“Tik un Tā” 5 gadu jubileja

Elkšņu sieviešu vokālais ansamblis “Tik un Tā” ir dibināts 2012. gada 5. martā.  Šomēnes aprit 5 gadi kopš ansambļa dibināšanas.  Ansambļa “Tik un Tā” dāmas savu jubileju svinēja 17. martā ar svētku koncertu un balli.

Par semināru “Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām ”

Pašvaldību deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem. Par semināru “Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām ”

Gatavojoties š.g. 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību š.g. 30. martā pīkst. 14.00 organizē semināru par deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanu un iesniegšanu. Seminārā būs iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kā ari iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.

Atklāta ceļojošā izstāde “Jūras spēkiem 25”

20. marta pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī, piedaloties Latvijas Jūras spēku flotiles komandierim flotiles admirālim Ingum Vizulim, flotiles štāba priekšniekam komandkapteinim Valdim Stankam, patruļkuģa P-07 “Viesīte” apkalpes komandai, tā krustmātei Dainai Vītolai, gleznotājai Gitai Stūrei, kā arī NBS orķestrim, svinīgi tika atklāta ceļojošā izstāde “Jūras spēkiem 25”.

Ārkārtas domes sēde 2017.gada 22.martā plkst.9.00

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 22.martā plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Viesītes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz aprūpētāja amatu darbam riska ģimenēs ar bērniem

Prasības pretendentiem: pamatizglītība, teicamas valsts valodas zināšanas, precizitāte, komunikācijas prasmes, autovadītāja apliecība, personīgā automašīna. Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz š.g. 31.martam (darba laikā) Viesītes novada Sociālajā dienestā vadītājai Brīvības ielā 8, Viesītē.

Tālrunis uzziņām: 65245460; 26360674

Rites Tautas nama amatierkolektīvu kopdarbs “Dzīve kā teātris”

No februāra Rites TN atkal atsācis darboties amatierteātris, kura sastāvu papildināja trīs jauni dalībnieki.

Tā kā esam uzaicināti piedalīties teātra karuselī 1. aprīlī Jēkabpils novada Kalna pagastā , nācās pacensties un iestudēt kaut ko ne pārāk apjomīgu. Tāpēc tapa divas mazas izrādes – skeči par aktuālām tēmām.

Aicina mācīties latviešu valodas kursos

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros  aicina apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes latviešu valodas kursos pieaugušos iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka tiks dota jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiks pa  A1, A2, B1, B2, un C1 līmeņiem.

Viesītes novads pārstāvēts Pārnovadu uzņēmēju dienā Aizkrauklē

18.martā Aizkraukles sporta hallē aizvadīta „Pārnovadu Uzņēmēju dienā”, kurā jau piekto gadu piedalās arī Viesītes novada pašvaldība kopā ar novada uzņēmējiem un mājražotājiem. Uzaicinājumam kopīgi veidot vienotu novada stendu šogad atsaucās 8 novada uzņēmēji.

Konteiners lielgabarīta atkritumu savākšanai

Smilšu iela 2, Viesītē pie Kultūras pils (piebraukšana no Raiņa ielas) novietots konteiners lielgabarīta atkritumu savākšanai.

Drīkst izmest jebkādus atkritumus izņemot bīstamos atkritumus- dienas gaismas, riepas, baterijas un akumulatorus, sadzīves tehniku un elektrotehniskās iekārtas

Viesītē notiek Zemgales muzeja vadītāju sanāksme

14. martā Viesītē ciemojās Zemgales muzeju vadītāji, šāda sanāksme norisinās 4. gadu, tāpēc esam gandarīti, ka šogad par satikšanās vietu tika izvēlēta Viesīte. Arī šogad sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, kā arī ICOM Latvija priekšsēdētāja Gundega Dreiblate. Ievadvārdus muzeju vadītājiem sacīja Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks. Pasākuma pirmajā daļā tika izvērtēts muzeju darbs 2016. gadā, savukārt otrajā daļā tika diskutēts par nozares aktualitātēm.