Informācija mājražotājiem!

Novadu mazo uzņēmēju un mājražotāju atbalsta un reklamēšanas  iespējas Āgenskalna tirgū

Kopš š.g. 3. augusta darbību ir atsācis Āgenskalna tirgus, organizējot tirdzniecību āra teritorijā. Novembra mēnesī darbību sāks ziemas paviljons, kas pulcēs lielu tirgotāju un apmeklētāju skaitu.

Ar šo vēstuli aicinām izvērtēt dalību tirdzniecībai Āgenskalna tirgus āra teritorijā un ziemas paviljonā, veidojot kopīgu novada uzņēmumu tirdzniecības un tūrisma stendu, kas dotu iespēju ērtāk aplūkot un iegādāties vietējo amatnieku un ražotāju produkciju, suvenīrus, kā arī saņemt vērtīgu informāciju par tūrisma iespējām jūsu novada teritorijā.

Par dalības nosacījumiem, papildus informāciju un citiem jautājumiem, lūdzu, sazināties ar Kārli Grantu, +371 22139822, karlis.grants@gmail.com.

 

 

Awanā mēs sportosim

Darba sludinājums

Piedāvā darbu autoatslēdzniekam, mehāniķim.

Prasības kandidātiem:

  • Automašīnas uzbūves un remonta tehnoloģijas zināšanas.
  • Augsta atbildības sajūta.
  • Entuziasms.
  • Prasme strādāt kolektīvā, kā arī individuāli.

Uzņēmums piedāvā:

  • Nepieciešamo apmācību darba pienākumu veikšanai.
  • Labu tehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus.
  • Darbu stabilā un augošā uzņēmumā.
  • Personīgās un profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējas.
  • Savam ieguldījumam atbilstošu atalgojumu.
  • Dažādus papildus bonusus.

Interesēties var telefoniski (29118620) vai personīgi Viesīte Kaļķu ielā 6a (Remontdarbnīcā).

Valentīna un Jānis Šupiņi svinēja savu zelta kāzu jubileju

2018.gada 21.septembrī viesītieši Valentīna un Jānis Šupiņi svinēja savu zelta kāzu jubileju. Atmiņā tika atsaukts laiks pirms 50 gadiem, kad 1968.gada 21.septembrī Viesītes pilsētas izpildkomitejā viņi viens otram teica “jā” vārdus. Sirsnīgi sveicam Šupiņu ģimeni un novēlam veselību un saticību turpmākajos kopdzīves gados.

Nekustamā izsole P.Stradiņa 9

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, P.Stradiņa iela 9, ar kadastra numuru 56150010003, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010076, 991 kv.mtr.platībā  platībā; sākotnējā cena  EUR 1600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes deju kolektīvs “Augšzeme” viesojās sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukrainā)

No 14. – 17.septembrim Viesītes  sadraudzības pilsētā Židačivā (Ukrainā) notika dažādi pasākumi par godu 625 gadus atpakaļ Magdeburgas tiesībās piešķirtajam pilsētas statusam. Uz šo svinīgo notikumu tika uzaicināts arī Viesītes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Augšzeme” un Viesītes pašvaldības delegācija. 

Šogad Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētki notiks Viesītē

Šogad Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētki notiks 21. septembrī no plkst. 10:00 Viesītes vidusskolā.

Realizēts Viesītes novada pašvaldības projekts “Sporta inventārs āra aktivitātēm Ritē”

Aprīļa mēnesī mēs, vecāku iniciatīvas grupa sanācām kopā, jo izlasījām, ka tiek piedāvāta iespēja piedalīties projektu konkursā. Mums ,vecākiem, ļoti liela rūpe ir bērnu kvalitatīva atpūta skolas brīvlaikos un vasarā. Ļoti negribas, ka savu brīvo laiku mūsu atvases pavada pie datora vai mobilajos telefonos.

Uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš Smilšu ielas 31.mājas pagalmā

Šogad Viesītes novada pašvaldības NVA projektu konkursa ietvaros tika realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rotaļu laukuma atjaunošana un papildināšana Smilšu ielas 31.mājas pagalmā”, kuras vārdā rīkojās Zaiga Jaunzema š.g. 19 septembrī tik uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš.  Par to liels paldies jāsaka SIA “JMK LUX”, kas laukumiņu ar smilšu kasti izgatavoja, atveda un uzstādīja, laukumiņš pie mums atceļoja no Salacgrīvas novada.

Tautas deju kolektīvs “Danceri” (1.-6.kl.) uzsāk jauno sezonu

Tautas deju kolektīvs Danceri (1.-6.kl) uzsāk jauno sezonu! Aicinām vecākus uz pirmo tikšanos šo ceturtdien, 20.09. plkst.18:00 Viesītes kultūras pils lielajā zālē.

Info: Sk.Austra 26594061

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other