Viesītes novada Sociālais dienests informē

Viesītes novada Sociālais dienests informē, ka ar š.g.1.oktobri sociālā darbiniece Saukas pagasta pārvaldē (Lone „Pagastmāja”) klientus pieņems katru ceturtdienu no plkst.8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 12.30.

Alfons un Biruta Biņķi- ar darba prieku un mīlestību sirdī kopā jau 60 gadus

1957.gada 8. septembrī  Rites dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja Alfons un Biruta Biņķi. Šogad pāris svin dimanta kāzu jubileju.

Latvijas Lauku Eksporta klubu tikšanās un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Jēkabpils novada Slatē

„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER programmas ietvaros – „Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Izplatīšana izmantojot interneta tirdzniecības iespējas. Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 2017. un 2018. gada konkursos?”.Seminārs būs vienlaikus arī Lauku Eksporta klubu tikšanās reize.

Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Aktualitātes Attīstības un plānošanas nodaļā

Paralēli iesākto Eiropas Savienības fondu un programmu līdzfinansētu projektu īstenošanai, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti strādā pie dažādu jautājumu risināšanas.

Viesītē īstenots Meža dienu projekts


Viesītes novada pašvaldība, viens no partneriem Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. “Meža dienu 2016.- 2018.gadā” ietvaros ir notikušas aktivitātes, lai popularizētu aktīvu un veselīgu atpūtu Viesītē esošajā  Riekstu mežā, kuru pamazām veidojam par pievilcīgu vietu.

Viesītes novada domes priekšsēdētāja A.Žuka pirmās 100 dienas amatā

16. septembrī apritēja 100 dienas kopš amatā stājās jaunais Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks. Mērs apliecina, ka šajā laikā ir daudz paveikts. Ir nosvinēti 5. Sēlijas tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, Viesītes pilsētas un pagastu svētki , 2. Viesītes sporta svētki, kā arī noticis Imantas Ziedoņa fonda pasākums “1836 Leišmalītes gājiens Viesītes novadā”.

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”

Mežu īpašniekiem. Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

Kārtējā novada domes sēde 2017.gada 21.septembrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2017.gada 21.septembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Atkritumu izvešana no Viesītes pilsētas

Viesītes komunālā pārvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ atkritumu izvešana no Viesītes pilsētas aizkavēsies.Lūgums atstāt konteinerus ielas malā. Atkritumi tiks savākti tuvākajās dienās.