Kategorija: Jaunā teritoriju plānojumu izstrāde

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
 • Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
  • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
  • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
  • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
  • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 22. janvārī 2019. plkst. 13.00 „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 14.30 „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 16.00 „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 17.30  Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2, Viesīte, Viesītes novads.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 1. Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
 2. Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
 • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
 • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
 • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
 • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other