Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa   īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 17 un ar to saistītajām 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, sākotnējā cena  EUR 1857.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 3 un ar to saistītajām 368/2421 domājamām daļām no 2 būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala; sākotnējā cena  EUR 855.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6.49  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5516.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6623.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 5166.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 2230.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Fotokonkurss “Mana pašvaldība- mana sapņu pils”

Ikviens aicināts fotokonkursa “Mana pašvaldība- mana sapņu pils” ietvaros balsot par, viņuprāt, labākajiem foto. Balsošana notiek (https://www.facebook.com/krustpilsnovads) no 2019.gada 16.jūlija līdz 2019.gada 23.jūlijam (ieskaitot). Sešpadsmit visaugstāk novērtētie foto tiks izstādīti foto izstādē V Sēlijas novadu apvienības un Krustpils novada jauniešu dienā, kas norisināsies šī gada 17.augusta Krustpils novada Atašienē. Trīs konkursa dalībnieki, kuri būs saņēmuši visvairāk balsis, saņems īpašas balvas. Viens konkursa dalībnieks saņems īpašo simpātijas balvu. Spied “LIKE” pie sava mīļākā foto. Lai balsošana būtu godīga, autoru vārdi un uzvārdi netiek norādīti.

Notiks dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2019. gada 2. augustā plkst. 10.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks dabas liegumaSupes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Supes purvs” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 18.jūlijā plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 18.jūlijā plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Lauku attīstības konsultantes Irēnas Butkus atvaļinājuma laiks

Viesītes novada Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus atradīsies atvaļinājumā no 15.jūlija līdz 18.augustam.