Kategorija: Aktualitātes

Konkurss jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

Datu valsts inspekcija informē, ka jauniešiem vecumā no 13 – 17 gadiem ir iespēja piedalīties konkursā “Dati ir vērtība – sargā tos!” .

Konkurss tiek organizēts projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām.”, akronīms DPSME, (konkursa Nr.REC-RDAT-TRAI-AG-2017), projekta Nr.814774 ietvaros.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības:

  • Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sākums plkst. 10:00

Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts Salas novads

Iepriekšēja pieteikšanās un dokumentu iesniegšana ( foto 3×4, vecā apliecība, iesniegums, rēķina apmaksa)

Informācija:  Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Aizdedzām janvāra barikāžu ugunskuru Saukā

“Ir 15. janvāra pēcpusdiena. Saukas ciematiņā pulcējās tie, kas vēlas aizdegt Barikāžu ugunskuru un būt kopā lai atcerētos, pieminētu… Viņi jau nāk – Ārija Gurēviča, Laimdota Grenciņa, Endrius Zvaigzne, Everts, Dominiks, Jurgita Garoļi, Alma, Marta, Inta Malcenieces, Artūrs, Iveta, Vita, Valdis Elkšņi, Veronika, Nikodems Elkšņi, Sanita, Rodrigo Lūši, Biruta Beķere, Indulis Dambergs, Juris Veirihs, Velta Lāce, Aigars Godiņš.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “ Par pašvaldībām “”

Īpašnieku ievērībai

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Lūdzam iesniegt e- pastu  klātienē vai arī iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.  , tas atvieglos NIN maksāšanas paziņojuma saņemšanu.

Paldies par atsaucību,

 Viesītes novada pašvaldība

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 16.janvārī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 16.janvārī plkst. 14.00. Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē,  un izsludina šādu domes sēdes darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

 DARBA KĀRTĪBA:

Uzmanību lopkopjiem!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, līdz 2020. gada 1. februārim Jums jāsniedz Lauksaimniecības datu centram (LDC) informācija par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē pēc stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri.

Saldās brokastis PII „Zīlīte”

Jau otro gadu ar Latvijas Biškopības biedrības iniciatīvu mūsu iestādē tiek organizēta Eiropas mēroga akcija – Eiropas medus brokastis (“European Honey Breakfast”). Decembra mēnesī pie mums viesojās biškopis Cezārijs Stankevičš, kurš bērniem saprotamā valodā pastāstīja par bitēm, to dzīvi, medu un bišu nozīmi  augu apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Bērni noskatījās arī filmu par bitēm, kurā viņi varēja apskatīt dažādus bišu stropus, bišu māti, kā arī noskatīties, kā bitītes spieto.

Atskatoties uz padarīto PII „Zīlīte”

Atskatoties uz aizejošo gadu, būtu svarīgi atcerēties pozitīvās paveiktās lietas un  sākt veidot ieceres nākamajam gadam.

Šajā mācību gadā esam uzsākuši ieviest jauno – kompetenču pieejā balstīto mācību programmu, kurā svarīgi bagātināt bērnu pieredzi ne tikai ar zināšanām un prasmēm, bet mācīt bērniem tikumus, vērtības un caurviju prasmes, kā piemēram, sadarbību, kritisko domāšanu, problēmrisināšanu un pilsonisko līdzdalību, kurās bērns mācās izturēties pieklājīgi un rīkoties iejūtīgi, ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības, noteikt notikumu cēloņus un sekas, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto, utt. Mēs, protams, to nevaram apgūt vienā dienā, bet mēs varam mācīties un mainīties pamazām, soli pa solītim, atmetot veco un nevajadzīgo un pieņemot kaut ko jaunu, labāku, interesantāku, vērtīgāku un saprotamāku bērniem. Jo tikai mācoties, kļūdoties, mēģinot un neatlaidīgi ejot uz mērķi, mēs varam mainīties.

Informācija lauksaimniekiem!

Februāra beigās LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības lietotāju apliecību iegūšanai.

Lai zinātu vai var nokomplektēt mācību grupu, interesentiem lūgums pieteikties līdz 24. janvārim:

Anita Putka, tel: 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Irēna Butkus, tel: 25649618, e-pasts: irena.butkus@llkc.lv

Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Ārkārtas domes sēde 2020.gada 8.janvārī plkst. 15.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks izsludina ārkārtas domes sēdi 2020.gada 8.janvārī plkst.15.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē un apstiprina šādu darba kārtību:

  1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Viesītes novadā.

Ziņo: A.Žuks

Aicinām izņemt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

28. decembra Ziemassvētku eglītē pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, tika dalītas saldumu paciņas. Aicinām tos vecākus un radiniekus, kuri šo pasākumu neapmeklēja, izņemt bērniem paredzētās saldumu paciņas Viesītes Kultūras pilī līdz 2020. gada 20. janvārim!

Viesītes novada pašvaldība sveic svētkos

Viesītē noticis Ziemassvētku turnīrs tenisā

25. decembrī Sēlijas Sporta skolas sporta zālē pieci vīrieši un trīs sievietes cīnījās par Ziemassvētku kausa tenisā iegūšanu. Spēles bija saspringtas un interesantas. Sieviešu kategorijā 1.vietu ieguva Māra Ose, 2. vietu – Ilze Līce un 3.vietu – Austra Saturiņa. Savukārt, vīriešu kategorijā līdz pat pēdējai spēlei uzvarētājs nebija zināms, jo iegūtie punkti pirmajām trim vietām bija vienādi, līdz ar to uzvarētājs tika noteikts pēc geimu starpības. Godalgoto 1.vietu ieguva Elvijs Demjanovs, 2.vietu – Jānis Osis, 3.vietu – Alfons Žuks, 4.vietu – Nils Rēders un 5.vietu – Jānis Grīnbergs.

Atklāj jaunizveidoto Dienas centru Viesītē

2019. gada 20. decembrī, ar svinīgu sarkanās lentas pārgriešanu, uzmundrinošiem sveicieniem un radošajām darbnīcām, tika atklāts Dienas centrs Viesītē, kas atrodas Smilšu ielā 39K, bijušās dienesta viesnīcas ēkas 1.stāvā. Dienas centrs jaunizveidots projekta Nr. LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’ ietvaros. Šis centrs ir pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība un paredzēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī pašvaldība aicina centru apmeklēt ikvienu Viesītes novada iedzīvotāju, kurš vēlas aktīvi un jautri pavadīt savu brīvo laiku.

Ārkārtas domes sēde 2019.gada 30.decembrī plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2019.gada 30.decembrī plkst.9.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē , un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/11 “Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka

Informācija Viesītes novada iedzīvotājiem

Viesītes novada pašvaldība informē, ka 2019.gada 30.decembrī Rites pag. pārvaldes kase, Saukas pag. pārvaldes kase Lonē, Elkšņu pag. pārvaldes kase un Viesītes novada pašvaldības centrālā kase būs slēgtas.

Viesītes novada pašvaldības darba laiks svētkos

Transporta laiki uz pasākumu “Vislielākā dāvana”

25.decembrī plkst. 13:00 Viesītes Kultūras pilī norisināsies pasākums “Vislielākā dāvana”.  No pagasta pārvaldēm tiek nodrošināts transports uz pasākumiem:

Klauce -11:15
Elkšņi  -11:30
Cīruļi   -11:50
Sauka -12:10
Lone  -12:25
Eķengrāve-12:40
Viesīte 12:50