Kategorija: Nekustamie īpašumi un izsoles

APKURES / KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ (LV55403000541) aicina darbā apkures / krāšnu kurinātāju Viesītes katlu mājā- Smilšu iela 39B, Viesīte.

Pieteikties līdz 2019.gada 9.septembrim pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203 saskaņojot ierašanos vai sūtot CV uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv

Izsole Mazvirši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Rites pagasts, ‘’Mazvirši’’, ar kadastra numuru 56800040142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.23  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3130.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazbērīši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,74  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 10338.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Ceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060035, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,7  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5973.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mazceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060208, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4.9  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 10373.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Skosu Pilskalns

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām( ar kadastra apzīmējumiem  56880040194 un 56880040195)  20,7  ha  kopplatībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 32521.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Purvmeži

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Purvmeži’’, ar kadastra numuru 56350120079, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ( kadastra  apzīmējumi 56350120014 un 56350150111) 5,79  ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 22465.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa   īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 17 un ar to saistītajām 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, sākotnējā cena  EUR 1857.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-3, ar kadastra numuru 56159009209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 3 un ar to saistītajām 368/2421 domājamām daļām no 2 būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala; sākotnējā cena  EUR 855.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6.49  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5516.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6623.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 5166.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 2230.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole “Mazceļinieki” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazceļinieki’’, ar kadastra numuru 56580010033, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām 3 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4427.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Ausmas” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Ausmas’’, ar kadastra numuru 56580050017, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0.7684  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1711.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).Ir nomnieks. Jāpārņem saistības. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 11.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Izsole “Zīlītes” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Zīlītes’’, ar kadastra numuru 56880030020, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 7.29  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 12090.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole “Mazkārkļi” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Mazkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060041, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.17  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3705.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem. Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma “Tīrumiņi” izsole – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Tīrumiņi’’, ar kadastra numuru 56880030096, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.61  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3563.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma izsole ‘’Jaunzvirgzdāres’’ – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Jaunzvirgzdāres’’, ar kadastra numuru 56880030098, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.81  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašumam ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Nekustamā īpašuma izsole – 2019.gada 5.jūlijā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 15A, ar kadastra numuru 56150010319, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0,1512  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 2413.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).