Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Pie Eķengrāves’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Pie Eķengrāves’’, ar kadastra numuru 56350110074, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,01 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 7840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, nekustamā īpašuma, Nomaļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Rites pagasts, ”Nomaļi’’, ar kadastra numuru 56800070054, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 4 (četrām)  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56800070053, 56800070088, 56800070054 un 56800040188 , ar kopplatību 7,5 ha; sākotnējā cena  EUR 9600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamā izsole P.Stradiņa 9

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, P.Stradiņa iela 9, ar kadastra numuru 56150010003, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010076, 991 kv.mtr.platībā  platībā; sākotnējā cena  EUR 1600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Rites pagasts, ”Nomaļi’’, ar kadastra numuru 56800070054, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 4 (četrām)  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56800070053, 56800070088, 56800070054 un 56800040188 , ar kopplatību 7,5 ha; sākotnējā cena  EUR 12000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Pašvaldība rīko atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

‘’Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās  vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

   Sākotnējā cena  EUR 300.00. Izsoles solis  EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi).

  Nodrošinājuma apmērs 10%.

Auto izsoles

‘’Viesītes novada pašvaldība  pārdod  pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, par brīvu cenu EUR 300.00.

Pārdod SIA ‘’Pērlīte’’, 100% kapitāla daļu paketi

 Kapitāla daļu paketes pārdošanas metode- atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  Kapitāla daļu paketes sākotnējā vērtība  – EUR 52000.00 (piecdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) , izsoles solis  EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Auto izsoles

‘’Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas CHRYSLER GRAND VOYAGER, reģ. Nr. GT8620, dīzeļdegviela, krāsa- melna, atklātu, trešo, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Sākotnējā cena  EUR 600.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Nekustamo īpašumu izsoles

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Vecskrāžnieki’’, ar kadastra numuru 56350160043, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350160043, 21 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 40650.00. Izsoles solis  EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 1 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 340.00, nodrošinājums EUR 34.00, izsole 08.06.2018. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00;
  • 2 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 470.00, nodrošinājums EUR 47.00, izsole 08.06.2018. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00;
  • 7 “Druviņas 7”, Rites pagastā, Viesītes novadā – sākumcena EUR 570.00, nodrošinājums EUR 57.00, izsole 08.06.2018. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 24.05.2018. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other