Viesītē notiek Zemgales muzeja vadītāju sanāksme

14. martā Viesītē ciemojās Zemgales muzeju vadītāji, šāda sanāksme norisinās 4. gadu, tāpēc esam gandarīti, ka šogad par satikšanās vietu tika izvēlēta Viesīte. Arī šogad sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, kā arī ICOM Latvija priekšsēdētāja Gundega Dreiblate. Ievadvārdus muzeju vadītājiem sacīja Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks. Pasākuma pirmajā daļā tika izvērtēts muzeju darbs 2016. gadā, savukārt otrajā daļā tika diskutēts par nozares aktualitātēm.

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase izvērtēja Zemgales muzeju plusus un mīnusus krājuma darbā un zinātniski pētnieciskajā darbā, ietverot prezentācijā arī labākos piemērus no muzejiem. Kopīgi tika izvērtēta muzeju definēto prioritāšu īstenošana praksē. Tāpat tika analizēts 2016. gada darbs – gan sasniegtie rezultāti, gan neveiksmes, kā arī 2017. gada ieceres. Jana Šakare stāstīja par akreditētajiem muzejiem reģionā, Latvijas Digitālo kultūras karti un apmeklējumu skaitu. Tika parādīta muzeju statistikas dinamika salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tādējādi var secināt, ka apmeklētāju interese par muzejiem ir pieaugusi, īpaši pieaudzis individuālo apmeklējumu skaits.

Sanāksmes otrā daļa bija diskusijām atveltīts laiks. Protams, aktuālākais šobrīd ir muzeju iesaistīšanās Latvijas valsts simtgades svinēšanā, īpaši Simtgades kopizstādes veidošana, muzeju piedāvājumu izglītības iestādēm – Latvijas skolas somai, kā arī tika aktualizēta informācija par Latvijas simtgadei veltītā muzeju bukleta ieceri un par tā veidošanas nosacījumiem. Diskusiju uzmanības centrā nonāca arī Nacionālā Muzeju krājuma kopkataloga darbības izvērtējums, problēmas muzeju savstarpējā sadarbība un pieredze, izmantojot vai deponējot muzeja priekšmetus.

Viesiem bija arī iespēja iepazīties ar muzeja „Sēlija” nodaļām – Paula Stradiņa skolu un Mazā Bānīša parku, kā arī Kultūras pili. Kā izteicās muzeju vadītāji, tad Viesīte noteikti nav „klusā pilsētiņa”, jo novads ir bagāts un pazīstams gan ar muzeju „Sēlija”, gan ar daudzveidīgajām kultūras aktivitātēm.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova

Foto: Austra Niķe

Drukāt