Kategorija: Projektu publicitāte

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Dienas nometne skolniekiem “Jauns-aktīvs-vesels”

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros skolēnu pavasara brīvlaikā tiek organizēta 2 dienu nometne Viesītes vidusskolas skolēniem.  Nometne notiks 14. un 15. martā no plkst. 9:00 – 15:00. 

Aktīvs šodien, vesels rīt!

Viesītes novada pašvaldība kopš 2017. gada īsteno projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, kas piedāvā bez maksas apmeklēt dažādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes visu vecumu grupu iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Viesītes novada speciālistiem iespēja apgūt jaunu darba pieredzi

Zemgales reģiona ieviestā projekta No. LLI-317 “SocQuality” ietvaros Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanās pasākumu sniegšanā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja I.Laizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem S.Bantauska, Jaunatnes lietu speciāliste D.Sala un Jaunatnes darbiniece L.Liepiņa.   Projekta vadības grupas sanāksmē piedalījās Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva. Pieredzes apmaiņas pasākums notika 2019. gada 5.-6. februārī Jelgavā. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža” muzeju, kur bija iespēja uzzināt par “aizņemtības terapiju” un “uz savas ādas” izbaudīja mākslas terapijas piedāvāto pulciņu Jelgavas bērnu un jauniešu centru “Junda”. Sociālā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī pašiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespēja plaši pielietot mākslas terapijas metodes.

Starptautiska projekta ietvaros iegādātu aprīkojumu pielieto veselīga dzīvesveida popularizēšanā bērniem un jauniešiem

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību 2018.gadā uzsāka Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/ īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos; abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā no 4. – 8. februārim Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedēļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pētīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdzdarbojās, vingroja un mācījās. Katra diena bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša un pamācoša.

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Projektam “Radošās rezidences Viesītē” uzsākti būvdarbi

2019. gada 4. februārī  uzsākti būvdarbi projektam “Radošās rezidences Viesītē”. Pamatojoties uz veikto iepirkumu,   noslēgts  līgums ar SIA “Defass-D” par radošo rezidenču izbūvi un  ar  SIA “Buvkon” par būvuzraudzību. 

Veselības projekta februāra mēneša aktivitātes

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016 semināru/mācību/citu pasākumu) laika grafiks 2019.gada februāra mēnesim.

Projektu vadītāja L.Maisaka

Starptautiska projekta ietvaros uzlabota infrastruktūra un veicināta iedzīvotāju saturiska brīvā laika pavadīšana

Viesītes novada pašvaldība 2018.gadā uzsāka Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295 īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Projekts risina sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas saistībā ar emigrāciju un nabadzību. Abās apdzīvotās vietās – Viesītē un Rokišķos cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties, pavadīt laiku aktīvi.  Aktīvam dzīvesveidam ir izveidotas un uzlabotas divas vietas Viesītē un divas Rokišķos. Viesītē pilsētas centrā ir izveidots jauns bērnu rotaļu laukums, savukārt multifunkcionālais sporta laukums aprīkots ar žogu. Pagājušā gada laikā paralēli būvniecības darbiem ir veiktas iegādes un organizēti pasākumi. 2018.gada augusta mēnesī ir organizēti divi pasākumi Viesītē, bet 16.septembrī mūsējie piedalījās ģimenes dienu pasākumā Rokišķos. Visos pasākumos piedalījās pārstāvji no Lietuvas un Latvijas. Projekta atklāšanas pasākums notika 4.augustā, savukārt, ģimeņu sporta dienā ”Veselības noslēpumu atklāšana” 11.augustā  sporta laukumā pulcējās dažādu vecumu dalībnieki, tai skaitā ģimenes ar bērniem, lai kopīgi sportotu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other