Lieldienu ieskandināšana PII “Zīlīte”

Maziem solīšiem tuvojas pavasaris. Klāt arī krāsainākie svētki – Lieldienas. 13. aprīlī kopā ar Lieldienu zaķi un Saules zaķi  jautrās dejās, skanīgās dziesmās, minot mīklas, atsaucot atmiņā svētku tradīcijas un ticējumus, tika ieskandināti šie svētki arī PII “Zīlīte”. Lieldienu zaķis visus nopēra ar pūpoliem un vēlēja veselību iekšā, bet slimību ārā, savukārt Saules zaķis draiskojās saulītē un tāpat kā bērni uzzināja daudz ko jaunu un atsauca atmiņā jau zināmo par pavasara saulgriežu svinēšanu. Lieldienu zaķis visiem stāstīja par saviem piedzīvojumiem, dodoties pie vistiņas Raibītes pēc olām un to krāsošanas receptes. Pasākuma noslēgumā zaķi bērnus pārsteidza ar skaisti krāsotām olām, kam sekoja arī kaulēšanās ar tām savās grupās. Lai arī šajā pavasarī saulīte reti mūs lutina, bērni kopā ar zaķiem priecājās arī par pavasarīgo lietutiņu un vardīšu lēkāšanu, piedaloties jautrās dejās.

Paldies par pasākuma organizēšanu un muzikālo noformējumu mūzikas skolotājai Ainai, audzinātājai Benitai, kura iejutās Lieldienu zaķa lomā, audzinātāja Olitai – Saules zaķim! Lai saulains un prieka pilns pavasaris!

PII “Zīlīte” sporta skolotāja E. Štāka

Drukāt