Novada zemnieku- uzņēmēju pasākums Ritē

Ziema- laika periods, kad lauksaimniekam ir vairāk laika atelpai un enerģijas uzkrāšanai jaunajam darba cēlienam, kas atkal drīz jo drīz aicinās lauku darbos.

Tāpēc 4. februārī visi novada zemnieki – uzņēmēji tika aicināti uz kopīgu atpūtas vakaru Rites Tautas namā.

Pasākumu atklāja Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, pasakot paldies ikvienam novada zemniekam – uzņēmējam par darbu,ko viņi tik nesavtīgi un apzinīgi veic. Viesītes novada domes pateicības rakstus saņēma:

Māris Malceniekspar drosmi un apņēmību saimniecības paplašināsanā un attīstīšanā.

Valdis un Daina Brunovskipar veiksmīgu daudznozaru saimneicībā, saimniekojot divām paaudzēm kopā. Kā arī par aktīvu darbību sabiedriskājā dzīvē.

Ivars un Vija Barovskipar veiksmīgu saimniekošanu lopkopības nozarē. Par saimniecības labiekārtošanu un dzīves vides uzlabošanu sev un nākamajām paaudzēm.

 Rites pagasta pārvades vadītāja Lilita Bārdule uzrunāja klātesošos, un godināja ar pateicības vārdiem par to neizmērojamo un nenovērtējamo darbu, ko ikdienā veic lauku cilvēks. Pateicības rakstus no Rites pagasta pārvaldes saņēma:

Aleksandrs Pāvels– par mūža ieguldījumu biškopības nozarē.

Aija un Dzintars Rutki –  par videi draudzīgu saimniekošanu.

Dainis Tučs – par darba vietu nodrošinājumu vietējiem iedzīvotājiem.

Rimants Šveds- par veiksmīgu saimniekošanu lopkopības nozarē un par atbalstu piemājas saimniecību īpāšniekiem zemes apstrādes darbos.

Pateicāmies arī LLKC lauksaimniecības attīstības konsultantēm Viesītes novadā Ligitai Kadžulei un Irēnai Butkus par darbu ko viņas dara palīdzot novada lauku cilvēkiem.

Lauksaimniecības attīstības konsultante Irēna Butkus Elkšņu pagasta pārvaldes vārdā pateicības rakstus pasniedza:

Edgaram Molam un Jurgitai Griškenai par veiksmīgu daudznozaru saimniekošanu, regulāru zināšanu papildināšanu dažādās uzņēmējdarbības jomās. Par atbalstu ceļu tīrīšanas darbos.

Aivaram Kalniņam- par darba vietu nodrošinājumu vietējiem iedzīvotājiem par visa veida atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā.

Lauksaimniecības attīstības konsultante Ligita Kadžule savā runā uzsvēra to, cik svarīgs un reizē smags ir zemnieku un uzņēmēju darbs.

Kad visi PALDIES bija pateikti,viesi, kas bija ieradušies varēja sākt baudīt atpūtas vakaru- kopīgās sarunās ar saviem domu biedriem, skatīt radošās apvienības “Maska”sagatavotos priekšnesumus, piedalīties atrakcijās un zināšanu pārbaudēs, ko sagatavoja pasākuma orgkomiteja un ļauties raitam dejas solim grupas “Bruģis”pavadījumā.

Paldies sakām arī pasākuma sponsoriem:

Viesītes novada pašvaldībai, SIA Pakavs, IU “Forevers G “, “Alīdas kafeja”, SIA “JK plus”, kooperatīvai sabiedrībai “Poceri”, SIA “Nordtorf”, dārzkopības un biškopības biedrībai, biškopim Aleksandram Pāvelam un uznēmējam Viktoram Lahtiņinam.

Mēs pasākuma organizētāji bijām,ļoti priecīgi redzot apmierinātās lauksaimnieku sejas un dzirdot atzinīgus vārdus.

Gribam novēlēt jums neapstāties pie sasniegtā, bet meklēt jaunas un radošas idejas, kas palīdzēs realizēt jūsu ieceres

Lai jums veicas!

Rites Tautas nama vadītāja Aina Guoģe

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other