Bibliotēku nedēļa Latvijā

Ja tev ir dārzs un bibliotēka, tev ir viss nepieciešamais. (Cicerons)

Bibliotēku nedēļa Latvijā šogad  notiek jau 20. gadu  no 17.-23.aprīlim. Vadmotīvs: BIBLIOTĒKAS UN SABIEDRĪBA: VIENOTAS KOPĪGIEM MĒRĶIEM”.

Saukas bibliotēkā Bibliotēku nedēļas pasākumi aizsākās jau 10. aprīlī, kad sarunā ar Viesītes novada domes priekšsēdētāju J. Dimitrijevu, izpilddirektoru A. Žuku, projektu administratori L. Liepiņu, SIA “ Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētāju M. Blitsonu, Saukas bibliotēkas lasītāja K. Zālīte iepazīstināja  visus ar Bibliotēku nedēļas vēsturi. Ikviens sarunas dalībnieks no bibliotekāres saņēma grāmatzīmi ar vēlējumu lasīt grāmatas un piedalīties Bibliotēku nedēļas pasākumos. 18. aprīlī, kas ir arī komponista Pētera Barisona dzimšanas diena, notika stunda lasītājiem” Vārds un darbība iegūst augstu, cildenu nozīmību, kad mūzika tos paceļ uz saviem spārniem”. Muzikālu sveicienu atveda Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas skolotāja A. Korņejeva ar audzēkņiem Agnesi Korņejevu un Franci Laizānu.

Bibliotēkas lasītāji saņēma no bibliotekāres  sarkanu rozi, par savu devumu bibliotēkas darbā.

Bibliotēkā skatāmi arī Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas audzēknes Elīnas Bogdanovas darbi.

I.Šmite

Foto V. Lāce, J. Veirihs

Drukāt