Muzeju nakts 2017

Aizvadīta Eiropas Muzeju nakts, kam Viesītē bija dots nosaukums “Āžu miestā laiku neskaita”. Visas Latvijas muzeju kopīgā tēma bija Laiks, laika rats.

Viesītes dzelzceļnieki ciemojas Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Jelgavā

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Jelgavā 18. maijā tika atvērta jauna ekspozīcija “Mazā metāla sirds”. Atvēršanas svētkos piedalījās arī Viesītes dzelzceļnieki – Līvija Jaksteviča, Ruta Buiķe un Edgars Adamovičs. Dzelzceļnieki devuši artavu jaunās ekspozīcijas tapšanā ar saviem atmiņu stāstiem.

Aicinājums mājražotājiem un amatniekiem!

17. jūnijā Ilūkstes novada, Bebrenes pagasta Dvietes palienē notiks vērienīgs pasākums – vides mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle”. Kopš 2006. gada Dabas koncertzāle risinājusies jau septiņpadsmit pašvaldībās, pulcinot tūkstošiem ģimenes, pievēršot uzmanību konkrētai sugai dabā un caur to, pastiprinātu sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā.

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas noteiktas profilaktiskās veselības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz iespēju uzraudzīt savu veselību, savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stāvoklī un pasargāt sevi no saslimšanām.

Tautas auto sacensības Lones autotrasē

Šī gada 6. maijā norisinājās vēl nebijis pasākums “Tautas auto sacensības”. Pasākums iesākās jau pašā rīta agrumā ar veiklības braucieniem Lones autotrasē. Konkurence bija sīva gan priekšpiedziņas, gan klasiskās piedziņas klasē, pieaicinot arī kuplu skatītāju un atbalstītāju pulku.

Starptautiskā deju festivālā Viesītes MMS “Danceri” iegūst II vietu

20. maijā Jūrmalas Kultūras centrā norisinājās starptautisks deju festivāls- konkurss “Baltic Amber 2017”.

Ģenerāļu kausa Viesītes posms

Piektdien, 19.  maijā Viesītes āra stadionā tika aizvadīts Ģenerāļu kausa Viesītes posms “Jautrais futbols”.  

“Rūķīšu” māmiņdiena

Ir laiks, kad daba uzvelk svētku drānas. Tā tērpjas krāsainos tulpju svārkos un caku cakām rotātās narcišu kleitās. Lepni vējā plīvo bērzu zaļās šalles un tikpat lepni maija otrajā svētdienā jūtās katra māmiņa, jo tā ir viņas svētku diena.

Aizvadīta Māmiņdiena PII “Zīlīte”

Š.g. 11. maijā „Ķiparu” grupiņa svinēja māmiņdienu. Saņēmušas ielūgumus no bērniem, devāmies uz svētkiem. Ierodoties grupā, bērni mūs sagaidīja ar smaidu un katrai piesprauda žetonu ar nomināciju – kāda mamma esmu. Cita bija jaukā māmiņa, cita skaistā, cita – vismīļākā pasaulē.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Mazsprīdīši”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasts, ”Mazsprīdīši” ar kadastra Nr. 56800060090, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.2754 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56800060088; sākotnējā cena  EUR 919.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).