Mainīti daži pašvaldības kontakttālruņi

Sākot no 2018.gada 1.janvāra mainīti kontakttālruņi šādām iestādēm un darbiniekiem-

Elkšņu pagasta pārvalde – 28306713

Saukas pagasta pārvalde- 29119047

PII “Zīlīte”- 28397144

Sociālā darbiniece Irina Latiševa (Rite, Elkšņi)- 28306455

Saukas pagasta pārvaldes kases darbalaiks no 2018.gada 1.janvāra

Pirmdiena     8:00- 12:00

Otrdiena       8:00- 12:00       12:30- 16:00

Trešdiena     8:00- 12:00

Ceturtdiena 8:00- 12:00        12:30- 15:00

Piektdiena   8:00- 12:00        12:30- 14:30

Hip hop dejotāju svētku eglīte

29. decembrī Lones tautas nams pulcināja hip-hop dejotājus uz svētku eglītes svinībām.

Paldies novada ļaudīm par kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2017. gadā

Gadumija ir domu un lietu sakārtošanas laiks, kurā mēs atskatāmies uz aizvadīto gadu, pārdomājam notikušo un izdarām secinājumus.

Viesītes novads saņēmis “Kokneses fonda” Padomes pateicību par ieguldījumu Likteņdārza veidošanā

Elkšņu pagasta pārvaldes kases darbalaiks 2018.gadā

Elkšņu pagasta pārvaldes kase sākot no 2018.gada strādās pirmdienās un trešdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00 ar pusdienu pārtraukumu plkst. 12:00- 12:30.

Ārkārtas domes sēde 2017.gada 29.decembrī plkst. 8.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 29.decembrī plkst.8.00

Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Darbs Attīstības un plānošanas nodaļā

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu izstrādes, to īstenošanas. Ir veikta Viesītes novada Attīstības programmas 2014.–2020. Rīcību plāna un Investīciju aktualizācija. 2017.gadā tika uzsākta jauna Teritorijas plānojuma izstrāde. Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem zemes izmantošanas un apbūves jomā. Līdz šim ir apkopota nepieciešamā informācija, kura tiek apstrādāta un sistematizēta, informēti iedzīvotāji par plānojuma izstrādi un saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem individuāli un uzņēmējiem. 2018. gada pirmajā pusē sabiedrības apspriešanai tiks nodota plānojuma 1.redakcija. Pateicoties speciālistu profesionālai kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitīvai attieksmei pret darbu un aizrautībai, esam spējuši strādāt efektīvi un rezultatīvi.

Aicinām izņemt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

26. decembra Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, tika dalītas saldumu paciņas. Aicinām tos vecākus un radiniekus, kuri šo pasākumu neapmeklēja, izņemt bērniem paredzētās saldumu paciņas Viesītes Kultūras pilī līdz 2018. gada 10. janvārim!

Klajā nāk 20 gadu garumā tapusi grāmata par Elkšņu pamatskolas vēsturi