Ielīgošana Viesītes novadā

IMG_2882 - CopyIevērojot tautas tradīcijas un paražas, 21. jūnijā Ormaņkalnā tika sagaidīta astroloģiskā Saulgriežu nakts.  Pasākuma sākumā viesi tika aicināti doties pļavās pēc  Jāņu zālēm, no kurām vēlāk turpat pasākuma vietā uz ugunskura tika vārīta zāļu tēja,  pīti vainagi un sagatavoti pušķi.

Viesītē notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

IMG_2749 - Copy21. jūnijā Viesītē notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdes ievaddaļā klātesošo novadu pārstāvjus, ar lustīgām līgo dziesmām, apdziedāja Viesītes Kultūras pils amatierkolektīvi.

Viesītes Kultūras pilī notiks Viesītes baptistu draudzes rīkotais pasākums ,,Skolas soma”

IMG_8949-Copy16.jūlijā plkst.16:00 Viesītes Kultūras pilī notiks Viesītes baptistu draudzes un Viesītes novada pašvaldības sociālā dienesta rīkotais pasākums ,,Skolas soma”, kurā piedalīsies arī jaunieši no Arizonas štata Amerikā. Pasākuma laikā tiks dalītas mazlietotas skolas somas no Vācijas un jaunas kancelejas preces, jaunā mācību gada uzsākšanai. Skolas somas varēs saņemt   Viesītes novada bērni  no 1.klases līdz 5.klasei.

Līgo 2016

Jaunieši un politiķi no astoņiem sēlijas novadiem piedalās strukturētā dialoga diskusijās VIDEO

Iepazīt Viesītes novadu aicina jaunās informatīvās planšetes

20160616_114413Viesītes novada pagastos un pie degvielas uzpildes stacijas Viesītē ir uzstādītas jaunas informatīvās planšetes. Viena planšetes puse ir ar novada kopējo informāciju, bet otra ar katrai teritorijai būtiskāko – tūrisma objektiem, vietējo produktu iegādes iespējām, foto, kartogrāfisko materiālu un  praktisku informāciju. Tās aicina iepazīt Viesītes novadu un uzturēties ilgāk Viesītes pilsētā un katrā pagastā, apskatot objektus, tiekoties ar interesantiem cilvēkiem, izbaudot dabas skaistumu un iegādājoties vietējos labumus. 

Novada pašvaldības delegācija apmeklē sadraudzības pilsētu Postavi Baltkrievijā

CAM00087No šī gada 11. līdz 12. jūnijam Viesītes novada pašvaldības delegācija apmeklēja sadraudzības pilsētu Postavi Baltkrievijā. Viesītes novadu pārstāvēja Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis, novada uzņēmējs Viktors Ļahtiņins, Viesītes Kultūras pils direktore Raisa Vasiļjeva, darba un civilās aizsardzības speciālists Zigmunds Avens.

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma trešo atklātu atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli: Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ”Silakrogs

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma trešo atklātu   atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli:    Nekustamajam īpašumam Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ”Silakrogs”;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 1,44 ha platībā un 2(divām) būvēm, īpašuma kadastra numurs 5658 003 0151; sākotnējā cena  EUR 2569.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Iepazīst senās tradīcijas un apgūst dažādus aušanas paņēmienus

marta_ence_10Projekta „Zvaigžņu sega Latvijai”, ko realizē rokdarbu pulciņa „Savam priekam” dalībnieces,  mērķis ir  seno kultūras tradīciju iepazīšana un atjaunošana. Tāpēc 11.jūnijā Elkšņos viesojās Tautas daiļamata meistare, audēja Marta Ence (dz.1928.g. Latgalē, tagad dzīvo Bulduros). Elkšņos Marta Ence pabijusi vairākkārt, te dzīvo viņas māsa Natālija Bārdule. Viņām abām pateicoties, pērn tika saliktas un uzstādītas darbam kādreiz slavenās Ormaņkalna audējas, arī Tautas daiļamata meistares, Zentas Cīrules (1920.-1999.) simtgadīgās trizuļu  stelles. Tagad tajās rokdarbu pulciņa dalībnieces kopīgi auž tradicionālo latvisko lupatu grīdceliņu.

Lai pieminam un neaizmirstam…

IMG_4937Pirms 75 gadiem 1941. gada 14. jūnijā Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida deportācija. Deportācijas laikā Latvijā arestēja un izsūtīja 15 433 tās iedzīvotājus, tostarp sievietes, bērnus, vecus cilvēkus… gada 14. jūnijā nolikām ziedus un aizdedzām svecītes Saukas pagasta Smiltaines kapsētā pie krusta ”Kam atdusas vieta svešumā…” Skolēni lasīja E. Ķezberes dzeju.