Viesītes muzejam “Sēlija” apstiprināts jauns logo

Viesītes muzejam “Sēlija” izveidots jauns grafiskais logo. To veidojusi grafiskā dizainere Solvita Kukle, kas, pati būdama sēliete, veiksmīgi izpratusi logo ietverto sēlisko filozofiju.

Jēkabpilī iespējams apmeklēt mācību seminārus „Pārdošanas skola” un „Pārdošana digitālajā vidē”

Piedāvājam lielisku iespēju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem uzsākt gadu mācoties un papildinot savas zināšanas pārdošanas skolā un pārdošanu digitālajā vidē.
Jēkabpilī mācības notiks 21. un 22. janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas  sēžu zālē,  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1

Pieteikšanās: https://goo.gl/forms/Mer41skpQ5BEMVxF2 līdz 17. janvārim.

Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

“Vislielākā ceļojuma” nodarbības Viesītes Kultūras pilī

13.janvārī plkst 14:00 Viesītes Kultūras pils spoguļzālē bērni vecumā no 6 – 14 gadiem būs mīļi gaidīti uz “Vislielākā ceļojuma” nodarbībām!

Decembris Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Decembris Jaunatnes Iniciatīvu centrā aizvadīts svētku noskaņās. Mēnesi sākām ar eglīšu rotājumu un sniegpārsliņu gatavošanu, lai skaisti izrotātu Jaunatnes Iniciatīvu centram sarūpēto eglīti ar pašu gatavotiem rotājumiem.

Jampadracis suņa gada nogalē Lones namā

29.decembrī Lones Tautas namā satikās Hip-Hop grupas dejotāji, viņu vecāki un Saukas pagasta bērni, lai kopā ar mikipelēm Minniju un Mikiju vienotos kopīgā JAMPADRACĪ!

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
 • Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
  • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
  • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
  • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
  • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 22. janvārī 2019. plkst. 13.00 „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 14.30 „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 16.00 „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 17.30  Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2, Viesīte, Viesītes novads.

VUGD aptauja liecina – iedzīvotājiem aktīvāk jārūpējas par ugunsdrošību mājokļos

Aizvadītajā gadā no 10.augusta līdz 3.decembrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas no teritoriālajām struktūrvienībām visā Latvijā veica vairāk nekā 10 400 mājokļu īpašnieku (lietotāju) aptauju un konsultācijas par ugunsdrošību.

Aicinām izņemt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

26. decembra Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, tika dalītas saldumu paciņas. Aicinām tos vecākus un radiniekus, kuri šo pasākumu neapmeklēja, izņemt bērniem paredzētās saldumu paciņas Viesītes Kultūras pilī līdz 2019. gada 11. janvārim!

Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma bērniem

26. decembra pēcpusdienā dažādi pasaku tēli aicināja pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes ierasties Viesītes Kultūras pilī, lai saņemtu sarūpētās dāvanas – saldumu paciņas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other