Viesītes novads pārstāvēts Pārnovadu uzņēmēju dienā Aizkrauklē

18.martā Aizkraukles sporta hallē aizvadīta „Pārnovadu Uzņēmēju dienā”, kurā jau piekto gadu piedalās arī Viesītes novada pašvaldība kopā ar novada uzņēmējiem un mājražotājiem. Uzaicinājumam kopīgi veidot vienotu novada stendu šogad atsaucās 8 novada uzņēmēji.

Z/S „Vilciņi”, kuru pārstāvēja Sabīne Zupa un Zane Rostokina, bija sarūpējušas baneri un vizītkartes par saimniecību, olu asortu komplektus, bet īpašu pasākuma apmeklētāju uzmanību piesaistīja divi saimniecības truši.. SIA „RA 5” Jolanta Kovnacka piedalījās ar „Alīdas” un „Paulīnes” kafeju, sukādēm, priežu pumpuru sīrupu un dažādiem kaltētiem ekoloģiskiem labumiem. Biedrība „Zīle” uzņēmēju dienai bija, sarūpējušas krāšņus rokdarbus. K/S „Poceri” piedalījās ar ābolu sulu, ko bija iespēja gan nodegustēt, gan iegādāties. Īpaši vēlos atzīmēt, ka šogad izstādē piedalījās arī divi jauni uzņēmumi IK „Koka spēks”, kas nodarbojas ar guļbūvju un dažādas koka produkcijas izgatavošanu. Un SIA „Ārītes”, kas nodarbojas ar rožu stādu un vēl dažādu dekoratīvo augu audzēšanu. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma piedāvājumu un iegādāties stādus. Gita Kļaviņa novada stendā piedāvāja iegādāties Melnā plūškoka ogu sīrupu, kuras guva lielu atsaucību. Novada stendā piedalījās arī Elkšņu rokdarbnieces, kas apmeklētājiem piedāvāja pašu darinātās rotas. Kā ik gadu novada pārstāvji izstādes dalībniekus un interesentus iepazīstināja ar novadā plānotajiem šī gada pasākumiem un tūrisma iespējām.

Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement Latvija”, izstādē piedalījās arī Viesītes vidusskolas audzēkņu uzņēmums GB Games. Jauniešu izgatavotā galda spēle „Latvijas 100” tika prezentēta un tirgota ne tikai skolēnu uzņēmumu, bet arī Viesītes novada stendā. Skolēni saņēma balvas sešās nominācijās, viņu idejas, un tirgoties prasmi vērtēja žūrija. Viesītes novada jaunieši ieguva balvu nominācijā „Labākā galda spēle”. Vairāk informācijas par Viesītes novada jauniešu uzņēmumu var meklēt uzņēmuma mājaslapā: http://www.gbgames.lv/

Viesītes novada uzņēmēju produkcijas dažādība, kvalitāte un īpašais pasniegšanas veids uzrunāja izstādes dalībniekus un nodrošināja stenda plašu apmeklējumu un ieinteresētību.

Sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību, izmantojām iespēju arī šogad pateikties kādam no saviem uzņēmējiem. Pateicība tika izteikta novada uzņēmējiem Aivaram un Elitai Skadiņiem, uzņēmums IK “Viesītes Efejas”, nominācijā „Veiksmīgs ģimenes uzņēmums”. IK „Viesītes efejas” nodarbina 8 cilvēkus, uzņēmumam ir divi veikali, kuros iespējams nopirkt, pasūtīt ziedus un dažādas kancelejas un saimniecības preces. IK „Viesītes efejas” jau 13 gadus nodrošina apbedīšanas pakalpojumus Viesītes novadā un visos apkārtējos novados.

Uzņēmēju dienas notiek jau 6. gadu ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku  ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī  veicināt informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā.

Paldies novada uzņēmējiem un amatniekiem, kuri atsaucās dalībai un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālistei Ligitai Levinskai-Drozdovai par dalību novada stendā. Uzņēmēji ar savu darbu nodrošina attīstību teritorijā, strādā paši un dod darbu tiem, kuri vēlas strādāt. Tādējādi veicinot labklājību teritorijā. Viesītes novadā ir brīnišķīgi rosīgi cilvēki, kuru darba rezultāts dod labumu mums visiem kopā.

Tas, ko mēs, kā pašvaldība varam darīt ir atbalstīt, iedrošināt un normatīvos aktos paredzētajā kārtībā palīdzēt uzņēmējiem. Informēju, ka 30. martā plkst. 10:00, Viesītē, Brīvības ielā 10, Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļa aicina novada uzņēmējus uz informatīvu tikšanos par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un pašvaldības atbalsta iespējām. Darba kārtība pieejama www.viesite.lv

Viesītes novada pašvaldības

Projektu administratore Laura Liepiņa

Drukāt