Starptautiskais Jaunatnes kauss futbolā “ Viesīte 2019 ” Spēļu kalendārs

Starptautiskais Jaunatnes kauss futbolā “ Viesīte 2019 ” Spēļu kalendārs

Atbildīgais par turnīru treneris: Raimonds Gailis. Telefons: 29584692

Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa   īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 17 un ar to saistītajām 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, sākotnējā cena  EUR 1857.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 3 un ar to saistītajām 368/2421 domājamām daļām no 2 būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala; sākotnējā cena  EUR 855.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6.49  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5516.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6623.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 5166.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 2230.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Fotokonkurss “Mana pašvaldība- mana sapņu pils”

Ikviens aicināts fotokonkursa “Mana pašvaldība- mana sapņu pils” ietvaros balsot par, viņuprāt, labākajiem foto. Balsošana notiek (https://www.facebook.com/krustpilsnovads) no 2019.gada 16.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam (ieskaitot). Sešpadsmit visaugstāk novērtētie foto tiks izstādīti foto izstādē V Sēlijas novadu apvienības un Krustpils novada jauniešu dienā, kas norisināsies šī gada 17.augusta Krustpils novada Atašienē. Trīs konkursa dalībnieki, kuri būs saņēmuši visvairāk balsis, saņems īpašas balvas. Viens konkursa dalībnieks saņems īpašo simpātijas balvu. Spied “LIKE” pie sava mīļākā foto. Lai balsošana būtu godīga, autoru vārdi un uzvārdi netiek norādīti.

Notiks dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2019. gada 2. augustā plkst. 10.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks dabas liegumaSupes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 18.jūlijā plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 18.jūlijā plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Lauku attīstības konsultantes Irēnas Butkus atvaļinājuma laiks

Viesītes novada Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus atradīsies atvaļinājumā no 15.jūlija līdz 18.augustam.

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina darbā grāmatvedi

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” aicina darbā grāmatvedi uz pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku

Prasības:
– Iepriekšēja darba pieredze grāmatveža amatā;
– Zināšanas lietvedībā, lietišķā sarakstē;
– Pozitīvi domājoša, aktīva, komunikabla, laipna un atsaucīga personība;`
– Analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta par uzticēto darbu;

Amatalga: 720EUR (bruto mēnešalga)

Kandidātiem savus CV sūtīt uz  epastu:  ilga.laizane@viesite.lv līdz š.g. 19.jūlijam.

tālrunis: 22334744

 

Svētki Saukas pagastā

6.jūlijā uz Saukas pagastu sabrauca gan lieli, gan mazi, lai kopā svinētu pagasta svētkus. Svētku programma bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm – volejbola, strītbola sacensības; mazajiem apmeklētājiem – piepūšamās atrakcijas; amatierteātra izrāde, sieviešu vokāli instrumentāla ansambļa “Līksma” uzstāšanās; dziedātāja Nikolaja Puzikova skaistais, akustiskais koncerts, kā arī neizpalika dejas līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Robežpunkts”.

Informācija Latvijas iedzīvotājiem

Turpinās CVK pārraudzībā Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā.

Pilsoņi paraksta likumprojektu:

a) elektroniski valsts portālā latvija.lv/pv

b) vai  klātienē, uzrādot pasi: parakstu apliecināšanas vietās Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijās / laukos – visās pagastu pārvaldēs.

pilnvarotie darbinieki, vietas un darba laiki –  skat.: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji

ZS “Priednieki” aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu Salas novadā

LLU Zemkopības institūts sadarbībā ar ZS “Priednieki” aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu lietošanu zemeņu stādījumos.

15. jūlijā plkst 11:00 viesu namā “Ūdensdzirnas”, Birži, Salas pagasts, Salas novads.

Tiks novērsta zagtas traktortehnikas reģistrācija Latvijā

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos, lai novērstu Eiropas Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju un vienkāršotu pārbūvētās traktortehnikas reģistrācijas kārtību.

Informācija par papildinājumiem mājas (istabas) dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas reģistrācijas procesā

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtībā, lai Latvija saglabātu Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas atzīto no trakumsērgas brīvas valsts statusu.

Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Kā lauksaimniekiem rīkoties, ja krusa, negaiss vai lietusgāzes izpostījušas laukus

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par dabas apstākļu postījumiem laukiem, tāpēc sniedzam skaidrojumu, kā rīkoties šādos gadījumos.

Viesītes novads tiek pārstāvēts Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

Š.g. 5.-7. jūlijā Jelgavā norisinājās VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kur Viesītes novadu pārstāvēja, Kristaps Moļs, apaļā stenda šaušanā. Kristapam šīs bija pirmās sacensības un pieredze Latvijas mērogā. Viesītes novads pārstāvēts godam un Kristaps izcīnīja piekto vietu Latvijā.