Viesītes komanda stenda šaušanā

2018.gada vasara un rudens Viesītes komandai stenda šaušanā bija panākumiem bagāta. Viesītes komanda piedalījās gan Latvijas čempionātos, gan arī Eiropas čempionātā, uzrādot augstus rezultātus.

Lāčplēša kauss spiešanā guļus uz reižu skaitu

10.novembrī par godu Lāčplēša dienai norisinājās Lāčplēša kauss spiešanā guļus uz reižu skaitu. Sacensību sākumā uzrunu un sveicienu vārdus teica Latvijas pauerliftinga federācijas ģenerālsekretārs Andrejs Rožlapa.

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā sēdē, kas notika 2018.gada 1.novembrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem.

Viesītes novada Rites pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Viesītes novada Rites pagastā no 2018.gada 4.decembra tiek mainīts Rites pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Ritē pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā adresē Pagastmāja  no plkst.11 līdz 12. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami visi pasta pakalpojumi vai arī iedzīvotāji tos varēs izvēlēties saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Konteiners lielgabarīta atkritumiem Viesītē

Smilšu ielā 2, Viesītē pie Viesītes kultūras pils (iebraukšana no Raiņa ielas) novietots konteiners lielgabarīta atkritumu izmešanai.

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskā apspriešana

Projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” ietvaros sagatavots apskats “Viesītes ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” un “Viesītes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 9.novembrī plkst. 11:00, Viesītes novada pašvaldībā – Brīvības iela 10, Viesītē. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Viesītes ezeru.  

Ar dokumentiem var iepazīties šeit:

http://www.enviro.lv/index.php/2018/10/23/sabiedriska-apspriede-viesites-ezera-apsaimniekosanas-plana-izstrade-ietvaros/

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, tel. 27865802

Apsaimniekošanas plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts”  pārstāvis, tel. 29262684

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra aktivitātes oktobrī

Oktobra mēnesis Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā bijis notikumiem bagāts. Šogad oktobris mūs lutināja ar neparasti siltu laiku, kas ļāva JIC kopā ar bērniem doties pastaigā uz mežu pēc dabas veltēm, kuras pēc tam tika izmantotas ikdienas darbam. Tāpat arī izbaudījām jaukas kino pēcpusdienas. Spēlējām dažādas spēles. Gatavojām kļavu lapu rožu pušķus. Aizvadījām UNO spēles čempionāta pirmo kārtu – uzvarētāji – 1. vieta Artūrs, 2. vieta Adrians, 3. vieta Nils. Paldies visiem, kas piedalījās.

Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Šī gada noslēgums Lauku partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem. Viens no tiem – esam veiksmīgi apguvuši daļu no piešķirtajiem LEADER programmas līdzekļiem, un sasnieguši plānotos rezultātus. Tas nozīmē – varam plānot nākamo divu gadu darbības, jo LEADER projektiem mūsu teritorijā, kā arī teritorijas aktivizēšanas pasākumiem tiek iedalīti papildus līdzekļi.

Latvijas valsts simtgades svinības Viesītes novadā

Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. Ikviens Viesītes novada iedzīvotājs tiek aicināts svinēt Latvijas simtgades svētkus kopā, piedaloties un apmeklējot dažādus pasākumus gan Viesītē, gan pagastos!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other