Viesītes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus darbam Viesītes, Saukas, Elkšņu un Rites iecirkņos.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļai un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijai

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. Reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
  2. Vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  3. Attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. Kurš prot latviešu valodu;
  2. Kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. Kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
  4. Kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5. Nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis.

      Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

    Pieteikuma veidlapas saņemamas un līdz 2017. gada 31. martam iesniedzamas Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas, grāmatvedības 8.kabinetā.

Pieteikuma veidlapa pieejama arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.

Ināra Elberte,
Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

print