SEB MTB riteņbraukšanas noslēguma sezonas apbalvošanas pasākums

Sestdien 10. novembrī Rīgā noritēja lielākā Latvijas seriāla riteņbraukšanas SEB MTB 2018 sezonas kopvērtējuma apbalvošanas pasākums. Šajā pasākumā tika godināti sezonas labākie MTB velo braucēji. Selonia velo klubu pārstāvēja divi dalībnieki Evita Bauska un Juris Kuzņecovs, izcīnot savās grupās godalgotās vietas. Juris.K ierindojās 2.vietā savā vecuma grupā, Evita. B ierindojās 3. Vietā savā vecuma grupā. Apsveicam dalībniekus ar godalgotajām vietām un vēlam veiksmīgu nākamo 2019. gada sezonu Selonia velo kluba dalībniekiem.

Viesītes novada pašvaldības mūzikas skolas saņems „Latviešu kordziesmas antoloģiju”

Ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI atbalstu 100 Latvijas mūzikas skolām tiks uzdāvināta „Latviešu kordziesmas antoloģija” — 12 sējumi, ko veidojis profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta Kokara un mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā. Grāmatas ir ELVI dāvinājums Latvijas simt gadu jubilejā, lai izglītotu par mūsu valsts muzikālo mantojumu. „Latviešu kordziesmas antoloģija” ir paredzēta gan profesionāliem mūziķiem, gan mūzikas skolu audzēkņiem, gan klausītājiem un citiem interesentiem. Viesītes novada pašvaldībā grāmatas saņēma Viesītes Mūzikas un mākslas skola.

Lāčplēša diena Viesītes novadā

Šogad aprit 99 gadi kopš nozīmīgās uzvaras pār Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas jeb Lāčplēša diena Viesītes novadā pieminēta ar piemiņas stēlas atklāšanu, lāpu un svecīšu gājienu un ziedu nolikšanu piemiņas vietās.

Piešķirti konkursa „Skaista mana sēļu zeme” apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības konkursa ,,Skaista mana sēļu zeme” izvērtēšanas  komisija (komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Puzāne; komisijas locekļi: Roberts Orups,  Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Pēteris Līcis, Rudīte Feldmane, Irēna Butkus) savā sēdē, kas notika 2018.gada 18.oktobrī, izvērtēja iegūtos apsekošanas rezultātus un piemiņas balvu pasniegšanu.

Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā sēdē, kas notika 2018.gada 1.novembrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem.

Viesītes komanda stenda šaušanā

2018.gada vasara un rudens Viesītes komandai stenda šaušanā bija panākumiem bagāta. Viesītes komanda piedalījās gan Latvijas čempionātos, gan arī Eiropas čempionātā, uzrādot augstus rezultātus.

Lāčplēša kauss spiešanā guļus uz reižu skaitu

10.novembrī par godu Lāčplēša dienai norisinājās Lāčplēša kauss spiešanā guļus uz reižu skaitu. Sacensību sākumā uzrunu un sveicienu vārdus teica Latvijas pauerliftinga federācijas ģenerālsekretārs Andrejs Rožlapa.

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Viesītes novada Rites pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Viesītes novada Rites pagastā no 2018.gada 4.decembra tiek mainīts Rites pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Ritē pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Pagastmāja  no plkst.11 līdz 12. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Konteiners lielgabarīta atkritumiem Viesītē

Smilšu ielā 2, Viesītē pie Viesītes kultūras pils (iebraukšana no Raiņa ielas) novietots konteiners lielgabarīta atkritumu izmešanai.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other