Lauku partnerība Sēlija Kopsapulce un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA

 Norises laiks: 2017.gada 07.februāris Norises vieta: Biržu TN, Salas novads

 Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija.

Pl. 11 00 – 11  30  Kopsapulce – atskaite par padarīto darbu 2016.gadā, 2 valdes locekļu nomaiņas apstiprināšana.

Pl. 11 30 – 11  40 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Pl. 11 40 – 12 40 –  MK noteikumi Nr.590. Projektu pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas nosacījumi. Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

Pl. 12 40 – 13 00 – Kafijas pauze

Pl. 13 00 – 13 30 –  Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.

Pl. 13 30 – 14 20Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other