Kategorija: Aktualitātes

ESF projekta ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018. gada februāra mēnesim

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

No 2018. gada 1. februāra Viesītes novadā strādās Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Pieņemšanas laiki:
Mēneša 1. un 3. ceturtdiena-

8.00-12.00-Viesītes novada domē,

12.30-15.00- Saukas pagasta pārvaldē.

Mēneša 2. un 4. ceturtdiena-

8.00-12.00-Elkšņu pagasta pārvaldē,

12.30-15.00- Rites pagasta pārvaldē.

Labklājības ministrija ir uzsākusi sociālu kampaņu “Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi”

Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Atrasts telefons

Viesītē uz A. Brodeles ielas atrasts telefons. Zvanīt: 26881420

Iespēja ikvienam pievienoties jaunsargiem uz barikāžu atceres pasākumiem

13.janvāris, sestdiena

Izbraukšana plkst.11:20 no Viesītes vidusskolas

Par atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Svarcelšanas un trenažieru zāles darba laiki

Galda teniss, novuss, galda spēles bijušajā arodskolas kopmītņu telpā