Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.  

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.”.

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” godināšana

30.novembrī Rundāles pilī, Baltajā zālē notika Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un tā struktūrvienības “Uzņēmējdarbības centrs” trešo reizi organizētā krietnāko uzņēmēju godināšana. No Viesītes novada nominācijai tika izvirzīta Saukas pagasta kooperatīvā sabiedrība “Poceri”.  Apbalvojumu saņēma valdes priekšsēdētājs Modris Lāčplēsis. 

Neformālā gaisotnē Viesītes domē aizvadīta “Kafija ar politiķiem”

Pirmdien, 26.novembrī, Viesītes novada domē norisinājās neformāla diskusija Kafija ar politiķiem, kurā jaunieši tikās ar Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētāju Alfonu Žuku, izpilddirektori Sanitu Lūsi  un deputātu Māri Lāci, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām.

Apkures sezona sākusies – kas jāievēro, lai māja būtu silta un ugunsdroša?

Ziema ir pamatīgs pārbaudījums apkures sistēmai. Kā jebkura tehniska ierīce, arī apkures sistēma pirms saliem ir jāsakārto, lai tā funkcionētu un būtu droša no ugunsnelaimes. Biedrība „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” ir sagatavojusi ieteikumus, kurus ir vērts ievērot katram mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam.

Notikusi 7.Ābolu balle Lonē

Ja tu dziesmu par ābelēm zini,
Ļauj, lai ābeļdārzs sirdī tev zied.
Maigo ziedlapu smaržīgā elpā
Vieglāk taku pret kalnu būs iet.

Ar šādām rindām tika atklāta 7.Ābolu balle, kura notika 24.novembrī Lones Tautas namā. Tas ir īpašs vakars, kurā satiekas ābolu audzētāji un viņu strādnieki pēc labi padarīta darba, jo raža ir zem jumta – noliktavās, bet domas un darbi nerimst, jo raža jārealizē, un tas esot grūtākais.

Velobrauciens Latvijai 100, pa Sēlijas novadu

Par godu Latvijas simtgadei 18. novembrī veloklubs Selonia organizēja braucienu 100km garumā pa Sēliju, Viesīte – Nereta – Rite – Aknīste – Dubulti. Braucienā piedalījās un finišu sasniedza 15 dalībnieki, vecākajam brauciena dalībniekam bija 66 gadi Vitauts Luberts no Jēkabpils.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Pie Eķengrāves’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Pie Eķengrāves’’, ar kadastra numuru 56350110074, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,01 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 7840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes mūzikas studija sveica Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus

14.novembrī  ar muzikālu dāvanu Viesītes mūzikas studija sveica Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus. Prieks bija gan klausītājiem, gan arī pašiem dziedātājiem. Paldies, ka esat mums, paldies par katru jaunu, vecu, veselu vai slimu – jūs esat mums vajadzīgi, jo jūs esat daļa Latvijas! Lai Latvijai skanīga dzimšanas diena, lai sirdī miers un viens otram kļūstam daudz tuvāki, kā jebkad! Lai prieks strādāt un darboties, sadzīvot un sadarboties ikvienam dziedošajam bērniņam un viņu vecākiem!  Daudz laimes, Latvija !

Simtgades svinības Lonē

17.novembra pēcpusdienā Lones kultūras namā notika svinīgs Latvijas simtgadei veltīts pasākums. Pēc pagasta pārvaldes vadītājas Sanitas Lūses uzrunas, kopīgi nodziedātas Latvijas himnas un Saukas draudzes mācītāja Aleksandra Ivanova teiktajiem sirsnīgajiem vārdiem tika godināti pagastā esošie uzņēmēji, iestādes, zemnieku saimniecības un aktīvākie cilvēki.

PII “Zīlīte” pasākums “Latvijai – 100”

16. novembrī PII „Zīlīte” aizvadīta sen gaidītā Latvijas dzimšanas diena. To gaidot bērnudārzā tika izveidota gan izstāde, kurā bērnu darbos tika pausta mīlestība pret savu valsti, pilsētu, cilvēkiem, savu māju un ģimeni, gan risinātas sarunas par savu tautu un kaimiņu tautām, tautastērpu un daiļamata meistarību Latvijā. „Rūķīšu” grupas bērni svētku dienai par godu pat pagatavoja torti.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other