Iecavā aizvadīta Zemgales reģiona pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu sanāksme

IMG_39925. maijā Iecavas novada domē tika organizēta Zemgales reģiona pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu sanāksme, kurā piedalījās arī Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa.

 Sanāksmes organizēšanu uzņēmās Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājs Edgars Paulovičs.

Sanāksme tika organizēta, lai pārrunātu jaunatnes politikas aktualitātes, kā arī informētu par Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas nolikumu. Ar uzrunu un informāciju par pašvaldības atbalstu jaunatnes darbam uzstājās Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, norādot, ka pašvaldībā jaunieši ir viena no prioritātēm. Savukārt par Zemgales plānošanas reģiona aktualitātēm informēja E. Paulovičs.

Par jaunatnes darba koordināciju, mērķiem un izaicinājumiem valsts līmenī informēja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente Marika Arkliņa, iepazīstinot klātesošos ar aktuālajiem statistikas datiem un iniciatīvām jaunatnes jomā. Sanāksmē piedalījās arī LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, kura klātesošos iepazīstināja ar Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu.

Sanāksmē piedalījās lielākās daļas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji, kuri cits citu iepazīstināja ar pašvaldībās līdz šim veikto darbu ar jaunatni. Pēc sanāksmes jaunatnes lietu speciālisti kopīgi devās apskatīt Iecavas pašvaldības jaunatnes atbalsta objektus – Jaunatnes multifunkcionālo centru un Zorģu bibliotēku Iecavas novada jaunatnes lietu speciālistes Sandras Serkovas pavadībā. Pasākuma noslēgumā tika iestādīts kociņš, kas simbolizē turpmāko sadraudzību.

Iformācija: LPS infolapa

FOTO: Kaspars Sēlis

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other