašāks materiālu klāsts par novadnieku, viņa dāvinātā bibliotēka un gleznas apskatāmas Elkšņu bijušās pamatskolas telpās un atrodas biedrības “Elkšņu kultūrvides centrs” pārziņā.

Šī izstāde, kura veltīta mūsu novadnieka simtgadei, tika atklāta Bibliotēku nedēļas ietvaros un ir kā labs piemērs šī gada vadmotīvam: Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem. Tā tapusi ar biedrības “Elkšņu kultūrvides centrs” atbalstu ciešā sadarbībā ar Elkšņu pagasta bibliotēkas vadītāju I. Černausku, Elkšņu novadpētniecības darba entuziasti R. Urbacāni un skolotāju, A. Eglīša personības un daiļrades pētnieci R. Sirmoviču. Paldies viņām par atsaucību! Izstādes mērķis – pievērst uzmanību novadnieka Alberta Eglīša personībai, viņa daiļradei un literārajam mantojumam, dot iespēju to iepazīt ikvienam novada iedzīvotājam, tāpēc plānots, ka izstāde pēc noteikta laika uzsāks ceļu tālāk un būs aplūkojama pārējās mūsu novada bibliotēkās.

Izstāde ir veltījums ne tikai mūsu novadniekam A. Eglītim viņa simtgadē, bet arī veltījums Latvijai tās 100. jubilejā, kas būs jau nākamgad. Lai šī izstāde ir mūsu labais darbs par godu Latvijai, jo patiesībā jau A. Eglītis un Latvija ir nešķirami jēdzieni – visu mūžu, arī daudzus gadus būdams svešumā, viņš savā sirdī glabāja dzimtenes mīlestību, bija un palika savas zemes patriots, nacionālās pašapziņas paudējs un brīvības saucējs, kuram pieder vārdi: “Sirdī nevienu brīdi neesmu bijis prom no mājām.”

Izstāde Viesītes bibliotēkā apskatāma visu maija mēnesi bibliotēkas darba laikā. Aicinām visus interesentus!

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other