Aicina saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības

Pamatojoties uz likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”* 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina izņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības. 

Projekta “SocQuality” ietvaros notikusi divu dienu pieredzes apmaiņa Jaunjelgavā un Viesītē

2019. gada 2. un 3. oktobrī  projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces, Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu, jaunatnes darba un iekļaušanas pasākumu sniegšanā Viesītes un Jaunjelgavas novados.

Aizvadīts atpūtas pasākums Viesītes novada pensionāriem un senioriem

Sadarbojoties Viesītes kultūras pilij un  Viesītes novada Sociālajam dienestam, 11.oktobrī notika Viesītes novada pensionāru, senioru un vecākās paaudzes atpūtas pasākums, kas tika organizēts mēnesī, kad tiek atzīmēta Vispasaules Veco ļaužu diena. Pasākumu aktīvi apmeklēja Viesītes pilsētas un pagasta, kā arī Elkšņu un Saukas pagastu iedzīvotāji.

Nosvinēta Starptautiskā senioru diena Saukas pagastā

1.oktobrī, starptautiskajā senioru dienā,  Saukas pagasta iedzīvotāji sarosījās svētkiem. Rīts sākās pagasta zālē  ar Ingrīdas un Daiņa Klevu kolekciju “Mārtiņrožu krāsu sveicienā”.

Maršrutam Viesīte – Sauka – Lone jauni laiki

Dokuments pieejams šeit: maršrutu laiki 2

PĀRCELTS koncerts “Starp sapņu miljoniem” Viesītes Kultūras pilī

Koncerts “Starp sapņu miljoniem” tiek pārcelts uz 2020.gada 19.janvārī plkst. 15:00. Vieta nemainīga –  Viesītes Kultūras pils Koncertzālē.

Šajā koncertā uzstāsies latviešu estrādes jaunākās paaudzes dziedātāji un priecēs klausītājus ar skaistākajām un populārākajām komponista GAITA LAZDĀNA dziesmām. Koncertprogrammā “Starp Sapņu Miljoniem!” komponists Gaitis Lazdāns klausītājiem piedāvā ielūkoties savā daiļradē caur jaunās paaudzes dziedātājiem: Kasparu Markševicu, Kristīni Šomasi, Aināru Bumbieri, Sabīni Berezinu un dziedošo aktieri Gundaru Silakaktiņu.

Kārtējā novada domes sēde

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 17.oktobrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu telpā) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse, Biedrība “Vārava”

DARBA KĀRTĪBA:

Viesītē notikušas aktivitātes kampaņas “Par Cilvēcību” ietvaros

Šī gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā organizēja kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. 9.oktobrī kampaņas aktivitātes norisinājās arī Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā.

Karjeras nedēļa Viesītes vidusskolā

Visā Latvijā, tajā skaistā arī Viesītē, no 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļas sauklis ir  “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas programma Viesītes vidusskolā:

Viesītē aizvadīts Rudens tirgus

Svētdien, 6. oktobrī Viesītē bija jūtama liela rosība. Zaļā tirgus teritorijā un laukumā pie Kultūras pils pulcējās tirgotāji, kuri piedāvāja iegādāties visdažādākās rudens veltes, kā arī pircēji, kuri varēja papildināt savus ziemas krājumus ar visdažādākajiem produktiem tradicionālajā Rudens tirgū.

Plānotas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību un speciālistiem

02019.gada 21.oktobrī, pirmdien, laipni aicināti uz tikšanos ar Viesītes novada priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori S. Lūsi, SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” vadītāju M. Blitsonu un pašvaldības policistu J.Pučinski:

9:00 – Saukas pagasta pārvalde,

10:00 – Saukas bibliotēkā,

11:00 – Rites pagasta pārvaldē,

12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,

17:30 – Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Skolotāju dienas svinības Viesītē

Kā katru gadu, arī šogad oktobra pirmās nedēļas piektdienā, 4. oktobra pēcpusdienā, Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Ar muzikālu sveicienu pedagogus priecēja dziedātāja Santa Sāre – Gerža, pianists Ģirts Ripa un perkusionists Mārcis Kalniņš, muzikāli izstāstot Imanta Ziedoņa “Dzintaraino pasaku”.

Aizvadīts seminārs ieinteresētajām pusēm projekta Open Landscape ietvaros

2019. gada 10. oktobrī Viesītes novada pašvaldībā notika ieinteresēto personu seminārs projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 ietvaros.

Semināru vadīja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra pārstāvji Uldis Valainis, Dana Krasnopoļska un Inita Svilāne. Klātesošie tika informēti par purvu biotopiem, to atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijā un Eiropā, par dabas liegumu “Supes purvs” – tajā sastopamās dabas vērtības. Apdraudošie faktori un plānotie apsaimniekošanas pasākumi.  Semināra otrajā daļā dalībnieki devās dabā apskatīties Supes purvu un vietu, kur tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi projekta ietvaros.

Viesītē notika projekta Open Landscape vadības darba grupas sanāksme

2019. gada 8. oktobrī Viesītē kultūras pilī notika projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 vadības grupas sanāksme. Tās darba plānā bija izrunāt projektā paveikto un saplānot aktivitātes, kuras jāievieš līdz projekta noslēgumam – 2020. gada 2. aprīlim.

Pieredzes apmaiņas brauciens par mitrāju apsaimniekošanas metodēm

No 23.septembra līdz 25.septembrim notika 3 dienu pieredzes apmaiņas brauciens, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas un Lietuvas purvu apsaimniekošanas labākajām metodēm.

Projekta LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) ietvaros šajā gada no 23.septembra līdz 25.septembrim norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens pa Latvijas un Lietuvas mitrājiem. Pasākuma piedalījās vides eksperti, purvu apsaimniekotāji, pašvaldību speciālisti no projekta partneru teritorijām, kopumā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 34 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja Izpilddirektore Sanita Lūse, Rites pagasta pārvaldniece Lilita Bārdule, Rites tautas nama vadītāja Aina Guoģe un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists Jānis Dzimtais.

Satiksmes organizācijas shēma pašvaldības ceļu remontdarbu laikā

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projektu pašvaldības ceļu posmu E17 “Dzeņi-Elkšņi” un S6 “Bajāri-Grabažāni” pārbūvi Viesītes novadā.  Ceļas pārbūves darbus veic SIA “PMCI”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, neslēdzot satiksmes kustību būvdarbu zonā, brīdinot satiksmes dalībniekus par būvdarbiem norādītajā ceļa posmā un samazināt transportlīdzekļu kustības ātrumu. Būvdarbu laikā tiek nodrošināta privāto zemju īpašnieku piekļuve saviem īpašumiem.

Viesītē notiks otrā Latvijas pagastu Vietvārdu diena

2019. gada 18. oktobrī Paula Stradiņa skolā notiks Vietvārdu diena, ko rīko Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts sadarbībā ar muzeju “Sēlija” un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru.

Lai apzinātu vietvārdu daudzveidību un to nozīmi visā Latvijā, Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas jau otro gadu kādā no Latvijas pagastiem rīko Vietvārdu dienu. Pirmā šāda diena tika svinēta pērn Valkas novada Turnā, bet šogad tā tiks atzīmēta Sēlijas sirdī Viesītē.

Viesītes novada pašvaldība sveic skolotāju dienā

Viesītes novada pašvaldība sveic Viesītes novada pedagogus skolotāju dienā un novēl lai ik dienu ir gandarījums par padarīto darbu un iedvesma arvien jauniem sasniegumiem!

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadīta Sēlijas diena

28. septembrī jau no paša rīta līdz vakaram Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisinājās Sēlijas novadu apvienības rīkotais pasākums “Sēlijai Būt” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī.

VUGD aicina parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!

Šodien, 1.oktobrī, tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kuras ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus parūpēties par vecāku un vecvecāku drošību!

Ik gadu liela daļa no ugunsgrēkos bojā gājušiem un cietušajiem ir tieši seniori!