Aicinām piedalīties Pasaules talkā

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība ikvienu Latvijas iedzīvotāju š.g. 21. septembrī aicina pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs – # Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā. (Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi  un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums „Sēlijai būt!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados „Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija? Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums „Sēlijai būt!”.

Atrasts pulkstenis

No 05.09 uz 07.09 naktī Viesītē tirgus laukumā pazaudēts pulkstenis, ja atpazināt savu mantu,  lūdzam griezties viesītes novada pašvaldības policijā, Viesītē Smilšu ielā 2.

Gleznošanas nodarbības Rites pagastā

Pavasarī biedrība “Ritten”startēja Lauku Partnerības “Sēlija” piedāvātajā iniciatīvu konkursā un ieguva finansējumu “Gleznošanas nodarbībām plenērā uz audekla ar akrila krāsām”.

Augusta nogalē Rites Tautas nama mazajā zālē pulcējās necerēti liels gleznošanas nodarbību dalībnieku skaits. Nodarbību vadītāja – skolotāja Irina dalībniekus iepazīstināja ar gleznošanas pamatiem un pēc tam katrs izvēlējās savu gleznošanas tematiku. Ja pašā sākumā bija jaušamas bailes, ka varētu netikt galā ar sevis izvēlētu darbu, tad jau pēc pārdesmit minūtēm visi gleznoja ar lielu aizrautību. Gandarījums par padarīto pēc vairākām stundām bija liels gan nodarbību dalībniekiem, gan skolotājai.

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

Rīga, 2019.gada 3.septembrī – Sākot ar 2.septembri un līdz pat 4.oktobrim, remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai. 

Guntara Rača autorvakars “Mīlestība ir” Viesītē

12. septembrī plkst. 18:00 Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē ikviens ir laipni gaidīts uz Guntara Rača autorvakaru “Mīlsetība ir”.

Notikušas apmācības “Sirdsdarbs” Sēlijas novadu jauniešiem Jēkabpils novadā

No 24. līdz 25. augustam Jēkabpils novadā, biedrībā “Ūsiņš”, notika neformālās izglītības apmācības “Sirdsdarbs”, kur galvenā sarunu tēma bija darbs, uz kuru ne tikai doties, lai saņemtu algu, bet kurš iedvesmotu arī pašu un būtu tāds, ko var saukt par sirdsdarbu. Viesītes novadu šajās apmācībās pārstāvēja 6 jaunietes – Evelīna Bantauska, Zanda Zaļakmene, Adriāna Juškeviča, Linda Luksteniece, Anta Narkevičina un Klinta Narkevičina. Kopā ar jaunietēm uz apmācībām devās arī jaunatnes darbiniece Līva Liepiņa.

Kūkošana ar Alīdas kafeju

Elkšņi – Kafejas labsajūtas sala, īsteno projektu “Sēlijas Salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotās vietās kā ekonomikas un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā.

Projekts vērsts uz mazo ciematiņu tūrisma potenciāla apzināšanu un parādīšanu. 31. augustā arī Elkšņi kļuva par salu, kura pulcēja daudzus apmeklētājus vilinot ar smaržu, garšu, dzirdi. Tiem, kas bija kartupeļu talkās, atliek tikai skatīt bildes un klausīties mūsu stāstos.

Vēl ir brīvas vietas uz apmācībām senioriem “Veselīga novecošana”

Vēl ir brīvas vietas uz apmācībām senioriem “Veselīga novecošana”, kuras notiks š.g. 4.septembrī plkst. 09:30-16:30, Viesītē. Pasteidzies un piesakies vēl šodien!

📞Pieteikšanās: rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot tel. 26691248. Piesakoties norādīt kontakttālruni.

Zinību diena Viesītes novada izglītības iestādēs

Jau atkal pīlādži sārto un dzērves aizbēg no salnām…. tā katru gadu septembra sākumā, Zinību dienā, skolēni atgriežas savās skolās. Arī Viesītes novada izglītības iestādēs ar svinīgiem pasākumiem sākts jaunais mācību gads.

Atrasts velosipēds

Atrasts kārtējais velosipēds Viesītē, Smilšu ielā, lūdzam griezties Viesītes novada pašvaldības policijā vai zvanot pa telefonu 22023089.

Viesītes vidusskolā turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Viesītes vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001) arī šajā mācību gadā.

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Abonementa biļete pieejama visos SIA Jēkabpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos

No 2019. gada 1. septembra abonementa biļete būs pieejama visos 109 SIA Jēkabpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos. Biļeti varēs iegādāties vairākiem braucieniem, kā rezultātā pasažieriem brauciens būs lētāks un sabiedriskā transporta pakalpojumus varēs izmantot ērtāk, katru brauciena reizi nepērkot atsevišķu biļeti.

Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkurss “Radošā Zemgale”

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmējiem un Junior Achievement – Young Enterpriese Latvija organizē jaunu un interesantu reklāmas veidošanas konkursu “Radošā Zemgale”.

Apstiprināts projekts “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektu “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000035. Projekts tiks  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pašvaldības ceļa būvprojekta izstrādi veica SIA “Myzone”.

Projekts “V-R communities” tuvojas noslēgumam

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

2019. gada 4. septembrī Viesītē notiks apmācības senioriem “Veselīga novecošana”, tikšanās plkst. 09:30 Viesītes Kultūras pilī. Pasākuma laikā notiks lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Sīkāk ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā pasākumu kalendārā www.viesite.lv. Lūgums pasākumam pieteikties savlaicīgi līdz 2. septembrim plkst. 16:00, jo vietu skaits ir ierobežots, zvanīt vai rakstīt projektu administratorei Lienei, tel. +371 26671248, e-pasts liene.maisaka@viesite.lv.

Turpinās Veselības projekta aktivitātes

2019. gada septembrī pēc neliela pārtraukuma atsākas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātes, kur Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas rūpēties par savu veselību.

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad 2019. gadā šis projekts noslēdzas, tāpēc nepalaid garām pēdējo iespēju iesaistīties un piedalīties projekta rīkotajās aktivitātēs.

Piedāvātās aktivitātes iespējams apskatīt tabulā – Laika_grafiks_2019_septembris.

Baltijas ceļa 30. gadadienas atcere Saukā

“Ritēs dienas ,un ritēs  gadi ,daudz kas pagaisīs, bet šis mirklis paliks. Paliks Baltijas ceļš un mūsu dzīvā ķēde kā sākums, kā gaismas uzliesmojums. Atcerēsimies to ikdienā, atcerēsimies to vienmēr, kad liksies,ka esam vientuļi un nespēcīgi. Atcerēsimies, kad mums būs vajadzīga iejūtība, lai saprastos, lai palīdzētu viens otram” (Dainis Īvāns).

Baltijas ceļš parādīja ,ka vēstures atslēgu var pagriezt vienkārši cilvēki. Mēs paši burtiski ar savām rokām. Gluži kā pirms 30 gadiem uz Baltijas ceļa atceres pasākumu  atnāca ģimenes, dažādu paaudžu iedzīvotāji. Plkst. 19.00, skanot Borisa Rezņika dziesmai ar Valda Pavlovska vārdiem “Atmostas Baltija” izveidojām ceļu, sadodoties rokās.

Viesītes novada izglītības iestādes gatavas uzņemt bērnus

26. augustā Viesītes novadā notika skolu pieņemšana jaunajam mācību gadam. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika apmeklēja Viesītes vidusskolu, PII „Zīlīte”, Viesītes mūzikas un mākslas skolu un Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu“Rites pamatskolu”.