Kategorija: Jauniešiem Aktuāli

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

Viesītes novada jaunieši piedalās starptautiskās apmācībās

No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks Erasmus+ Programmas projekts „Mobile youth work”. Tas bija apmācību kurss par mobilo darbu ar jaunatni-  darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.

Lones Tautas nama Dramatiskais pulciņš aicina dalībniekus

Jaunieši tiek aicināti izmantot neformālās izglītības piedāvātās iespējas

Mācību posms pirms darba gaitu uzsākšanas ir īstais brīdis, lai attīstītu prasmes, kas būs noderīgas darba tirgū. Tāpēc, sākoties jaunam mācību gadam, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jauniešus aicina būt aktīviem un izmantot neformālās izglītības piedāvātās iespējas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū.

Atsākas nodarbības pulciņos ‘Fotomikslis’ un ‘Otiņas’

Jauno audzēkņu uzņemšana Modernās mūzikas studijā

Plkst. 14:00- 18:00

Zinību diena Stendera zīmē

1.septembrī  Zinību dienā ar svinīgiem pasākumiem sākts jaunais mācību gads Viesītes novada izglītības iestādēs- Viesītes vidusskolā, Viesītes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, Viesītes Mūzikas un mākslas skolā un Rites pamatskolā .

Īpaša šī diena bija Viesītes vidusskolas 7.-12. klašu audzēkņiem un skolotājiem, kuriem pēc svinīgās daļas bija iespēja piedalīties Stendera Biedrības organizētajā konferencē “Kā Viesītes skolnieks var būt veiksmīgs?”.

Sēlijas Sporta skola uzņem audzēkņus

Pagarināts abu Jauniešu garantiju projektu maksimālais īstenošanas termiņš

Līdz 2023. gada 31. decembrim pagarināti aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai plānotie un sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas Jauniešu garantijas ietvaros realizētie projektu maksimālie īstenošanas termiņi.

Noslēgušās starptautiskas apmācības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”

No 22.-29. augustam Viesītes novada Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe un Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska apmeklēja starptautiskas apmācības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”. Apmācības norisinājās Kauņā un pulcēja 30 jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm- Norvēģijas, Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas un Latvijas.