Izsole, Ošukalni

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ošukalni’’, ar kadastra numuru 56350110187, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  2.73  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5520.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Jaunveteļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1784.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atrastas atslēgas Viesītē

Atrastas atslēgas, lūgums griezties Viesītes novada pašvaldības policijā, vai zvanot pa telefonu 22023089.

Sabiedriskā apspriede “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavots pārskats “Saukas  ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” kā arī priekšlikumi “Saukas ezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2019.gada 4.oktobrī plkst. 10:30, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Projektu koordinatore L.Maisaka

Mob. 26691248, e-pasts liene.maisaka@viesite.lv

 

Viesītes ezerā ielaiž līdakas mazuļus

2019. gada septembrī Viesītes ezerā tika ielaisti 5000 vien vasaras līdakas mazuļi. Šī aktivitāte notika pateicoties projektam Nr.2.62. „Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019. gadā”, kuru finansē Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība. Zivju mazuļus piegādāja zivju audzētava SIA “Rūjas zivju audzētava”.  Pamatojoties MK noteikumiem Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E.Gasperovičs un  PVD Austrumzemgales pārvaldes inspektore L.Jērāne.

Aicina pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz saimniecībām

LLKC Jēkabpils KB aicina pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam 2019.gada 30.septembrī.

Apmaiņas brauciena tēma: Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana.

Ziedu paklājs Viesītes vidusskolas pagalmā

Kad piemājas dārzus iekrāso rudens ziedi, Viesītes vidusskolas visu klašu skolēni piedalās kopējā ziedu paklāja veidošanā.

Katru gadu septembrī skolas pagalms pārvēršas par dzīvo ziedu mākslas darbu.  Šogad šis “mākslas darbs” ir veltīts 2020. gadā gaidāmajiem Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuriem gatavojas arī Viesītes vidusskolas skolēni.

Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi:

  • Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks- par novada aktualitātēm.
  • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons – par gatavošanos jaunajai apkures sezonai.
  • Pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse- par Viesītes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku novērtēšanas rezultātiem.

Viesītes Mūzikas un mākslas absolventei atzinība jauno gleznotāju konkursā

14.septembrī Preiļu kultūras namā norisinājās Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija, kuru vadīja kinorežisors un gleznotājs J.Streičs. Šogad šī balva tika pasniegta jau piekto reizi.Prieks, ka Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne, nu jau absolvente, Adriāna Juškeviča (ped.I.Kovaļevska) saņēma Atzinību jauniešu grupā! Adriāna konkursam iesniedza darbu “Pavasaris Sēlijā”. Apsveicam!

Ligitas Ābolnieces dzejoļu krājuma “Gulbja dziesma” atvēršanas pēcpusdiena Salā

Notveru mirkli, paņemu rokās, gribu aplūkot. Acis pažilbst no tāda spožuma! /L. Ābolniece/

12. septembrī plkst. 13:00 Salas kultūras nama Mazajā zālē notika dzejnieces Ligitas Ābolnieces dzejoļa krājuma “Gulbja dziesma” atklāšanas pasākums.

Viesītē norisinājies Guntara Rača autorvakars “Mīlestība ir”

12. septembrī, ceturtdienas vakarā, Viesītes Kultūras pils Tradīciju zāle tika piepildīta ar mīlestību, dziesmām un dzeju Guntara Rača autorvakarā “Mīlestība ir”

Aicinām piedalīties Pasaules talkā

Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība ikvienu Latvijas iedzīvotāju š.g. 21. septembrī aicina pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm, lai tās var droši dzīvot uz skaistas un veselīgas planētas. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs – # Radi Likumu!” – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā. (Plašāka informācija par konkursu https://ej.uz/RadiLikumu_Konkurss, iesniegtie radošie darbi https://ej.uz/RadiLikumu_RadosieDarbi  un https://ej.uz/RadiLikumu_Rezultati).

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums „Sēlijai būt!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados „Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija? Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums „Sēlijai būt!”.

Atrasts pulkstenis

No 05.09 uz 07.09 naktī Viesītē tirgus laukumā pazaudēts pulkstenis, ja atpazināt savu mantu,  lūdzam griezties viesītes novada pašvaldības policijā, Viesītē Smilšu ielā 2.

Gleznošanas nodarbības Rites pagastā

Pavasarī biedrība “Ritten”startēja Lauku Partnerības “Sēlija” piedāvātajā iniciatīvu konkursā un ieguva finansējumu “Gleznošanas nodarbībām plenērā uz audekla ar akrila krāsām”.

Augusta nogalē Rites Tautas nama mazajā zālē pulcējās necerēti liels gleznošanas nodarbību dalībnieku skaits. Nodarbību vadītāja – skolotāja Irina dalībniekus iepazīstināja ar gleznošanas pamatiem un pēc tam katrs izvēlējās savu gleznošanas tematiku. Ja pašā sākumā bija jaušamas bailes, ka varētu netikt galā ar sevis izvēlētu darbu, tad jau pēc pārdesmit minūtēm visi gleznoja ar lielu aizrautību. Gandarījums par padarīto pēc vairākām stundām bija liels gan nodarbību dalībniekiem, gan skolotājai.

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

Rīga, 2019.gada 3.septembrī – Sākot ar 2.septembri un līdz pat 4.oktobrim, remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai. 

Guntara Rača autorvakars “Mīlestība ir” Viesītē

12. septembrī plkst. 18:00 Viesītes Kultūras pils Tradīciju zālē ikviens ir laipni gaidīts uz Guntara Rača autorvakaru “Mīlsetība ir”.

Notikušas apmācības “Sirdsdarbs” Sēlijas novadu jauniešiem Jēkabpils novadā

No 24. līdz 25. augustam Jēkabpils novadā, biedrībā “Ūsiņš”, notika neformālās izglītības apmācības “Sirdsdarbs”, kur galvenā sarunu tēma bija darbs, uz kuru ne tikai doties, lai saņemtu algu, bet kurš iedvesmotu arī pašu un būtu tāds, ko var saukt par sirdsdarbu. Viesītes novadu šajās apmācībās pārstāvēja 6 jaunietes – Evelīna Bantauska, Zanda Zaļakmene, Adriāna Juškeviča, Linda Luksteniece, Anta Narkevičina un Klinta Narkevičina. Kopā ar jaunietēm uz apmācībām devās arī jaunatnes darbiniece Līva Liepiņa.

Kūkošana ar Alīdas kafeju

Elkšņi – Kafejas labsajūtas sala, īsteno projektu “Sēlijas Salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotās vietās kā ekonomikas un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā.

Projekts vērsts uz mazo ciematiņu tūrisma potenciāla apzināšanu un parādīšanu. 31. augustā arī Elkšņi kļuva par salu, kura pulcēja daudzus apmeklētājus vilinot ar smaržu, garšu, dzirdi. Tiem, kas bija kartupeļu talkās, atliek tikai skatīt bildes un klausīties mūsu stāstos.