Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” darbā tiek aicināts labiekārtošanas darbu strādnieks.

Darba pienākumi

  • Teritorijas un zaļās zonas, kā arī rotaļu laukumu inventāra uzturēšana kārtībā;
  • Nelielu remontdarbu un citu praktisku darbu veikšana.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība

  • Strādāt var pilngadīga persona, kurai ir vispārējā izglītība;
  • Vēlamas zināšanas un pieredze darbā  ar elektroiekārtām, santehnikā un galdniecībā.

Pieteikties līdz 24.04.2017. pie izglītības iestādes vadītājas.

 Interesēties pa tālruni  65245153 vai 28397144

Drukāt