Kategorija: Aktualitātes

Atrasts velosipēds

Atrasts kārtējais velosipēds Viesītē, Smilšu ielā, lūdzam griezties Viesītes novada pašvaldības policijā vai zvanot pa telefonu 22023089.

Viesītes vidusskolā turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Viesītes vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001) arī šajā mācību gadā.

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Abonementa biļete pieejama visos SIA Jēkabpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos

No 2019. gada 1. septembra abonementa biļete būs pieejama visos 109 SIA Jēkabpils autobusu parks apkalpotajos maršrutos. Biļeti varēs iegādāties vairākiem braucieniem, kā rezultātā pasažieriem brauciens būs lētāks un sabiedriskā transporta pakalpojumus varēs izmantot ērtāk, katru brauciena reizi nepērkot atsevišķu biļeti.

Apstiprināts projekts “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektu “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000035. Projekts tiks  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pašvaldības ceļa būvprojekta izstrādi veica SIA “Myzone”.

Projekts “V-R communities” tuvojas noslēgumam

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

2019. gada 4. septembrī Viesītē notiks apmācības senioriem “Veselīga novecošana”, tikšanās plkst. 09:30 Viesītes Kultūras pilī. Pasākuma laikā notiks lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Sīkāk ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā pasākumu kalendārā www.viesite.lv. Lūgums pasākumam pieteikties savlaicīgi līdz 2. septembrim plkst. 16:00, jo vietu skaits ir ierobežots, zvanīt vai rakstīt projektu administratorei Lienei, tel. +371 26671248, e-pasts liene.maisaka@viesite.lv.

Turpinās Veselības projekta aktivitātes

2019. gada septembrī pēc neliela pārtraukuma atsākas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātes, kur Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas rūpēties par savu veselību.

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad 2019. gadā šis projekts noslēdzas, tāpēc nepalaid garām pēdējo iespēju iesaistīties un piedalīties projekta rīkotajās aktivitātēs.

Piedāvātās aktivitātes iespējams apskatīt tabulā – Laika_grafiks_2019_septembris.

Baltijas ceļa 30. gadadienas atcere Saukā

“Ritēs dienas ,un ritēs  gadi ,daudz kas pagaisīs, bet šis mirklis paliks. Paliks Baltijas ceļš un mūsu dzīvā ķēde kā sākums, kā gaismas uzliesmojums. Atcerēsimies to ikdienā, atcerēsimies to vienmēr, kad liksies,ka esam vientuļi un nespēcīgi. Atcerēsimies, kad mums būs vajadzīga iejūtība, lai saprastos, lai palīdzētu viens otram” (Dainis Īvāns).

Baltijas ceļš parādīja ,ka vēstures atslēgu var pagriezt vienkārši cilvēki. Mēs paši burtiski ar savām rokām. Gluži kā pirms 30 gadiem uz Baltijas ceļa atceres pasākumu  atnāca ģimenes, dažādu paaudžu iedzīvotāji. Plkst. 19.00, skanot Borisa Rezņika dziesmai ar Valda Pavlovska vārdiem “Atmostas Baltija” izveidojām ceļu, sadodoties rokās.

Viesītes novada izglītības iestādes gatavas uzņemt bērnus

26. augustā Viesītes novadā notika skolu pieņemšana jaunajam mācību gadam. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika apmeklēja Viesītes vidusskolu, PII „Zīlīte”, Viesītes mūzikas un mākslas skolu un Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu“Rites pamatskolu”. 

Lāpu skrējiens apkārt Latvijas valsts robežai Viesītes pieturvieta

Valsts robežsardzei šis ir zīmīgs gads- tiek svinēta robežsardzes simtgade. Tam par godu visa gada garumā Latvijā notiek virkne dažādu pasākumu. Viens no tiem “Lāpu skrējiens” apkārt Latvijas valsts robežai, kas tiek organizēts, lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Skrējiens norisinājās no 19.-23. augustam. Caur Viesīti šis skrējiens vijās 22. augustā. Valsts robežsardzes pārstāvji kopā ar velokluba “Selonia” pārstāvjiem sāka savu skrējienu no Viesītes robežas zīmes (braucot no Neretas puses) līdz Viesītes Sv. Franciska Romas katoļu baznīcai, kur tika rīkots svinīgs pasākums.

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir AS “PNB Banka”

Tā kā apturēta  AS “PNB Banka” darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 16.augusta pārtraukusi pārskaitīt pensijas un pabalstus uz VSAA klientu kontiem AS “PNB Banka”. VSAA aicina savus klientus rūpīgi iepazīties ar informāciju par tālākajām nepieciešamajām darbībām saistībā ar pabalstu un pensiju turpmāku saņemšanu.

Turpinās jauno audzēkņu uzņemšana Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

Krustpils novadā aizvadīta V Sēlijas novadu jauniešu diena

Šī gada 17. augustā Krustpils novada Atašienē, gleznainās Marinzejas muižas teritorijā, norisinājās Sēlijas novadu apvienības novadu – Jaunjelgavas, Neretas, Aknīstes, Salas, Ilūkstes, Jēkabpils,Viesītes novada, kā arī Krustpils novada V Sēlijas novadu Jauniešu diena “Dzimis Sēlijā”.

Viesītes novada dome un muzejs “Sēlija” aicina pieteikties kopīgam braucienam uz Likteņdārzu Koknesē

Atzīmējot viena no Latvijas neatkarības atjaunošanas laika nozīmīgākā notikuma Baltijas ceļa 30. gadadienu, šogad, 24. augustā Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku koncerts ” Saule. Pērkons. Daugava”. Svētku koncertā izskanēs mūsu tautai nozīmīgas un ar atmodas laiku asociatīvas melodijas un dziesmas.

Apmācības senioriem  “Veselīga novecošana” Viesītē. Piesakies!

Projekta “Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis comunities” /V-R communities/ ietvaros tiek organizētas apmācības senioriem  “Veselīga novecošana”. Apmācības notiks š.g. 4.septembrī plkst. 09:30-16:30. 

Obligāti pieteikties līdz 2. septembrim plkst. 16:00, rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot tel. 26691248. Piesakoties norādīt kontakttālruni. 

Programma Dienas kārtība Senioru dienai

Tikšanās 09:30 Viesītes kultūras pilī.

Projektu administratore L.Maisaka

 

Patruļkuģa P-07 “Viesīte” septiņu gadu jubileja

Pirms septiņiem gadiem, 2012. gada 22.augustā Nacionālie bruņotie spēki svinīgā ceremonijā saņēma trešo “Skrundas” klases patruļkuģi  P-07 „Viesīte”, kas ir pirmais pilnīgi Latvijā būvētais karakuģis un trešais no kopumā pieciem šādiem patruļkuģiem.

Šogad, 16.augustā kuģa krustmāte Daina Vītola, Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika devās uz Rīgu sveikt kuģa komandu 7. jubilejā un izbraukt ar kuģi jūrā.

Noslēgušās starptautiskās apmācības “Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally “

No 9. Līdz 17. augustam Viesītes novada jauniete Kristīne Līce apmeklēja Erasmus+ projekta “Cross-sectorial cooperation: Think globally act locally (Starpnozaru sadarbība: domā globāli, rīkojies lokāli)” ietvaros notiekošās apmācības, pārstāvot Viesītes novadu. Tās norisinājās Slovēnijā, pilsētā Ajdovščina, pulcējot 30 jauniešus, jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm – Slovēnijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Itālijas un Polijas.

LLU izcilniece Amanda Kļaviņa: “Vēlme sasniegt vairāk, neatlaidība un ticība sev”

LLU ITF izlaidums 2019

Amanda Kļaviņa šogad ar izcilību absolvējusi LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) studiju programmu “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai,” kurvidējā atzīme studiju laikā bijusi 9,5 balles. Amanda bakalaura darbā rakstījusi par tēmu “Acu zīlīšu izsekošana un sejas vaibstu atpazīšana ainavas novērtēšanā,” kuru ekspertu komisija atzinusi par vienu no labākajiem noslēguma darbiem, kā arī ļāva iegūt bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikācija.

Robežsardzes simtgadei veltīts lāpu skrējiens Viesītes pieturvieta

Lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Valsts robežsardze no 2019. gada 19. augusta līdz 23. augustam organizē Lāpu skrējienu apkārt Latvijas valsts robežai. Lāpu skrējiena sākums Rīgā, Brāļu kapos pie mūžīgā uguns kur, tiks aizdegtas divas ceļojošās lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsāks ceļu apkārt Latvijai – viena Ainažos, otra Kolkas virzienā. Izskrienot maršrutu lāpas atgriezīsies Rīgā.

Lāpu skrējiena maršruts  vīsies arī caur Viesītes novadu.

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem “top!”, sadarbībā ar SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.

Pasākums Rites pagastā “Ciemos pie omes”

10. augustā Ritē norisinājās projekta aktivitātes “Atbalss salās” Sēlijas salas – Rite- Ciemos pie kičīgās omītes- pasākums “Ciemos pie omes” projekts nr. SS/ AS-13, 09.05.2019.