Atgādinājums par 22.janvāra Viesītes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Pārdomu ugunskurs Lones ciematiņā

20.janvāra svētdienas pēcpusdienā pēc Hip-Hop deju nodarbībām Lones Tautas namā, devāmies iedegt atmiņu ugunskuru barikāžu laikam(1991 .gads.). Mēs, Lones ciematiņa pieci patrioti, iededzām arī sveču liesmiņas kritušo piemiņai, kuri nebaidījās stāties pretī ložmetējiem, lai iemūžinātu tā laika sižetu, lai kādu paglābtu ar savu dzīvību, lai mēs  šodien savā laimībā varētu zvilnēt pie tālrāža un vērot šos notikumus.

Kārtējā novada domes sēde 2019. gada 24.janvārī plkst. 14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 24.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību: Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A. Žuks, pašvaldības izpilddirektore S. Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Salas novadā notika Sēlijas novada apvienības sēde

15. janvārī Salas novada Salas kultūras namā notika kārtējā Sēlijas novadu apvienības sēde. Darba kārtībā izskatīti pieci jautājumi:

Re:TV aicina vidusskolēnus piedalīties televīzijas spēlē “Vides erudīts”

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls “Re:TV” aicina vidusskolēnus no visas Latvijas piedalīties erudīcijas spēlē “Vides erudīts”.

Janvārī kūp 1991.gada barikāžu ugunskuri

Ceturtdien, 17. janvārī, Saukā atkal dega ugunskurs, lai atcerētos 1991. gada barikāžu laiku.

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM

Attīstības finanšu institūcija Altum” ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu. ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

„Jaunie Vanagi” naktī no 16. uz 17. februāri rīko piedzīvojumu orientēšanās sacensības „Mamutu Medības” 2019

Biedrība „Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi”” jau 17. gadu aicina drosminiekus piedalīties vienā no trim organizācijas rīkotām komandu piedzīvojumu sacensībām. Šogad „Mamutu medības” norisināsies Secē, Jaunjelgavas novadā. Senos mamutus varēs sastapt naktī Daugavas senlejas Gailīškalnu teritorijā.

Atklātais hokeja turnīrs Viesītē

19. janvārī plkst. 10:00 pie Viesītes vidusskolas uz ledus laukuma notiks Atklātais hokeja turnīrs!

Tiekamies!

Hokeja turnīra nolikums: Hokeja turnīrs Viesītē 2019.

2019. gadā būs pieejamas dažādas apmācības lauksaimniekiem

Šobrīd ir iespēja pieteikties:

  1. Apliecības augu aizsardzības līdzekļu lietošanai iegūt varēs izejot 3 dienu apmācību 19. 20 un 21 februārī. Apliecību pagarināšanai-27. februāris. Līdz apmācību sākumam jāpiesakās pie lauku konsultanta  vai LLKC birojā Jēkabpilī .
  2. Bioloģisko lauksaimnieku apliecības iegūšanai kursi-28.februārī un ,05.,06.,12.,13 un 15  martā.
  3. Maijā notiks 2 dienu kursi Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem. 17. un 24 maijs.
  4. Tāpat notiks 2 dienu apmācības dzīvnieku apzīmēšanā un reģistrēšanā, kā arī pārraudzībā un sēklošanā. Sekosim līdzi informācijai. Apmācības paredzētas februārī un aprīlī.

Pieteikties var pie Lauku konsultantes Irēnas Butkus 25649618 vai Uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Putkas 26511269.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other