Izsole, nekustamā īpašuma, Nomaļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Rites pagasts, ”Nomaļi’’, ar kadastra numuru 56800070054, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 4 (četrām)  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56800070053, 56800070088, 56800070054 un 56800040188 , ar kopplatību 7,5 ha; sākotnējā cena  EUR 9600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva seminārs Viesītē

Ceturtdien, 25. oktobrī, plkst. 13.00 Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļā Paula Stradiņa skolā viesosies garamantas.lv redaktore Justīne Jaudzema un iepazīstinās klausītājus ar Viesītes un Sēlijas puses folkloras materiāliem, kas digitalizēti un brīvi pieejami ikvienam. Tāpat arī ierādīs, kā veiksmīgi darboties Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā.

Paziņojums Viesītes novada iedzīvotājiem

Sakarā ar dienas nometni “Jauns – aktīvs – vesels” norisi 24.un 25.oktobrī no 9.00-15.00 Riekstu meža teritorijā, lūgums, pastaigājoties ar saviem suņiem pa šo teritoriju, nelaist viņus vaļā no pavadiņas. Paldies par sapratni!

Ieskats Dziesmu svētku vēsturē Viesītē

Realizējot “Latvijas Valsts mežu” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto Zemgales kultūras programmas projektu “Jēkabpils apriņķa pagastu un pilsētu vietējo Dziesmu svētku apzināšana, pētīšana un popularizēšana”, ir apkopoti arī pētījumu rezultāti par dziesmu svētkiem Viesītē laika periodā līdz 1945. gadam.

Viesītes ezerā ielaiž līdaku mazuļus

2018. gada oktobrī Viesītes ezerā tika ielaisti 5584 līdaku mazuļi. Šī aktivitāte notika pateicoties projektam Nr.1.39 „Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”, kuru finansē Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība.   Zivju mazuļi tika iegādāti no zivju audzētavas SIA “Oskars”.  Pamatojoties MK noteikumiem Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E.Gasperovičs un Valsts vecākais veterinārais inspektors Gunārs Rubins.

Plānotas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību un speciālistiem

2018.gada 22.oktobrī, pirmdien, laipni aicināti uz tikšanos ar Viesītes novada priekšsēdētāju A. Žuku, izpilddirektori S. Lūsi, SIA “Viesītes Komunālā pārvalde” vadītāju M. Blitsonu, pašvaldības policistu J. Pučinski:

9:00 – Saukas pagasta pārvalde,

10:00 – Saukas bibliotēkā,

11:00 – Rites pagasta pārvaldē,

12:00 – Elkšņu pagasta pārvaldē,

17:00 – Viesītes Kultūras pils kinozālē.

Uzlūdz Kungi jaunajā koncertprogrammā “DZIMTAI ZEMEI”

Jau šoruden, 4. novembrī plkst.16:00 Viesītes KP uz sava jaunā albuma atvēršanas koncertiem Uzlūdz Kungi – Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants, izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans un komponists Gaitis Lazdāns.

Atcelts koncerts “Ceļojošais vijolnieks” Viesītē

Sakarā ar nepietiekami iegādāto biļešu skaitu 20.10. plkst.18:00  KONCERTS  “Ceļojošais vijolnieks”ATCELTS.

Iegādātās biļetes lūdzam nodot Viesītes  Kultūras pilī.

Paziņojums

Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības 100. gadadienu un saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu pašvaldība aicina izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Viesītes novada pašvaldības Goda rakstu šādās nominācijās:

Skolotāju dienas svinības

5. oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Pēc svinīgā sarīkojuma skolotāji bija aicināti baudīt Aijas Vītoliņas un Mārča Auziņa koncertu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other