Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem.

Uzsākta pieteikšanās peldēšanas nodarbībām

Projekta  Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”  ietvaros 2017. gada 4.oktobrī, 18.oktobrī, 8.novembrī, 22.novembrī un 6.decembrī  tiks organizētas peldēšanas nodarbības – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai.

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

Atsāk darboties Lones Hip-Hop pulciņš

Svētdien, 24.septembrī uz pirmo nodarbību Lones namā pulcējās Hip-Hop pulciņa dalībnieki.
Aicinām ikvienu, kurš vēlas spēkus,enerģiju atdot,vai gūt no dejas katru svētdienu pulksten 12.00 uz nodarbībām.

Viesītes novada jaunieši piedalās starptautiskās apmācībās

No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks Erasmus+ Programmas projekts „Mobile youth work”. Tas bija apmācību kurss par mobilo darbu ar jaunatni-  darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.

Dzejas dienu ietvaros

Godinot Latvijas simtgadi,Nacionālais botāniskais dārzs ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu’’Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās””Nacionālās selekcijas slavas zāles””izveide NBD Salaspilī.

Viesītes novada pašvaldība realizējusi projektu zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

Šī gada aprīlī  Zivju fonda padome apstiprināja Viesītes novada pašvaldības projektu: Nr. 1.20 „Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs”, piešķirot līdzfinansējumu 2 663,26 EUR apmērā.

Viesītes novada Sociālais dienests informē

Viesītes novada Sociālais dienests informē, ka ar š.g.1.oktobri sociālā darbiniece Saukas pagasta pārvaldē (Lone „Pagastmāja”) klientus pieņems katru ceturtdienu no plkst.8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 12.30.

Alfons un Biruta Biņķi- ar darba prieku un mīlestību sirdī kopā jau 60 gadus

1957.gada 8. septembrī  Rites dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja Alfons un Biruta Biņķi. Šogad pāris svin dimanta kāzu jubileju.

Latvijas Lauku Eksporta klubu tikšanās un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Jēkabpils novada Slatē

„Lauku partnerība „Sēlija”” aicina uz semināru LEADER programmas ietvaros – „Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Izplatīšana izmantojot interneta tirdzniecības iespējas. Kam varēs piesaistīt LEADER finansējumu 2017. un 2018. gada konkursos?”.Seminārs būs vienlaikus arī Lauku Eksporta klubu tikšanās reize.