Kategorija: Attīstības plānošana aktualitātes

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas tikšanās

2017.gada 26.septembrī uz Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas un izstrādātāju – SIA “Reģionālie projekti” pārstāvju tikšanos ieradās visu nozaru speciālisti, mūsu vietējie politiķi, kā arī apvienotās Būvvaldes vadītāja D. Cikanoviča, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja A. Ķiploka. Sanāksmē  tika pārrunāti jautājumi par Teritorijas plānojuma sadaļām, saturu, atbilstību normatīvajiem aktiem un pašvaldības vēlmēm, lai nodrošinātu turpmāko attīstību, zemju un teritorijas kopumā izmantošanu.Ikviens pauda savu viedokli par viņaprāt svarīgām lietām, kuras jāņem vērā izstrādājot dokumentu.

Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Aktualitātes Attīstības un plānošanas nodaļā

Paralēli iesākto Eiropas Savienības fondu un programmu līdzfinansētu projektu īstenošanai, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti strādā pie dažādu jautājumu risināšanas.

Sēlijas novadu apvienības biedru tikšanās

13.septembrī  Sēlijas novadu apvienības biedri tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības  (LPS) priekšsēdētāju Gintu Kaminski , padomnieci reģionālās attīstības jautājumos Ivitu Peipiņu un vecāko padomnieku Māri Pūķi, kā arī ar deutātu Juri Vectirānu un Jēkabpils pilsētas pārstāvjiem,

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Mācības un konkurss jaunajiem uzņēmējiem laukos “Laukiem būt!”

Ainavu dārgumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai!

Mūsu kopdarba rezultātā 2018.gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Viesītes novadam tiks izstrādāts enerģētikas rīcības plāns

Tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, 5. aprīlī ZPR prezentēja ieceri līdz 2018. gadam izstrādāt jaunus enerģētikas rīcības plānus 16 reģiona pašvaldībās, tostarp Viesītes novada pašvaldībai. Darba grupas sanāksmē Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja DA, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības speciālistiem

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības  speciālistiem 2017. gada 30.martā Viesītes novada domē notika Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu organizēta tikšanās ar novada uzņēmējiem par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un pašvaldības atbalsta iespējām.