Viesītes novada ābolu audzētāji ar vairāk kā 10 gadu pieredzi

IMG_3648 - CopyViesītes pagastā jau vairāk kā 10 gadus ar augļkopību nodarbojas Juris un Rudīte Būkas.  Saimniecības  “Meža Kūleņi” krāšņajā augļu dārzā sastopamas 12 ābolu šķirnes, pārsvarā visas esot ziemas šķirnes. Šobrīd saimniecībā rit aktīvs ābolu lasīšanas darbs, ko saimnieki veic pašu spēkiem. Kā stāsta Būku ģimene, dienā nesteidzīgi tiek nolasīta aptuveni tonna ābolu.

KungiUzludzDamas_plakats_A1 (1)

Viesītē atklāj jauno sporta kompleksu

IMG_5031 - Copy23. septembrī, Olimpiskās dienas noskaņās, ar svinīgu lentas pārgriešanu, Viesītē tika atklāts jaunais Viesītes vidusskolas un Sēlijas Sporta skolas sporta komplekss.

Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.


logo-selija

Lauku partnerība Sēlija

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli

  Viesītes novada pašvaldība rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli, izsolot cirsmas, kā atsevišķus objektus ar augšupejošu soli:  

* Viesītes novada, Saukas pagasta, ”Dūņupe” ar apzīmējumu kadastrā 5688 004 0160 kailcirtes (1.kvartāla 26,27,28,19,20,52,53 nogabali un 2.kvartāla 6.nogabals) 7,72 ha platībā, krāja 1553.42 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs komats četrdesmit divi)   kubikmetri; sākuma cena EUR 34175.24.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu mutisku atklātu izsoli

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu mutisku  atklātu   izsoli ar augšupejošu soli:

  1) Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītes pagasta, ”Pie Ceplīša”;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 12.79 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 13720.10. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu trešo atkārtotu atklātu izsoli

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu trešo atkārtotu atklātu   izsoli ar augšupejošu soli:

  1) Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ”Kristapu Lauki”;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 19.9 ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 26288.10. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atkārtotu atklātu mutisku izsoli

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atkārtotu atklātu   mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

  1) Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Vecromulīši”;  nekustamais  īpašums sastāv no 3 (trim) meža zemes vienībām 10.28 ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 30168.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

 Izsole sāksies 2016.gada 4.novembrī plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Viesītes novads piedalās starptautisku projektu kvalitātes standartu izstrādē

14362468_1436713923012668_8482668353226754747_oNo 13. līdz 18. septembrim Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa piedalījās seminārā “European Quality in Youth Projects” (EQYP). Seminārs notika Armēnijas pilsētā Erevānā. Šis seminārs bija otrā mobilitāte Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Muzikāla dzejas pēcpusdiena „Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi…”

20„Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi…”

Dzejas dienu ietvaros 16. septembrī Viesītes kultūras pilī notika muzikāla dzejas pēcpusdiena „Lai kur tu ietu, ceļu nezaudē uz sevi…”, kurā ar dzejas, mūzikas un mākslas draugiem tikās dzejniece Inese Tora, dziesminiece Inese Nereta un māksliniece Solveiga Kļaviņa. Šogad Dzejas dienu moto „Dzeja pavedina”. Mākslinieces uzstāšanās laikā ne reizi vien runāja par to, cik daudznozīmīgs ir šis moto – dzeja cilvēku var pavedināt uz radošumu, dziļām filozofiskām domām, uz mākslu, mūziku utt. Tā noticis arī ar šo radošo dāmu trio – Ineses Toras dzeja ir vedinājusi Inesi Neretu uz mūzikas sacerēšanu, bet Solveigu Kļaviņu – uz gleznošanu.