VAZ Vasara 2017 “Sēlija” 28.-30.jūlijs

29.jūlijā brauciena VAZ Vasara 2017 dalībnieki ieradīsies Viesītē, tāpēc ikviens interesents aicināts atnākt uz Mazā Bānīša parku, varēs apskatīt žiguļus un fotografēties ar tiem.

“Jauniešu festivāls 2017” Liepājā

Viesītes Goda pilsoņa apbalvojumu saņems Jānis Dimitrijevs

Viesītes novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 2017. gada 20. jūlijā tika nolemts Viesītes Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt ilggadējam Viesītes novada domes priekšsēdētājam Jānim Dimitrijevam.

Kārtējā novada domes sēdē iecelts izpilddirektors un veiktas izmaiņas domes deputātu sastāvā

Viesītes novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 2017. gada 20. jūlijā par Viesītes novada pašvaldības izpilddirektoru tika iecelta Saukas pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse.

Vasaras skolotāju iedvesmas nometne Imanta Ziedoņa muzejā, Murjāņos

Ielūdzam skolotājus uz divu dienu vasaras nometni, kurā iedvesmosim, apgūsim zināšanas par jauno un dalīsimies pieredzē!

Nometne norisināsies šī gada 14. un 15. augustā, aicinām pieteikt savu dalību ŠEIT

Nometnes programma:

LAD Viduslatvijas RLP strādā jaunās telpās

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šodienas, 2017.gada 24.jūlija, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde strādā jaunās telpās. Mūsu klientus laipni aicinām apmeklēt LAD reģionālo pārvaldi Rīgas ielā 111, Jēkabpilī.

Informācija par asistenta-pavadoņa pakalpojumu saņemšanu

Piedāvājam no 2017.g. 10.jūlija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī personām, kuras, objektīvu apstākļu dēļ, nevar sevi aprūpēt, palīdzību viņu pamatvajadzību nodrošināšanai ( gan bērniem, gan pieaugušiem).

Ja Jums vai Jūsu tuviniekiem ir nepieciešama palīdzība ārpus mājas – Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība sniedz palīdzību un piedāvā iespēju saņemt asistenta-pavadoņa pakalpojumu vai asistenta pakalpojumu. Pakalpojums iedzīvotājiem tiek piedāvāts BEZMAKSAS.

Aicina apceļot Latvijas pierobežu Viesītes novadā

29. un 30. jūlijā, sadarbībā ar Viesītes novadu, norisināsies fonda 1836 un Imanta Ziedoņa muzeja rīkotais Leišmalītes gājiens. Ikviens tuvākas un tālākas Viesītes apkaimes iedzīvotājs un viesis ir aicināts doties pārgājienā, maršrutā Viesīte – Elkšņu kultūras nams – Ilzu baznīca.

Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības LEADER programmas projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta  „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.3-4 līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08. 2018. 

Iesniegts projekts “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”

13. jūlija domes sēdē tika nolemts apstiprināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”. Jūlija mēnesī SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projektu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.