Aizkraukle 16. un 17.martā aicina uz Uzņēmēju dienām

16. un 17.martā Aizkrauklē notiks “Uzņēmēju dienas 2018”, kas ir gada lielākais uzņēmējdarbības notikums Aizkraukles novadā un tuvākajā apkārtnē.

27.02.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 27.februārī plkst.12.00 cieto sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” administrācijas ēkā, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” tarifu projektu.

Hokeja turnīrs

Aicinām pieteikties Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista amata vakancei

Viesītes novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālista amatam. Darba līgums tiks slēgts uz noteiktu laiku. Pilna slodze.

Copes lietas

10.02.2018 Viesītes novada pašvaldības policija veica reidus Saukas ezerā ar mērķi veikt makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Aizvadīts seminārs par izglītības iespējām personām ar invaliditāti 

6.februārī Viesītes novada Sociālā dienesta telpās notika seminārs  personām ar invaliditāti. Semināra laikā bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām personām ar invaliditāti  Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā.

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina uz tikšanos Elkšņu kultūras namā 2018. gada 19. februārī plkst. 09:30

Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 15.februārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 15.februārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas specialisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu, un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijai un vajadzības gadījumā arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā.

Valentīndienas koncerts Elkšņu KN