Fotoizstāde “Veltījums” Viesītes novadā

Godinot Latvijas simtgadi, Nacionālais botāniskais dārzs ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu „Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās „Nacionālās selekcijas slavas zāles” izveide NBD Salaspilī”.

Lones Tautas nama Dramatiskais pulciņš aicina dalībniekus

Aktīvi notiek plūdos cietušo platību apsekošana

Lauku atbalsta dienests aktīvi ir uzsācis pieņemt lauksaimnieku iesniegumus par spēcīgajās lietavās un plūdos cietušajām platībām un veic šo platību apsekošanu.

Sēlijas Sporta skolas treneri ar izcilību pabeidz futbola treneru C kategorijas mācības

Programmas dalībnieki C-LFF futbola trenera licences apmācības uzsāka aprīļa sākumā, aizvadot 14 teorētisko un praktisko nodarbību dienas Rīgā, kā arī Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrā Staicele. Apmācību noslēgumā 15. un 16. augustā norisinājās teorētisko eksāmenu kārtošana.

Viesītes novads pārstāvēts IV Latvijas tūrisma informācijas tirgū

9.septembrī Pļaviņās norisinājās IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus.

Jaunieši tiek aicināti izmantot neformālās izglītības piedāvātās iespējas

Mācību posms pirms darba gaitu uzsākšanas ir īstais brīdis, lai attīstītu prasmes, kas būs noderīgas darba tirgū. Tāpēc, sākoties jaunam mācību gadam, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jauniešus aicina būt aktīviem un izmantot neformālās izglītības piedāvātās iespējas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū.

Biedrība “Selonia velo” īstenojusi Viesītes novada pašvaldības atbalstītu projektu “Riekstu meža takas”

Biedrība “Selonia velo” īstenojusi Viesītes novada pašvaldības atbalstītu projektu “Riekstu meža takas”

Projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI” noslēguma pasākums

10. septembris – Eiropas kultūras mantojuma diena Viesītes novadā

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis bija apzināt un no jauna iepazīt tās vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbību. Viesītes novadā tāda vieta ir Sunākstes baznīca, Stenderu kapu kalns un bijušās mācītājmuižas vieta, jo tā vistiešāk saistās ar Stenderu dzimtas darbību un vēsturē maz pieminētajiem te 1873. gada 22. augustā notikušajiem Augškurzemes dziedāšanas svētkiem. Ar tiem aizsākas dziesmu svētku tradīcijas Sēlijā.

Sēlijas novadu apvienības biedru tikšanās

13.septembrī  Sēlijas novadu apvienības biedri tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības  (LPS) priekšsēdētāju Gintu Kaminski , padomnieci reģionālās attīstības jautājumos Ivitu Peipiņu un vecāko padomnieku Māri Pūķi, kā arī ar deutātu Juri Vectirānu un Jēkabpils pilsētas pārstāvjiem,