Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī

Viesītes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos, Viesīte, Rite, Sauka un Elksņi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • ne mazāk kā 10 (desmit) vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • Viesītes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

*kurš prot latviešu valodu;

*kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

*kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

*kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Viesītes novada domes deputāts;

*kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums sagatavojams pēc veidlapas formas www.cvk.lv  un iesniedzams Viesītes novada vēlēšanu komisijai – Viesītes  novada domē, Brīvības ielā 10, Viesītē,  Viesītes  novadā, 8.kabinetā līdz 2014.gada 14.augustam. Tālrunis uzziņām 28661613, 29519933

Drukāt

Atbildēt