Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību un speciālistiem

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti 10. aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Rites, Saukas, Lones, Elkšņu pagastā, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem novadā tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, izpilddirektors Alfons Žuks, projektu administratore Laura Liepiņa un SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.

J. Dimitrijevs sanāksmes iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī brīža aktualitātēm novadā, šogad plānotajiem lielajiem projektiem, pasākumiem un informēja klātesošos par jauno grāmatu par Sēliju „No Sēlijas pūra…”.

Projektu administratore L. Liepiņa sanāksmēs informēja par aktuālajiem projektiem, kas ir iesniegti un kuriem jau ir sākts ieviešanas process. Iedzīvotāji tika aicināti sekot līdzi informācijai pašvaldības medijos par veselības projekta aktivitātēm, kurās Viesītes novada iedzīvotāji varēs iesaistīties bez maksas. Pirmās aktivitātes veselības projektā notiks jau maija mēnesī. Tāpat klātesošie tika informēti par to, ka ir izsludināts vietējo projektu konkurss, kurā projektus biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un fiziskās personas var iesniegt līdz 8. maijam. Sanāksmēs viens no tematiem bija novada teritorijas plānojuma izstrāde, ko pašvaldībai nepieciešams veikt līdz 2018. gadam. Novada vadība un attīstības nodaļa aicināja iedzīvotājus iesaistītes plānojuma izstrādē, apmeklēt plānošanas sanāksmes un izteikt savu viedokli. Darbu pie teritorijas plānojuma izstrādes plānots uzsākt šogad.

Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus aicināja pievērst uzmanību jautājumam par atkritumu novietošana centralizētajos laukumos. Privātmāju īpašnieki šajos laukumos drīkst izmest tikai PET un stikla izstrādājumus, sadzīves atkritumus nedrīkst. Izņēmums ir, ja tiek izmantoti marķētie maisi. M. Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem.

Lones ciemā aktuālākais jautājums bija meliorācijas grāvji – vai tiks veikts meliorācijas projekts. 13.  aprīlī pašvaldība saņēma atbildi no „Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas, kurā teikts, ka valsts ūdensnoteka „Dūņupe” nav iekļauta pārtīrāmo ūdensnoteku plānā 2017. gadā. Ja radīsies papildus finansējums, projektēšanas un atjaunošanas darbi tiks iekļauti ātrāk.

Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, pēdējo nedēļu laikā tika veikta ielu ar grants segumu greiderēšana. Ielu greiderēšanu iedzīvotāji vērtē pozitīvi, taču tika izteiktas arī pretenzijas – par automašīnu saceltajiem putekļiem. Uz ko novada vadība norādīja, ka šogad vairākās ielās novadā grants segums tiks apstrādāts ar pretputekļu materiālu.

Saukas pagastā iedzīvotāji sanāksmē aktualizēja jautājumus par dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli un nepieciešamību pēc labiekārtotas auto stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām.

Elkšņu pagastā iedzīvotāji pauda neapmierinātību par transporta izdevumiem, kad amatierkolektīviem ir jādodas izbraukumos. Izpilddirektors paskaidroja, kā veidojas summa un kāpēc ir nepieciešams maksāt par dīkstāvi.

Rites pagastā tika aktualizēts jautājums par Ilzu baznīcas uzturēšanu un sakopšanu, vai baznīcu varētu nodot katoļu draudzei. Tuvāko nedēļu laikā tiks sarunātas tikšanās ar katoļu un luterāņu konfesiju pārstāvjiem, lai vienotos par baznīcas apsaimniekošanu un izmantošanu.  Tāpat sanāksmē tika panākta vienošanās par lielgabarīta atkritumu konteinera izvietošanu Rites pagastā.

Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti jautājumi par daudzdzīvokļu namu teritoriju labiekārtošanu uz apsaimniekošanu. Tostarp iedzīvotāju priekšlikums ir atkritumu izvešanu organizēt piektdienās, nevis pirmdienās, lai nedēļas nogalēs pilsētā nestāv atkritumu kalni.

Novada vadība norāda, ka iespēju robežās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs izskanējušajiem jautājumiem.

Viesītes novada pašvaldības

Projektu administratore Laura Liepiņa

Drukāt