Kategorija: Attīstības plānošana aktualitātes

Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Jēkabpils nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Apakštēma: Svarīgākais tiešmaksājumos un Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.

Norises laiks: 21.martā pulksten 11 00

Norises vieta: Viesītes kultūras pils, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Seminārs par pieteikumu sagatavošanu “Latvijas valsts mežu atbalstītajai Zemgales kultūras programmai 2017”

Zemgales plānošanas reģiona administrācija 2017. gada martā uzsākusi jaunu kultūras projektu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstītajā Zemgales Kultūras programmā 2017. Programmas mērķi – sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 4.aprīlim plkst.17.00, sīkāka informācija par nosacījumiem un konkursa nolikums atrodams interneta vietnēs zemgale.lv un kkf.lv.

Pašvaldības vēlas turpināt sadarboties brīvprātīgi

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas – tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

Lauku partnerība Sēlija Kopsapulce un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA

 Norises laiks: 2017.gada 07.februāris Norises vieta: Biržu TN, Salas novads

 Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija.

Pl. 11 00 – 11  30  Kopsapulce – atskaite par padarīto darbu 2016.gadā, 2 valdes locekļu nomaiņas apstiprināšana.

Pl. 11 30 – 11  40 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Informācija par būvniecības procesa norisēm Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes darbības zonā 2015. un 2016. gadā

img_20170106_0003