Viesītes novadam tiks izstrādāts enerģētikas rīcības plāns

Tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, 5. aprīlī ZPR prezentēja ieceri līdz 2018. gadam izstrādāt jaunus enerģētikas rīcības plānus 16 reģiona pašvaldībās, tostarp Viesītes novada pašvaldībai. Darba grupas sanāksmē Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja DA, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.

“Enerģētikas rīcības plāni pašvaldībām ir būtiski darba instrumenti, kas skaidri definē virzienus, uz ko tiekties un kādus projektus īstenot. Pateicoties ZPR īstenotajam projektam “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ir iespējams šādus plānus izstrādāt 16 Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldībām. Tajos tiks analizēta esošā situācija, apkopota enerģijas bilance, izvērtētas nākotnes perspektīvas un izplānota plāna īstenošanas uzraudzības sistēma,” stāsta ZPR projektu speciālists Raitis Madžulis.

Šādus plānus izstrādās Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Tērvetes un Viesītes novadiem, un to izstrāde sāksies 2017. gadā, bet noslēgsies – 2018. gada jūlijā.

Plānos tiks ietverta arī jauna sadaļa – “Zaļais transports”. R.Madžulis atklāj, ka šobrīd videi draudzīgs transports ir viena no aktuālākajām tēmām klimata izmaiņu veicināšanā, turklāt šobrīd norit darbs pie jauna projekta, kura rezultātā arī Zemgalē varētu tikt ieviesti pirmie elektriskie bezvadītāja transportlīdzekļi.

Tāpat darba grupas sanāksmē klātesošie guva ieskatu Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras aktualitātēs, uzzināja par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras aktivitātēm enerģētikas projektu īstenošanā un atbalstā, par atbalsta iespējām energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, par energoefektīvas būvniecības atbalsta pasākumiem Zemgalē un Latvijā kā arī guva priekšstatu par Zemgales Uzņēmējdarbības centra aktivitātēm.

Atšķirībā no iepriekšējām tikšanās reizēm, šoreiz sēde norisinājās izbraukuma veidā – uzņēmuma “Fortum Jelgava” telpās, kura valdes priekšsēdētāja Aina Bataraga sanāksmes noslēgumā arī prezentēja “Fortum” veiksmes stāstu, bet ekskursija uzņēmuma koģenerācijas stacijā sniedza labāku ieskatu atjaunojamās enerģijas izmantošanā pilsētā.

Visi enerģētikas darba grupas sanāksmes materiāli pieejami ZPR mājaslapā.

Informāciju apkopoja: Projektu administratore Laura Liepiņa

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other