Kategorija: Aktualitātes

Viesītes novads tiek pārstāvēts Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

Š.g. 5.-7. jūlijā Jelgavā norisinājās VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kur Viesītes novadu pārstāvēja, Kristaps Moļs, apaļā stenda šaušanā. Kristapam šīs bija pirmās sacensības un pieredze Latvijas mērogā. Viesītes novads pārstāvēts godam un Kristaps izcīnīja piekto vietu Latvijā.

Sakopti vācu karavīru kapi Viesītes novadā

Ik vasaru Latvijā ierodas Vācijas Bundesvēra karavīri, lai sakoptu Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietas. Šogad Viesītes novadā gandrīz divas nedēļas Bundesvēra karavīri uzkopa I Pasaules karā kritušo atdusas vietas Viesītes pagasta Stauģu kapos un Viesītes pilsētas Vecajos kapos. Vācu karavīru kapu uzkopšana ir kļuvusi par tradīciju un arī nākošgad tiek plānota Viesītes novada kapu uzkopšana.

Par izmaiņām SIA “Viesītes komunālā pārvalde” kases darbībā uz darbinieku slimības laiku

Maksājumi Saukas un Elkšņu kasēs jūlijā  tiks pieņemti:

16.07.  Otrdien, no plkst. 08:00 – 13:00,  Elkšņu pagasta pārvaldē:

18.07. Ceturtdien,no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

24.07. Trešdien, no plkst. 08:00 – 11:00.,  Saukas bibliotēkā :

25.07. Ceturdien, no plkst. 08:30 – 12:30,  Saukas pagasta pārvaldē:

papildus informācija pa tālr.25440203

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Jēkabpils pilsētas svētkos varēs “satikt” e-pakalpojumus un pārbaudīt erudīciju

Sestdien, 6.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija! Dari digitāli!” viesosies Jēkabpils pilsētas svētkos. Kopā ar citiem svētku dalībniekiem būsim Jēkabpils Vecpilsētas laukumā, kur programmas aktivitāšu teltī svētku apmeklētājiem būs iespēja pieteikties eID kartei un eParakstam, kā arī  saņemt informāciju par noderīgiem e-pakalpojumiem.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Viesītes novada dome 20.06.2019. pieņēma lēmumu Nr.18 (sēdes protokols Nr.7) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un saistošo noteikumu Nr.2019/04 “Par Viesītes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ar Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Veselības dienas “Esi aktīvs!” Jēkabpils Tautas triatlons.

Trešdien, 26. jūnijā Jēkabpils Mežaparkā pozitīvā un aizraujošā gaisotnē notika veselības dienas “Esi aktīvs!” aktivitātes. Visvairāk dalībnieku pulcēja galvenais dienas notikums – Tautas triatlons, kurā komandas mērojās spēkiem peldēšanā, velobraukšanā un skriešanā. Pasākumu organizēja biedrība „Selonia Velo” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”.

Ārkārtas domes sēde 2019.gada 27.jūnijā plkst. 16.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2019.gada 27.jūnijā plkst.16.30 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.

Ziņo: G.Dimitrijeva

Vasaras saulgriežu svinēšana Viesītes novadā

Piektdien, 21.jūnijā, plkst. 20.00 visi senlatviešu tradīciju glabātāji, kopēji un interesenti tika aicināti uz nu jau tradicionālo ielīgošanu Ormaņkalnā, kur kopā ar Viesītes novada pūtējiem un folkloras kopu “Urgas” tika svinēti Vasaras saulgrieži.

Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.

Sēlijas novadu apvienības sapulce Ilūkstē

20. jūnijā Ilūkstē norisinājās kārtējā Sēlijas novadu apvienības dalībnieku sapulce. Šajā reizē kopīgi ar visiem septiņiem Sēlijas novadu priekšsēdētājiem ierādās arī novadu sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras darbinieki, tūrisma speciālisti un Sēlijas radošie cilvēki, lai pārrunātu par septembrī notiekošo Sēlijas dienu un Sēlijas filmu.