Izsole kailcirtēm

Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu cirsmu trešo izsoli, izsolot cirsmas, kā atsevišķus objektus ar augšupejošu soli:   

* Viesītes novada, Saukas pagasta, ”Dūņupe” ar apzīmējumu kadastrā 5688 004 0160 kailcirtes (1.kvartāla 26,27,28,19,20,52,53 nogabali un 2.kvartāla 6.nogabals) 7,72 ha platībā, krāja 1553.42( viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs komats četrdesmit divi)   kubikmetri; sākuma cena EUR 39845.57.

Izsole ”Vidusstoli”

 ‘’Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu   izsoli ar augšupejošu soli:

  Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Saukas pagasta, ”Vidusstoli”;  zemes  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 5.05 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 5688 006 0176; sākotnējā cena  EUR 8396.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole ”Kristapu Lauki”

 ‘’Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atklātu   izsoli ar augšupejošu soli:

  Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ”Kristapu Lauki”;  zemes īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 19.9 ha platībā, īpašuma kadastra numurs 5658 003 0137; sākotnējā cena  EUR 29209.00. Izsoles solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Ūdens dezinfekcija

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”,

2016.gada 25. maijā no plkst. 08.30 līdz 17.00 Saukas ciemā, Lones ciemā, Cīruļu ciemā, Elkšņu ciemā un apdzīvotā vieta ”Melioratori” notiks ūdensapgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija, dezinfekcijas laikā ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

SIVA

sivaSociālās integrācijas valsts aģentūras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošinot iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Vīrs kā ozols

tevs_p_budens_1Vilis Budens, dzimis 1931.g. 18.maijā,  lielāko daļu no 85 bagātā mūža  gadiem aizvadījis  Viesītes novadā, strādājot Saukas tehniskajā skolā par meistaru. Sagatavoti tūkstošiem  jauniešu tautsaimniecībā vajadzīgām specialitātēm. Neraugoties uz dažādām dzīves  likstām, visu mūžu uzticīgs tēva, Latvijas brīvības cīņu dalībnieka,  celtajām mājām. Arī dzīves nozīmīgo jubileju garā stiprais vīrs kopā ar dzīvesbiedri Rasmu sagaida Elkšņu pagasta Kūdrās pie Sūpes ezera. Viļa Budena dzimtas stāsts ir viens no vērtīgajiem Latvijas valsts likteņstāstiem.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē dzīvokli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.8 „Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā, kadastra Nr.5680 900 0018 – sākumcena EUR 410.00, nodrošinājums EUR 41.00, izsole 30.06.2016. plkst. 15-00.

Muzeju nakts Viesītes muzejā “Sēlija”

Muzeju_nakts

Miklavānu dižozolu atbrīvošana kopā ar Gunti Eniņu un viņa draugiem

imageTuvojoties Latvijas simtgadei, izveidota akcija “Simtgade nāk, Latvijas dižkoki atbrīvošanu gaida!”, lai palīdzētu ozoliem būt staltiem, stipriem un vareniem. 14. maijā dabas pētnieks Guntis Eniņš un viņa draugi bija mērojuši ceļu no Rīgas, lai sakoptu Miklavānu ozolus. Viņiem pievienojās Viesītes novada pārstāvji – Jānis Dimitrijevs, Sanita Lūse, Inta Malceniece, Ligita Levinska, Gunārs Spīdainis un palīgi ar motorzāģiem –, lai tos atbrīvotu, jo koki slāpst pēc saules gaismas. Laika apstākļi bija mums labvēlīgi un saulaini, iespējams, ka mūsu pilskalni „aizdzina” visus pērkonus un lietus prom uz tuvējiem novadiem! Tika izmērīti arī ozola stumbra apkārtmēri – lielākais Miklavānu dižozols ir 7,2 metri, vidējais – 5,5 m, zibens cietušais – 3,75 un ceturtais ozols ir 4,06 metrus.

Elkšņu pagastā noskaidrots Gada „Erudīts 2016″

Apbalvosana12. maijā Elkšņu kultūras nama Mazajā zālē norisinājās ikgadējais krustvārdu mīklu konkurss „ Erudīts”. Omulīgā un pavasarīgā gaisotnē, uz brīdi atlikdami malā dārza darbus un ikdienas rūpes, deviņi Elkšņu pagasta  erudītākie iedzīvotāji- Dzintra Orlova, Ilze Liepiņa, Velta Saleniece, Laila Jase, Ilona Pavāre, Zelma Osma, Dace Bārdule, Ārijs Bārdulis un Ruta Lejniece sacentās spēkos par Gada Erudīta titulu.