TALKA 2017. GADA 13. MAIJĀ, SUNĀKSTĒ, VELTĪTA VECĀ STENDERA ATCEREI

Vairāk par talku

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

 ‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, ”Druviņas 6”-6, ar kadastra Nr. 56809000028, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 6 un 483/10797 domājamām daļām no ēkas uz zemes gabala. Sākotnējā cena  EUR 1385.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība rīko atkārtotu, atklātu, mutisku cirsmu izsoli, ar augšupejošu soli,  izsolot cirsmas- kopšanas un izlases cirsmas, kā vienotu objektu. Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 39, ar kadastra numuru 56150010303, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350120043 (1.kvartāla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 14. nogabali un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010042 (1.kvartāla 1.nogabals), un Smilšu ielā 41, ar kadastra numuru 56150010044, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56150010043 (1.kvartāla 1.nogabals). Platība 13,68 (trīspadsmit komatssešdesmit astoņi) hektāri, krāja 882.92 (astoņi simti astoņdesmit divi komats deviņdesmit divi) kubikmetri.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Ābelītes” ar kadastra Nr. 56350100063, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2,98 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6145.03. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Mutiska izsole ar augšupejošu soli

 Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazbruņenieki” ar kadastra Nr. 56350130045, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4.66 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5482.72. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Ārkārtas domes sēde 2017.gada 28.aprīlī plkst.9.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs sasauc ārkārtas domes sēdi 2017.gada 28.aprīlī plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Fotoizstāde “Svētā zeme- Izraēla un Palestīna 2016./17. gadu mijā”

25. aprīlī, Viesītes Kultūras pils izstāžu zālē atklāta Jāņa Miezera fotoizstāde “Svētā zeme- Izraēla un Palestīna 2016./17. gadu mijā”. Jānis Miezeris dalījās savās zināšanās par Izraēlu un Palestīnu, kā arī ceļojuma atmiņās – par svētajām vietām, mošejām, armijas lomu un nozīmīgumu, Melno jūru un citām šīs zemes īpatnībām, vēsturi un kultūru.

Atklāta novadnieka Alberta Eglīša simtgadei veltīta izstāde Viesītes bibliotēkā

24. aprīlī, dienu pirms literāta un publicista Alberta Eglīša 100. dzimšanas dienas, Viesītes bibliotēkā tika atklāta izcilajam novadniekam veltīta izstāde.

Alberts Eglītis (1917.25.04. – 2007.09.03.) dzimis Novgorodā, vecākiem esot bēgļu gaitās, bet no 1921. – 1936. g. dzīvojis Elkšņu pagastā tēva mājās Pārupos, mācījies Elkšņu pamatskolā, to beidzis 1932. gadā.

Sākas futbola sezona!

26. aprīlī Viesītē norisināsies Latgales reģiona skolu kausa izcīņa. Piedalīsies 16 komandas  trīs vecuma grupās.

27. aprīlī plkst. 16:00 Viesītes stadionā Latvijas čempionāta futbolā U-13 ietvaros norisināsies spēle Sēlija Sporta skola- Malta.

Visi laipni aicināti uz spēlēm!

Kontaktbirža „Zinātnieks. Uzņēmējs. Sadarbība.”

28. aprīlī pl. 10.00 – 14.00

Vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda ielā 24

Zemgales Olimpiskajā centrā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras organizēto “Uzņēmēju dienu Zemgalē 2017” ietvaros Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) aicina ikvienu uzņēmēju izmantot iespēju vienuviet tikties ar dažādu nozaru zinātniekiem, lai konsultētos, rastu jaunas idejas, iespējas un sadarbību kontaktbirža „Zinātnieks. Uzņēmējs. Sadarbība.”