Kategorija: Aktualitātes

Aicina apceļot Latvijas pierobežu Viesītes novadā

29. un 30. jūlijā, sadarbībā ar Viesītes novadu, norisināsies fonda 1836 un Imanta Ziedoņa muzeja rīkotais Leišmalītes gājiens. Ikviens tuvākas un tālākas Viesītes apkaimes iedzīvotājs un viesis ir aicināts doties pārgājienā, maršrutā Viesīte – Elkšņu kultūras nams – Ilzu baznīca.

Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības LEADER programmas projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta  „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.3-4 līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08. 2018. 

Iesniegts projekts “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”

13. jūlija domes sēdē tika nolemts apstiprināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”. Jūlija mēnesī SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projektu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Uzsākti darbi pašvaldības grants ceļa pārbūves projekta ieviešanai

Jūlija mēnesī ir uzsākti būvniecības darbi pašvaldības projektam “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. Ceļa pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns” Līgums paredz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru mēnešu laikā.

Paziņojums Viesītes pilsētas iedzīvotājiem.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, sakarā ar  ūdens sagatavošanas stacijas darbības traucējumiem, Viesītes pilsētā ūdens kvalitāte neatbilst MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ūdenim ir paaugstināti dzelzs un duļķainības rādītāji.

Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Rites pagasta svētki

8.jūlija rīts solījās būt daudzsološs. Nebeidzamos lietus mākoņus beidzot nomainīja silta vasaras saulīte. Tā bija pirmā un vislielākā dāvana mums pasākuma organizētājiem un visiem pagasta svētku dalībniekiem.

Svētku dienu kā vienmēr atklāja makšķernieki, kas izmantodami rīta klusumu devās pēc sava LIELĀ LOMA.

Pagasta parkā un sporta laukumā pašā rīta agrumā darbojās Rites pagasta tehniskie darbinieki un stafešu tiesneši, lai sakārtotu visu svētku norisei. Kad viss bija sakārtots svētki varēja sākties. Makšķernieki jau saņēmuši savas balvas un medaļas varēja turpināt pārbaudīt savus spēkus komandu, pāru vai individuālajās sacensībās. Volejbolisti varēja cīnīties par labākās komandas titulu.

Kārtējā novada domes sēde 2017.gada 20.jūlijā plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2017.gada 20.jūlijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:

Reids Viesītes ezerā

15.07.2017 Veicot reidu Viesītes ezerā ar mērķi pārbaudīt makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, pārbaudīti 3 makšķernieki un atklāti četri nelegāli zvejas tīkli (120 metri). Uzsākta administratīvā lietvedība. No tīkla atbrīvots 1 līnis. Paldies acīgajiem makšķerniekiem par informāciju un SIA Pērlīte vadībai par sniegto palīdzību.

Pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana

Jūnija nogalē ir pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana un sasniegti plānotie rezultāti. 20. jūnijā ir sagatavoti un Krustpils novada būvvaldē ir iesniegti dokumenti par būves gatavību ekspluatācijai.  Projekta mērķis bija atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam.