“Ar vējiem krēpēs” Viesītes novadā

Martā Saukas pagasta pārvaldes zālē Lonē un marta nogalē un aprīļa sākumā Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē bija apskatāma fotogrāfu radošās grupas izstāde “Ar vējiem krēpēs”. Vairāk nekā 40 fotogrāfijās pieci fotomākslinieki – Svetlana Petrova (Sanktpēterburga), Aleksandra Hruščova (Jūrmala), Jana Kovaļova (Rīga), Einārs Nordmanis (Jelgava), Dzintars Malkauss (Jūrmala) – piedāvāja iepazīt Jelgavas Pilssalā mītošo savvaļas zirgu dzīvi visa gada garumā. Foto kadros tverti mirkļi, kuros redzam kumeļu rotaļas un ērzeļu cīņas pavasarī, pavasara palus, vasaras dabas pārpilnību uz salas, rudens miglu, apsnigušus kažokus ziemā, vienu otru smejošu zirga ģīmi un pāri visam – salas valdnieku nesatricināmo mieru un labestību.

4. aprīlī Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē tika organizēta tikšanās ar vienu no fotomāksliniekiem, Jelgavas Pilssalas savvaļas zirgu uzraugu Eināru Nordmani. Šajā tikšanās reizē klāt bija arī pārstāvji no Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes, kas vidusskolēniem pastāstīja par fakultāti kopumā, iespējām iegūt veterinārārsta kvalifikāciju, studentu pašpārvaldi u.c.

Īpaši interesanta izvērtās tikšanās ar savvaļas zirgu saimnieku Eināru Nordmani. Viņa stāstījums par Pilssalā mītošajiem zirgiem, ko papildināja ar videoprojektora palīdzību demonstrētās daudzās fotogrāfijas, bija kā neklātienes pārgājiens Lielupes palienes pļavās pa savvaļas zirgu takām. Pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss – Natura 2000, jo tajās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība. Jau 10 gadus uz salas aiz Jelgavas pils – applūstošajās Lielupes palienes pļavās – mīt savvaļas zirgi. Zirgiem ganībām atvēlētā teritorija aptver 91 ha.

Šobrīd uz salas ir nedaudz vairāk par 60 zirgiem. E. Nordmanis pats ir sertificēts vides gids, kurš vada pārgājienus pa salu, stāsta par zirgiem, kā arī rūpējas par tiem. Par zirgu veselību viņam palīdz gādāt veterinārmedicīnas zinātņu doktore Evija Liepiņa – Reine. Stāstot par savvaļas zirgu dzīvesveidu, E. Nordmanis uzsvēra – lai arī par viņiem ir jārūpējas, jāgādā siens, ziemā un arī tad, ja pļavas paliek zem ledus, palu laikā jābaro nepārtraukti, zirgi pēc dabas ir izdzīvotāji, spēj izturēt pat bargus ziemas salus bez kūts, jo, pienākot ziemai, tiem uzaug bieza vilna. Zirgu saimnieka stāstījumā netrūka kuriozu atgadījumu, ko pa šiem gadiem nācies piedzīvot. Par klausītāju interesi liecināja daudzie jautājumi.

Paldies par saturīgo un interesanto tikšanos viesiem, kā arī tās organizētājam, Fotogrāfa Mārtiņa Buclera kabineta vadītājam G. Spīdainim!

L.Griškena

Drukāt