Kategorija: Aktualitātes

Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts par mitrāju apsaimniekošanu

Ir uzsākts darbs pie divu dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādes Latgalē un Zemgalē. Projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) ietvaros tiek plānots izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Projekta laikā atklātie mitrāju biotopi  pilotteritorijās tiks kartēti, un tiks novērtēta to daudzveidība un aizsardzības stāvoklis. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai reģionā.

Projektā tiek plānots izstrādāt mitrāju apsaimniekošanas rokasgrāmatu un metodoloģiju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas efektivitātes ilgtermiņa monitoringam. Konkrēti mitrāju apsaimniekošanas pasākumi tiks demonstrēti 6 mazos (ap 1 ha) un 2 lielos (ap 5 ha) parauglaukumos abās valstīs. Visas projekta aktivitātes tiks veiktas Natura 2000 tīkla teritorijās vai citās aizsargājamās teritorijās.

Vietējiem iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem 6 apmācībās būs iespēja uzlabot zināšanas par biotopu apsaimniekošanu, vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm būs organizēti 2 semināri, pieredzes apmaiņas brauciens un iespēja piedalīties projekta noslēguma konferencē.

Viesītes novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””. Projekta ietvaros Viesīte kā partneris piedalīsies visās kopīgajās aktivitātēs, te plānots iekārtot un aprīkot ar vidi saistītu telpu (zaļo stūrīti), izveidot izstādi par mitrāju teritorijām pašvaldībā, iesaistīt speciālistus un iedzīvotājus.

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.viesite.lv

Papildu informācija:

Gunta Dimitrijeva

Viesītes novada pašvaldības projekta vadītāja

e-pasts: gunta.dimitrijeva@viesite.lv

tālr.: 27865802

 

Konteiners lielgabarīta atkritumiem novietots Elkšņos

Elkšņos novietots konteiners lielgabarīta atkritumu izmešanai.

Ikviens Viesītes novada iedzīvotājs legāli, bez maksas var konteinerā izmest lielgabarīta atkritumus un cita veida atkritumus (izņemot lapas un bīstamos atkritumus). Izdevumus atkritumu apglabāšanai poligonā sedz Viesītes novada pašvaldība.

Konteiners Elkšņos atradīsies līdz tiks piepildīts.

Atgādinām, ka atkritumu izmešana neatļautās vietās, kā arī nepiedalīšanās atkritumu apsaimniekošanā (nav noslēgts līgums par atkritumu izvešanu), sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.

Papildus informācija pa tālr. 25440203

vai SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ Smilšu ielā 2, Viesītē.

Skaidrojumi par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem nodokļu reformas ietvaros

Infografiks Nr.3

Sakarā ar iedzīvotāju radušajiem jautājumiem saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, pielikumā pieejami trīs skaidrojoši materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir jaunajiem vecākiem, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Sēlijas novadu Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” Neretas novadā

2.jūnijā ar bagātīgu svētku programmu Neretā tika atzīmēti 6. Sēlijas novadu Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”. Apmeklētājiem bija iespēja gan apmeklēt amatnieku un mājražotāju tirgu, kura teritoriju ieskandināja folkloras ansambļi un īpašie viesi no Biržiem, gan apmeklēt Sēlijas vokālo ansambļu sadziedāšanos un dažādas amatierteātru izrādes.

“Kulakova nakts” 2018 dzimtajos Līvānos!

2015.gadā veiksmīgi aizsāktā tradīcija – festivāls “Kulakova nakts” –, kas pirmo reizi izskanēja Ogres estrādē, pagājušajā gadā Liepājā, 2017.gadā Cēsīs, 2018.gadā svinot Ievas Akurateres un Jura Kulakova 60 gadu jubileju pirmo reizi plānota Latgalē, Jura Kulakova dzimtajā pilsētā – Līvānos.

Viesītē aizvadīta Ģimeņu diena

3.jūnijā Viesītes pilsētā aizvadīta Ģimeņu diena “Pelēnu vasarsvētki”. Svētku diena sākās ar 4. sudraba karotīšu svētkiem. Pašiem mazākajiem novadniekiem Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs A. Žuks pasākumā pasniedza sudraba karotītes un novadnieka A. Žilinska grāmata “Melnkaķītis Baltķepītis”. Aizvadītajā gadā novads papildinājis ar 36 jaundzimušajiem.

Izskanējis koncerts ”Dziesmotā diena Saukā”

“Ceļā pa Sēliju pietura klusā , sirsnīgā, mūzikas skaņu dzimšanas vietā, pārņem saviļņojums  un skan dziesma…” (Misas vidusskolas skolotāji)

2.jūnijā komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās ” Lejas Arendzānos” izskanēja koncerts ”Dziesmotā diena Saukā”. Šogad koncertēja  A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles skolēni un viņu pedagogi.

Pie Mīlestības takas uzstādītas sirdis

 

2016. gadā īstenotajā projektā  “No sirds uz sirdi”, kura mērķis bija uzlabot infrastruktūru, uzstādot mazās arhitektūras formu – no metāla izveidotas simboliskas sirds formas vienā no viesītiešu un tās viesu iemīļotā atpūtas vietā – Mīlestības saliņā, kura ir labi apmeklēta vieta. Divus gadus izgatavotās sirdis atradās Viesītes muzeja “Sēlija” teritorijā, bet šogad ir izveidota vieta pie Mīlestības takas, kur sirdīm ir īstā un paliekoša vieta. Mīlestības saliņa, Mīlestības taka ir vieta pastaigām, atpūtai, bērnu rotaļām. Aicinām jaunlaulātos doties pie sirdīm kā mīlestības simbola, lai saslēgtu savas sirdis, turpinot mūsu iesāktās tradīcijas. Vēlējums, lai sirdis, taka un viss pārējais, kas ir izveidots mūsu līdzcilvēku rokām, tiktu saglabāts un pienācīgi uzturēts. Mums visiem kopā par to jārūpējas, jāpieskata, mazāk jākritizē paveikto, bet ikvienam sava roka jāpieliek, lai tas ir objekts, ar ko lepoties, un pašiem arī ikdienā izmantot.

Pēdējā skolas diena Viesītes vidusskolā

31. maijā Viesītes vidusskolas skolēni pulcējās Kultūras pilī, lai oficiāli noslēgtu 2018. mācību gadu. Pasākumā Viesītes vidusskolas direktors svinīgi pasniedza skolēniem gada laikā nopelnītos zelta, sudraba un bronzas diplomus.

Brīvdabas kino vakars

31.maijā,  kalendārās vasaras sākumā, notika Jauniešu Domes rīkotais pasākums “Brīvdabas kino vakars”.Vakars iesākās ar vārdu skaidrošanas čempionātu. Par čempiona titulu cīnījās 7 komandas. Pēc sīvas cīņas starp komandām un vārdu skaidrošanas fināla pārcelšanas, tika noskaidroti spēles uzvarētāji. Vakara noslēgumā Jauniešu Dome bija izvēlējušies rādīt latviešu drāmu “Izlaiduma gads”, kas vēsta par skolotājas un skolēnu attiecībām. Apmeklētājiem tika piedāvāts arī popkorns, jo kāds gan būtu kino bez tā?