Auto izsoles

‘’Viesītes novada pašvaldība  pārdod  pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, par brīvu cenu EUR 300.00.

   Interesentus lūdzam pieteikties līdz 2018.gada 2.jūlijam Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas kancelejā  Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

  Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole, par kuras norisi potenciālie pircēji tiks informēti trīs dienas iepriekš.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

__________________________________________________________________________________

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas FORD MONDEO, reģ. Nr. FE8540, benzīns, krāsa- melna, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Sākotnējā cena  EUR 428.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.

 Izsole sāksies 2018.gada 13.jūlijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018.gada 12.jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

__________________________________________________________________________________

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas VW GOLF, reģ. Nr. HU 1395, dīzeļdegviela, krāsa- melna, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Sākotnējā cena  EUR 272.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%. Dalībnieka reģistrācijas nodeva EUR 10.

 Izsole sāksies 2018.gada 13.jūlijā plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2018.gada 12.jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Pirkuma summa samaksājama 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

  Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Studentu plenērs Viesītē

Š.g. 15.-16. jūnijā Viesītē notika Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas pirmā kursa studentu plenērs, kura mērķis bija izstrādāt priekšlikumus Viesītes teritorijas attīstībai. Plenērā piedalījās 3 docētāji: Edgars Bērziņš, Pēteris Šķiņķis un Gunta Lukstiņa, 4 studenti, un 8 speciālisti no Viesītes novada pašvaldības.

Cienījamie Viesītes bibliotēkas apmeklētāji

Jūlijā, sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem, bibliotēka būs atvērta lasītājiem šādos datumos: 4., 11., 18. un 25. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Pārējās jūlija dienās bibliotēka slēgta!

Ar 1. augustu bibliotēka atsāks darbu ierastajā režīmā.

Priecīgus Vasaras Saulgriežus un lustīgu līgošanu!

Viesītes novada pašvaldība novēl visiem priecīgus, lustīgus, tradīcijām bagātus Līgo svētkus un Jāņus!

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra darba laiks vasarā

Mediķi: Rūpēties par veselību Dziesmu svētkos ir tikpat svarīgi, kā nesajaukt deju soļus

Ar dziesmām, dejām, košiem tērpiem pavisam drīz Rīgu krāšņāku darīs Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Vēl pirms lielā notikuma Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina ikvienu padomāt par savu veselību.

Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 21.jūnijā plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 21.jūnijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, un izsludina šādu darba kārtību.

Informatīvie jautājumi – novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse.

Viesītes novads piedalās akcijā „Izgaismo Latviju”

21. jūnijā, vasaras Saulgriežos, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā “Izgaismo Latviju” – noiet vienu no ceļa 1836 kilometriem un pulcēties pie kāda no ugunskuriem valsts pierobežā.

Kurbada kauss Jēkabpilī

16 .jūnijā, Jēkabpils pilsētas svētkos pie tirdzniecības centra “Sēlija”, norisinājās Latvijas kausa izcīņas 11. posms svaru stieņa spiešanā guļus. Šoreiz uz šīm sacensībām bija sabraukuši no daudzām Latvijas pilsētām, lai atlēti cīnītos par medaļām un kausiem.

Komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās izskanējusi kārtējā dziesmotā diena Saukā