Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvam “Danceri”

13. decembra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī Ziemassvētku eglīti atzīmēja pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Danceri”. 

Vislielākā dāvana

Apstiprināts projekts „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences”

Viesītes novada pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 5. decembra lēmumu Nr. 2-5/653 „Par projekta „Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” pieteikuma apstiprināšanu”. Projekta kopējais finansējuma apmērs ir 28 610 Eur.

Jānim un Sarmītei Birstēm Zelta kāzu jubileja

Šī gada 25.novembrī Zelta kāzu jubileju svinēja Jānis un Sarmītes Birstes. Sirsnīgi sveicam!

Sporta kluba informācija

Eglītes iedegšana Lonē

Mēs izpušķojām eglīti,dzīvu zaļu trepīti,pa kuru svecītes augšup skrej,lai paskatītos, lai paraudzītos visapkārt līdz pašai pamalei. Pie Saukas pagasta pārvaldes aug šāda trepīte, kurā jau kādu sesto gadu iededzam virtenes, pulcējamies kopā, deklamējam, dejojam,cienājamies ar našķiem.

Aizvadīts 2. adventes koncerts “Šūpuļdziesmas ziemā”

10.decembra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī norisinājās 2. adventei veltīts koncerts, kurā piedalījās Viesītes muzikālie kolektīvi- Viesītes mūzikas studija, jauktais koris “Viesīte” un muzikālās ģimenes no Viesītes un Neretas.

Viesītes Kristīnes aptiekas ēkai 130

Šajā rudenī 130 gadi aprit Viesītes Kristīnes aptiekas ēkai.

Sveicam Petru un Leonoru Daumes 60 gadu kāzu jubilejā

30. novembrī 60.gadu kāzu jubileju atzīmēja Petrs un Leonora Daumes no Rites pagasta.

Realizēts projekts “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai”

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par LEADER projekta iesniegumu apstiprināšanu “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai”.