Atvērto durvju diena visās VUGD daļās un posteņos

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 153.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau septīto gadu pēc kārtas 17.maijā rīkos Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Praktisko mācību nodaļā.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 1 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 340.00, nodrošinājums EUR 34.00, izsole 08.06.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00;
  • 2 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 470.00, nodrošinājums EUR 47.00, izsole 08.06.2018. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00;
  • 7 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 570.00, nodrošinājums EUR 57.00, izsole 08.06.2018. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Viesītes novada sacensības zolītē

Šo sestdien 21. aprīlī Aknīstē kafejnīcā “Liepas”norisinājās Viesītes sporta kluba organizētās novada sacensības zolītē 7. posms. Uz sacensībām bija ieradušies 18 dalībnieki.

Pašvaldība apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Ar šī gada 19. aprīļa Viesītes novada domes lēmumu Nr.28 „ Par finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu iesniegumu izvērtēšanu” ir piešķirts pašvaldības finansējums 10 Viesītes novada biedrību un vietējo iniciatīvas grupu projektiem:

Ārkārtas sēde 2018.gada 27.aprīlī plkst.8.30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc Viesītes novada domes ārkārtas sēdi 2018.gada 27.aprīlī plkst.8.30 Viesītes novada domē, Brīvības ielā 10, Viesītē un izsludina šādu ārkārtas domes sēdes darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības konsolidētā Finanšu gada pārskata par 2017.gadu apstiprināšanu.

Ziņo: A.Maļinovska

Baltā galdauta svētki Viesītē

Sagaidot Latvijas simtgadi un svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu aicinām visus novada ļaudis uz “Baltā galdauta” svētkiem.

Visi mīļi gaidīti 4. maijā svinēt svētkus kopā!

Viesītes Kultūras pils aicina apmeklēt koncertus maijā

Viesītes Kultūras pils maijā aicina apmeklēt šādus koncertus:

29.aprīlī pavasara tirgus

Svētdien, 29.aprīlī, plkst. 9:00 – 13:00 Viesītē, “Zaļā tirgus” teritorijā un laukumā pie kultūras pils norisināsies pavasara tirgus.

Aicināti amatnieki, mājražotāji,  pārtikas un rūpniecības preču tirgotāji, kā arī pirkt gribētāji!

Viesītes Romas katoļu draudze informē

Dievkalpojumu kārtība maijā un kapusvētku norises datumi.

Dievkalpojumi:

  • 6.maijā, svētdien, plkst. 15:00
  • 20.maijā, svētdien plkst. 15:00

Kapusvētku norises datumi:

  • 3.jūnijā Viesītes Jaunajos kapos

Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā

Plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes jaunajos kapos

  • 17.jūnijā Cīrulīšu kapos

Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā

Plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

Sīkāka informācija: 263 86 516

Izskanējis ansambļa “Rites balsis” 20 gadu jubilejas koncerts

14. aprīlī izskanējis ilgi gaidītais ansambļa “Rites balsis” 20 gadu jubilejas koncerts. Šim lielajam notikumam ansambļa dalībnieces gatavojās vairākus mēnešus. Un tā sestdienas vakarā Rites Tautas namā pulcējās gan klausītāji, gan ciemiņi, lai dalītos svētku priekā kopā ar ansambli.