Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 21.februārī plkst.14.00

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā no 4. – 8. februārim Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedēļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pētīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdzdarbojās, vingroja un mācījās. Katra diena bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša un pamācoša.

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai Viesītes novada pašvaldībā.

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkā bija apskatāma Rites pagasta iedzīvotājas Laimas Liepnieces darbu izstāde

Dekupāžas tehnika jebkuram priekšmetam vai lietai ļaus izskatīties oriģināli, piešķirot tai īpašu noskaņu. Dekupāžai pakļaujas daudzveidīgu materiālu klāsts. Tehnika pieļauj ādas un koka apstrādi, akmeņu apgleznošanu, izskatās īpaši uz auduma, floristikas elementiem, uz traukiem un dāvanām. Dekupāžas tehnikā iespējams veidot arī krelles, rotas un mājas interjeru. Īpašais rokdarbu veids , kas krāšņi izceļ dažādus materiālus un faktūras, bieži vien rada maldinošu iespaidu, jo izskatās pēc apgleznotas virsmas, kuras pamatā izgriezti un uzlīmēti dizaina elementi.

Lai lido stāstu putns!

13.februārī Saukas bibliotēkā notika Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību   projekts „Seko stāstam – stāstniecība kā motivējoša un iedrošinoša stratēģija pieaugušo izglītībā” APSTELL projekta noslēguma pasākums „Lai lido stāstu putns!”.

Arkādija Kasinska balvas 2019 konkurss

Viesītes vidusskola aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurš veltīts Viesītes novadam.

Temats:  PLAKĀTS ( izstrādāts uzņēmumiem, firmām, tūrismam, kultūras un izglītības iestādēm u.c. institūcijām Viesītes novadā).

Konkursa dalībnieki: Viesītes novada izglītības iestāžu  9.-12. klašu skolēni

Rakstniecei Margaritai Stārastei 105

M.Stārastes darbos izvēlēta ilustrāciju stilistika – apaļas formas, dabas tematika, košo un silto krāsu palete, bērni pēc šīm ilustrācijām atpazīst autores darbus.Autores darbos katrs iegūst savu seju cilvēki un dzīvnieki, koki un augi, arī dabas parādības. Rakstnieces ilustrācijām un tekstiem ir raksturīga pozitīva un sirsnīga emocionālā intonācija.

Aicinām novada uzņēmējus, t.sk. zemniekus uz praktiskām apmācībām Aizkrauklē

Viesītes novada attīstības un plānošanas nodaļa 13. martā organizē novada uzņēmējiem, t.sk. zemniekiem braucienu uz praktisko apmācību “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu” Aizkrauklē. Apmācības notiks Aizkraukles pilsētas bibliotēkā no plkst. 15:00-18:00.

Tiks noorganizēts kopīgs transports no Viesītes.

Pieteikšanās līdz 4. martam, rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot 26691248.

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Viesītes novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam. Pretendenti pieteikumus var iesniegt Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai sūtīt tos elektroniski (parakstītus un ieskenētus) uz e-pastu: dome@viesite.lv līdz š.g. 29. martam (ieskaitot).

Pieteikuma veidlapa – 1.pielikums_pieteikuma_veidlapa

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other