Aicinām izņemt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

28. decembra Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, tika dalītas saldumu paciņas. Aicinām tos vecākus un radiniekus, kuri šo pasākumu neapmeklēja, izņemt bērniem paredzētās saldumu paciņas Viesītes Kultūras pilī līdz 2020. gada 20. janvārim!

Viesītes novada pašvaldība sveic svētkos

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Pie Priedniekiem’’, ar kadastra numuru 56350150123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Pie Priedniekiem’’, ar kadastra numuru 56350150123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.25  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4811.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,0  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 18261.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Petrovkas’’, ar kadastra numuru 56580050024, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Petrovkas’’, ar kadastra numuru 56580050024, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 9.88  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 20295.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.98  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 7096.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Vārnaviņas’’, ar kadastra numuru 56350060263, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Vārnaviņas’’, ar kadastra numuru 56350060263, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.15  ha  platībā un divām būvēm (kūtīm); sākotnējā cena  EUR 4018.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3097.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6,49  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3310.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,74  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6203.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

iesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām( ar kadastra apzīmējumiem  56880040194 un 56880040195)  20,7  ha  kopplatībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 19513.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Purvmeži’’, ar kadastra numuru 56350120079, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

       Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Purvmeži’’, ar kadastra numuru 56350120079, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ( kadastra  apzīmējumi 56350120014 un 56350150111) 5,79  ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 13479.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītē noticis Ziemassvētku turnīrs tenisā

25. decembrī Sēlijas Sporta skolas sporta zālē pieci vīrieši un trīs sievietes cīnījās par Ziemassvētku kausa tenisā iegūšanu. Spēles bija saspringtas un interesantas. Sieviešu kategorijā 1.vietu ieguva Māra Ose, 2. vietu – Ilze Līce un 3.vietu – Austra Saturiņa. Savukārt, vīriešu kategorijā līdz pat pēdējai spēlei uzvarētājs nebija zināms, jo iegūtie punkti pirmajām trim vietām bija vienādi, līdz ar to uzvarētājs tika noteikts pēc geimu starpības. Godalgoto 1.vietu ieguva Elvijs Demjanovs, 2.vietu – Jānis Osis, 3.vietu – Alfons Žuks, 4.vietu – Nils Rēders un 5.vietu – Jānis Grīnbergs.

Atklāj jaunizveidoto Dienas centru Viesītē

2019. gada 20. decembrī, ar svinīgu sarkanās lentas pārgriešanu, uzmundrinošiem sveicieniem un radošajām darbnīcām, tika atklāts Dienas centrs Viesītē, kas atrodas Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas ēkas 1.stāvā. Dienas centrs jaunizveidots projekta Nr. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’ ietvaros. Šis centrs ir pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība un paredzēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī pašvaldība aicina centru apmeklēt ikvienu Viesītes novada iedzīvotāju, kurš vēlas aktīvi un jautri pavadīt savu brīvo laiku.

Ārkārtas domes sēde 2019.gada 30.decembrī plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2019.gada 30.decembrī plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē , un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/11 “Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka

Informācija Viesītes novada iedzīvotājiem

Viesītes novada pašvaldība informē, ka 2019.gada 30.decembrī Rites pag. pārvaldes kase, Saukas pag. pārvaldes kase Lonē, Elkšņu pag. pārvaldes kase un Viesītes novada pašvaldības centrālā kase būs slēgtas.

Viesītes novada pašvaldības darba laiks svētkos

Transporta laiki uz pasākumu “Vislielākā dāvana”

25.decembrī plkst. 13:00 Viesītes Kultūras pilī norisināsies pasākums “Vislielākā dāvana”.  No pagasta pārvaldēm tiek nodrošināts transports uz pasākumiem:

Klauce -11:15
Elkšņi  -11:30
Cīruļi   -11:50
Sauka -12:10
Lone  -12:25
Eķengrāve-12:40
Viesīte 12:50

Viesītē norisinājusies 29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”

Pasaules fotogrāfijas 180. gadskārtā 14. decembrī Viesītes Kultūras pilī norisinājās 29. zinātniskā konference “Buclera lasījumi”, kur savus pētījumus un atklājumus prezentēja pētnieki no Madonas, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Preiļiem.

Jauniešiem iespēja pieteikties Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektam Lietuvā

Tiek izsludināta pieteikšanās 5 jauniešiem no Viesītes novada dalībai Erasmus+ projektā Lietuvā. Pieteikšanās termiņš līdz 23.decembrim.

Apmācību laiks: no 18.janvāra līdz 25.janvārim
Dalībnieku vecumposms: 16 līdz 29

Ceļošanas izmaksas: Ceļa izmaksas tiks segtas no projekta budžeta. Dzīvošana un ēdināšana ir bezmaksas.

Pieteikuma anketa: https://forms.gle/woNGwscos6MtTx8n8