Turpinās iesāktā projekta īstenošana un uzsākti trīs jauni INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekti

Kopš 2017.gada Viesītes pašvaldība kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īsteno projektu “Travel Smart – visit Latvia and Lithuania” /Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju/ Nr. LLI-119. Kopā esam septiņi partneri. Viesītē projekta ietvaros ir pabeigta Mīlestības takas labiekārtošana. 27.aprīlī partneri tikās sanāksmē Biržai pilsētā Lietuvā, lai apspriestu projektā turpmāk veicamās darbības un analizētu projekta ieviešanu. Turpmākais darbs tiks akcentēts uz kopīga interaktīva tūrisma maršruta izstrādi, par ko atbild vadošais partneris – Anīkšču parka administrācija. Paralēli katrs no partneriem veic savas aktivitātes. Viesīte strādā, lai iegādātos tūristu vadāšanas transportlīdzekli, informācijas tehnoloģiju aprīkojumu muzejam. Strādājam arī pie tūrisma objektu koncentrētu aprakstu sagatavošanas. Top arī kopīga brošūra, kurā tiks iekļauta informācija par projektu, neliela karte ar norādēm par objektiem.

Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūves

Projekta “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092 īstenošana ir uzsākta 2017.gada nogalē. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Objektā turpinās pārbūves darbi – caurteku izbūve, grāvju rakšana, izveidojot sāngrāvju un ūdens atvades sistēmu, braucamās daļas sakārtošana. Tā kā ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus, to intensīvi izmanto zemnieki un uzņēmēji savas darbības nodrošināšanai.

Skaidrojumi par aktuālajiem jautājumiem nodokļu reformas ietvaros

Pašlaik tiek aktīvi skaidroti šī brīža aktuālākie jautājumi, kas radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros. Pielikumā pieejami trīs skaidrojoši materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem:

VUGD 28.maijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi

28.maijā no plkst. 9.30 līdz 9.45, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.

Baznīcu nakts Sunākstes baznīcā

Baznīcu naktī, 1. jūnijā, varēs iepazīt vairāk nekā 170 dievnamus visā Latvijā, to starpā arī mūsu Viesītes novada Sunākstes baznīcu. 1. jūnijā Sunākstes baznīca būs atvērta apmeklētājiem līdz pat 23:00, nodrošinot visa vakara garumā dažādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem:

Pasākuma “Cāļu dienas” Lonē programma mazajiem apmeklētājiem

Pasākumu “Cāļu dienas” aicinām apmeklēt ne tikai putnkopības interesentus, bet arī ģimenes ar bērniem. Mazajiem apmeklētājiem visas dienas garumā būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātes “Draiskās otas” programmas ietvaros.

Tiekamies 2. jūnijā “Cāļu dienās” Lonē!

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālos tīklos.

Ģimeņu diena Viesītē

3. jūnijā Viesītes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties Ģimeņu dienā! Visas dienas garumā notiks dažādas aktivitātes: no paša rīta plkst. 11:00 jau 4. gadu pēc kārtas norisināsies “Sudraba karotīšu svētki”, kur 2017.gada dzimušie bērniņi kopā ar vecākiem saņems sudraba karotīti.

Atklāts bezsaimnieka zvejas murds

23.maijā Viesītes mazajā ezerā blakus ,,Mīlestības takai,, atklāts bezsaimnieka  zvejas murds, lūdzam atsaukties aculieciniekus, kas ko ir redzējuši zvanot pa telefonu 22023089, vai griežoties Viesītes novada pašvaldības policijā Viesītē, Smilšu ielā 2.

Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: saņemti 57 176 iesniegumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada 22.maijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā saņēmis 57 176 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sankcijām. LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.

Muzeju nakts Viesītē

Viesītes muzejam ir skanīgs un skanošs vārds – Sēlija. Skanīgs, jo muzejs ir viens no mūsu kultūrvēsturiskā novada pārstāvētājiem Latvijā, kas savā darbībā par galveno uzskata Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Skanošs, jo nu jau 18 gadus muzejs dzīvo un daudzina novada un reģiona vārdu, aicinot uz Viesīti Latvijas apceļotājus un viesus, bijušos novadniekus un nejauši te ienākušos. Jau 90 gadus pastāv Viesīte, kas gaiša un aicinoša būs mums pilsēta vienmēr.