Ārkārtas domes sēde

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 19.aprīlī plkst.9.00

Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāva grozīšanu.

Ziņo: J.Dimitrijevs

Drukāt