CHRYSLER GRAND VOYAGER atklāta, atkārtota,mutiska izsole

‘’Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, atklātu, atkārtotu,mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Sākotnējā cena EUR 1200.00. Izsoles solis EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.

Muzejs “Sēlija” aicina darbā uz noteiktu laiku Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālistu

 Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists (uz laiku)

Galvenie darba pienākumi:

  • Muzejpedagoģijas darbs: darbs ar apmeklētājiem, ekskursiju vadīšana, pasākumu organizēšana muzejā, mājaslapas un sociālo tīklu uzturēšana;
  • Viesītes Tūrisma informācijas punkta vadīšana;
  • Viesītes Amatniecības centra vadīšana.

No 2018. gada 1. februāra Viesītes novadā strādās Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Pieņemšanas laiki:
Mēneša 1. un 3. ceturtdiena-

8.00-12.00-Viesītes novada domē,

12.30-15.00- Saukas pagasta pārvaldē.

Mēneša 2. un 4. ceturtdiena-

8.00-12.00-Elkšņu pagasta pārvaldē,

12.30-15.00- Rites pagasta pārvaldē.

Labklājības ministrija ir uzsākusi sociālu kampaņu “Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi”

Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Atrasts telefons

Viesītē uz A. Brodeles ielas atrasts telefons. Zvanīt: 26881420

Iespēja ikvienam pievienoties jaunsargiem uz barikāžu atceres pasākumiem

13.janvāris, sestdiena

Izbraukšana plkst.11:20 no Viesītes vidusskolas

Par atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Svarcelšanas un trenažieru zāles darba laiki

Galda teniss, novuss, galda spēles bijušajā arodskolas kopmītņu telpā