Izsole “Mazkārkļi” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060041, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.17  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3705.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma “Tīrumiņi” izsole – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Tīrumiņi’’, ar kadastra numuru 56880030096, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3563.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma izsole ‘’Jaunzvirgzdāres’’ – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Jaunzvirgzdāres’’, ar kadastra numuru 56880030098, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.81  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Ārkārtas domes sēde 2019.gada 27.jūnijā plkst. 16.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2019.gada 27.jūnijā plkst.16.30 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.

Ziņo: G.Dimitrijeva

Vasaras saulgriežu svinēšana Viesītes novadā

Piektdien, 21.jūnijā, plkst. 20.00 visi senlatviešu tradīciju glabātāji, kopēji un interesenti tika aicināti uz nu jau tradicionālo ielīgošanu Ormaņkalnā, kur kopā ar Viesītes novada pūtējiem un folkloras kopu “Urgas” tika svinēti Vasaras saulgrieži.

Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.

Sēlijas novadu apvienības sapulce Ilūkstē

20. jūnijā Ilūkstē norisinājās kārtējā Sēlijas novadu apvienības dalībnieku sapulce. Šajā reizē kopīgi ar visiem septiņiem Sēlijas novadu priekšsēdētājiem ierādās arī novadu sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras darbinieki, tūrisma speciālisti un Sēlijas radošie cilvēki, lai pārrunātu par septembrī notiekošo Sēlijas dienu un Sēlijas filmu.

Līgo kauss pludmales volejbolā Viesītē

Tradicionāli jau vairākus gadus pēc kārtas Viesītē notiek Līgo kauss pludmales volejbolā. Arī šogad 22. jūnijā pludmales volejbola cienītāji pulcējās Viesītes stadionā vīriešu komanda un  sieviešu komandas no Viesītes un tā novada, kā arī no kaimiņu novadiem, vīriešiem ieradās septiņas komandas, bet sievietēm piecas komandas.Gan sieviešu, gan vīriešu komandas savā starpā izspēlēja katrs ar katru, vīriešiem 21 spēle kopā, sievietēm 10 spēles, pēc izspēlētām spēlēm, iegūtiem punktiem par uzvarām, tika noskaidrotas arī godalgotās vietas:

29. jūnijā Sēlijas novadi jau 7. reizi vienosies kopīgos Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”

Daugava, Latvijas lielākā un varenākā upe, veido dabisku robežu ap Sēlijas krāšņajiem novadiem un tajā pašā laikā vieno visus sēļus. Tā katru gadu Sēlijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku dziesmā, dejā un mūzikā… Lai sēļi plūstu vienotā gaismas upē!

29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā”.

VUGD aicina līgot droši un apdomīgi!

Jau pēc pāris dienām sāksies ilgi gaidītā Līgo un Jāņu dienas svētku ielīgošana, kur neiztikt bez ugunskuru kurināšanas, peldēšanās, atpūtas dabā un dažādām jautrām izdarībām. Lai Līgo un Jāņu dienu svinēšanu neaptumšotu nelaime, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka jautra svētku svinēšana nav tas pats, kas neapdomīga un pārdroša rīcība!