Pašvaldība tiekas ar NVO un vietējām iniciatīvas grupām

imageŠī gada 12. februārī Viesītes novada domē pulcējās novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu pāRstāvji. Tikšanās mērķis bija pārrunāt sadarbības un finansējuma piesaistes iespējas.

Par aktuālajiem novada plānošanas dokumentiem un otro pašvaldības izsludināto projektu konkursu informēja Attīstības un plānošanas nodaļa. Tika analizēta iepriekšējā uzsaukuma projektu pieredze un rezultāti, sniegtas atbildes uz jautājumiem par projektu pieteikumu sagatavošanu, projektu ieviešanu un atskaišu iesniegšanu. Par grāmatvedības jautājumiem informāciju sniedza Grāmatvedības un finanšu nodaļas galvenā grāmatvede Anita Maļinovska. Tika apspriesta arī iespēja piedalīties kopējā novada stendā „Pārnovadu uzņēmēju dienā” Aizkrauklē šī gada 28. martā.

Lielu interesi izraisīja biedrības „Vides un tūrisma attīstības kluba „Sēlija”” pārstāves Rudītes Urbacānes stāstījums par Līvijas Levinskas veidotajiem oriģinālajiem rokdarbiem, kā piemēram aprocēm – „pulsa sildītājiem”, kuru pirmssākumi meklējami senajās sēļu tradīcijās un Brigitas Stepas iepazīstināšana ar savu aizraušanos – biškopību un sveču darināšanu.
Klātesošie vienojās par turpmāko sadarbību: meistarklašu organizēšanu Viesītes Mākslas un amatniecības centrā, dzīvesziņas nodošanu jaunajai paaudzei, savstarpēju informācijas apmaiņu un dalību kopējos projektos.
Paldies tikšanās dalībniekiem par labajām idejām, radošumu un pozitīvismu!

Inese Vītola
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

imageimageimage

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other