Velokluba Selonia sezonas noslēgums

Esam gandrīz noslēguši 2019. gada velo sezonu, vēl tikai daži dalībnieki piedalās Jēkabpils ikgadējā rudens pusstundas velobraucienā. Selonia dalībnieki var mazliet atvilkt elpu un tad sākt gatavoties jaunai sezonai.
Šajā sezonā ir aizvadīti 28 starti, kopumā dalībnieki izcīnījuši 17 zelta medaļas, 21 sudraba medaļas un 12 bronzas medaļas, kā arī izcīnītas vairākas uzvaras komandu sastāvā. Esam piedalījušies divas reizes arī tautas triatlonā, vienu reizi komandu cīņā izcīnot 1.vietu attiecīgajā vecuma grupā. Ņemtas dalības MTB pie kaimiņiem Lietuvā, daži dalībnieki paspēja arī aizbraukt ar velo līdz Minskai un atpakaļ tie bija kopumā 750 km četrās dienās.

Atlēti no Viesītes piedalās svaru stieņa spiešanā guļus Alūksnē

12.oktobrī Alūksnē norisinājās 15. kausa posms svaru stieņa spiešanā guļus. Šajā lietainajā rudens dienā bija sapulcējušies atlēti no daudzām Latvijas pilsētām, tajā skaitā arī no Viesītes, lai cīnītos par medaļām un kausiem.

Lones Tautas namā notikusi amatierteātra “Leišmalīte” izrāde

Svētdien, 13.oktobrī, pusdienlaikā Lones Tautas namā pa zeltītu lapu ceļu sabrauca ļaudis no tuvienes un tālienes skatīties Neretas kultūras nama amatierteātra ”Leišmalīte” M.Hornas  izrādi ”Brangais ķēriens”. Režisore  Aija  Kalnāre.

Novembrī noslēdzas aktivitātes Veselības projekta ietvaros

2019. gada novembris ir projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) pēdējais mēnesis, kad notiek aktivitātes iedzīvotājiem. Viesītes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem dalībniekiem, kas apmeklēja un atbalstīja projekta aktivitātes, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanu.

Notikusi sabiedriskā apspriede projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

2019.gada 4.oktobrī Lonē notika projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, reģ. Nr. 1-08/388/2018, ietvaros sagatavotā pārskata “Saukas  ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” sabiedriskā  apspriešana. Pirms dokumenta gala izstrādes,  ikviens apmeklētājs tika aicināts izteikt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus par to, kas vēl būtu dokumentos papildināms.

Aicina saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības

Pamatojoties uz likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”* 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina izņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības. 

Viesītes Baptistu draudze aicina uz Awanas nodarbībām

Ja esi vecumā no 6-16 gadi, tad gaidām Tevi katru svētdienu plkst. 14:00 uz AWANAS nodarbībām, kas notiks Viesītes Kultūras Pils spoguļzālē.

Pirmā nodarbība sāksies jau 20. oktobrī. Nāc pats un ņem līdzi draugus.

Tiekamies jau šo svētdien!

Projekta “SocQuality” ietvaros notikusi divu dienu pieredzes apmaiņa Jaunjelgavā un Viesītē

2019. gada 2. un 3. oktobrī  projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces, Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu, jaunatnes darba un iekļaušanas pasākumu sniegšanā Viesītes un Jaunjelgavas novados.

Aizvadīts atpūtas pasākums Viesītes novada pensionāriem un senioriem

Sadarbojoties Viesītes kultūras pilij un  Viesītes novada Sociālajam dienestam, 11.oktobrī notika Viesītes novada pensionāru, senioru un vecākās paaudzes atpūtas pasākums, kas tika organizēts mēnesī, kad tiek atzīmēta Vispasaules Veco ļaužu diena. Pasākumu aktīvi apmeklēja Viesītes pilsētas un pagasta, kā arī Elkšņu un Saukas pagastu iedzīvotāji.

Nosvinēta Starptautiskā senioru diena Saukas pagastā

1.oktobrī, starptautiskajā senioru dienā,  Saukas pagasta iedzīvotāji sarosījās svētkiem. Rīts sākās pagasta zālē  ar Ingrīdas un Daiņa Klevu kolekciju “Mārtiņrožu krāsu sveicienā”.

Maršrutam Viesīte – Sauka – Lone jauni laiki

Dokuments pieejams šeit: maršrutu laiki 2

PĀRCELTS koncerts “Starp sapņu miljoniem” Viesītes Kultūras pilī

Koncerts “Starp sapņu miljoniem” tiek pārcelts uz 2020.gada 19.janvārī plkst. 15:00. Vieta nemainīga –  Viesītes Kultūras pils Koncertzālē.

Šajā koncertā uzstāsies latviešu estrādes jaunākās paaudzes dziedātāji un priecēs klausītājus ar skaistākajām un populārākajām komponista GAITA LAZDĀNA dziesmām. Koncertprogrammā “Starp Sapņu Miljoniem!” komponists Gaitis Lazdāns klausītājiem piedāvā ielūkoties savā daiļradē caur jaunās paaudzes dziedātājiem: Kasparu Markševicu, Kristīni Šomasi, Aināru Bumbieri, Sabīni Berezinu un dziedošo aktieri Gundaru Silakaktiņu.

Kārtējā novada domes sēde

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 17.oktobrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu telpā) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse, Biedrība “Vārava”

DARBA KĀRTĪBA:

Viesītē notikušas aktivitātes kampaņas “Par Cilvēcību” ietvaros

Šī gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā organizēja kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. 9.oktobrī kampaņas aktivitātes norisinājās arī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.

Karjeras nedēļa Viesītes vidusskolā

Visā Latvijā, tajā skaistā arī Viesītē, no 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļas sauklis ir  “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas programma Viesītes vidusskolā:

Viesītē aizvadīts Rudens tirgus

Svētdien, 6. oktobrī Viesītē bija jūtama liela rosība. Zaļā tirgus teritorijā un laukumā pie Kultūras pils pulcējās tirgotāji, kuri piedāvāja iegādāties visdažādākās rudens veltes, kā arī pircēji, kuri varēja papildināt savus ziemas krājumus ar visdažādākajiem produktiem tradicionālajā Rudens tirgū.

Plānotas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību un speciālistiem

02019.gada 21.oktobrī, pirmdien, laipni aicināti uz tikšanos ar Viesītes novada priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori S. Lūsi, SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” vadītāju M. Blitsonu un pašvaldības policistu J.Pučinski:

9:00 – Saukas pagasta pārvalde,

10:00 – Saukas bibliotēkā,

11:00 – Rites pagasta pārvaldē,

12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,

17:30 – Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Skolotāju dienas svinības Viesītē

Kā katru gadu, arī šogad oktobra pirmās nedēļas piektdienā, 4. oktobra pēcpusdienā, Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Ar muzikālu sveicienu pedagogus priecēja dziedātāja Santa Sāre – Gerža, pianists Ģirts Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš, muzikāli izstāstot Imanta Ziedoņa “Dzintaraino pasaku”.

Aizvadīts seminārs ieinteresētajām pusēm projekta Open Landscape ietvaros

2019. gada 10. oktobrī Viesītes novada pašvaldībā notika ieinteresēto personu seminārs projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 ietvaros.

Semināru vadīja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra pārstāvji Uldis Valainis, Dana Krasnopoļska un Inita Svilāne. Klātesošie tika informēti par purvu biotopiem, to atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijā un Eiropā, par dabas liegumu “Supes purvs” – tajā sastopamās dabas vērtības. Apdraudošie faktori un plānotie apsaimniekošanas pasākumi.  Semināra otrajā daļā dalībnieki devās dabā apskatīties Supes purvu un vietu, kur tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi projekta ietvaros.

Viesītē notika projekta Open Landscape vadības darba grupas sanāksme

2019. gada 8. oktobrī Viesītē kultūras pilī notika projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 vadības grupas sanāksme. Tās darba plānā bija izrunāt projektā paveikto un saplānot aktivitātes, kuras jāievieš līdz projekta noslēgumam – 2019. gada 2. aprīlim.