Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības speciālistiem

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības  speciālistiem 2017. gada 30.martā Viesītes novada domē notika Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu organizēta tikšanās ar novada uzņēmējiem par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un pašvaldības atbalsta iespējām. Tikšanās noritēja racionālā un pozitīvā gaisotnē. Uzņēmēji pārstāvēja plašu nozaru spektru- dārzkopība, pārtikas ražošana, putnkopība, lauksaimniecība, zivsaimniecība, mazumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana. Bija ieradušies vairāku  biedrību pārstāvji.

Tikšanās sākumā uzrunu teica Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, uzsverot uzņēmējdarbības īpašo lomu novada veiksmīgā attīstībā.

Attīstības nodaļas projektu administratore Laura Liepiņa sniedza informatīvu prezentāciju par dalību „Pārnovadu uzņēmēju dienas” Aizkrauklē un informēja uzņēmējus par iespēju pieteikt savu dalību “Riga Food 2017”.

Viesītes Tūrisma informācijas punkta  pārstāve Ligita Levinska-Drozdova pastāstīja par tūrisma situāciju novadā. Šobrīd Viesītes novadā ir ap 80 tūrisma objektiem, tomēr trūkst gastronomiskā un aktīvā tūrisma piedāvājuma, kā arī piedāvājums ģimenēm ar bērniem. Viņa informēja, ka 16. maijā uzņēmējiem ir iespēja piedalīties Tūrisma Infodienā Rīgā. Pļaviņās notiks 4. Latvijas Tūrisma informācijas gadatirgus 9. septembrī, kur būs iespēja piedalīties novadu tūrisma pakalpojumu piedāvātājiem, mājražotājiem un amatniekiem. TIP pārstāve arī informēja par iespēju piedalīties uzņēmēju dienās: Zemgalē (Jelgava) – 28.-29. aprīlis; Vidzemē (Valmiera) – 19.-20. maijs; Kurzemē (Ventspils) – 2.-3. jūnijs; Latgalē (Daugavpils) – 15.-16. septembris.

LIAA pārstāve Jolanta Šūmakere pastāstīja par Jēkabpils Biznesa inkubatora  piedāvātajām iespējām uzņēmējiem pirmsinkubācijas un inkubācijas periodā, kā arī par pieejamajiem grantiem- Iespējas.

Tikšanās turpinājumā tika izstrādāts  kopīgs rīcības plāns turpmākai sadarbībai. Lai izzinātu uzņēmēju vēlmes un vajadzības, tika uzklausīts ikviena dalībnieka viedoklis, ko tieši varētu darīt pašvaldība. Uzņēmēji bija atsaucīgi un izteica savus viedokļus un priekšlikumus. Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva informēja, kā pašvaldība var sniegt atbalstu novada uzņēmējiem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, kuri reglamentē pašvaldības darbu un kādi ir iespējamie sadarbības modeļi.

Atvēlētais laiks diskusijām un uzņēmēju ierosinājumu uzklausīšanai bija piepildīts ar viedokļiem, lai kopā veicinātu sadarbību starp Viesītes novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Dažas uzņēmēju atziņas un ierosinājumi:

„Tikšanās ir nepieciešamas, jo uzņēmēji var uzzināt, kā klājas citien, ar kādām problēmām nākas saskarties.” J. Kovnacka

E. Skadiņa: „Pašvaldība varētu piedāvāt un iedrošināt īstenot ES projektus, jo uzņēmējs ne vienmēr ikdienas steigā pamana informāciju un iespējas.”

S.Zupa: „Patīkami, ka pašvaldība uzaicina piedalīties izstādēs un veic uzņēmēju pieteikšanu. Ir labi, ka ir aizmugure.”

V. Banders KS „Ritenis” pārstāvis „Būtu labi, ja pašvaldības mājaslapā uzņēmēji varētu iegūt informāciju par brīvajām zemes platībām.”

G. Puzāns uzsvēra, ka: “nevajag baidīties nokārtot dokumentus, jo prasības ir izpildāmas.”

Sarunā piedalījās arī nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne, iepirkumu speciāliste Silvija Eglīte, būvinženieris Gatis Puzāns un sabiedrisko attiecību speciāliste Austra Niķe.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att. speciāliste A. Niķe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other