Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā” Viesītē

1.jūlijā  Viesītē norisināsies nu jau 5.Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Svētkos piedalīsies Sēlijas novadu apvienības pašvaldību – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas,  Viesītes kā arī  Krustpils  novadu amatieru kolektīvi. Svētkos pulcēsies ap 1000 tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāju, dejotāju, folkloras kopu, vokālo ansambļu, anatierteātru un pūtēju orķestru dalībnieki, Sēlijas novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas sēļu izcelsmes personības, citi interesenti un tautas mākslas mīļotāji no visas Latvijas.

 

Svētku programma: 

Muzeja “Sēlija” parkā

10:00 – 16:00   SĒLIJAS LIELTIRGUS

* senie amati Sēlijā – amatu prasmes, meistardarbnīcas/meistarklases, sēļu ēdieni u.c.

* novadu tūrisma informācijas centru stendu prezentācijas.

11:00 -17:00  SVĒTKU ATKLĀŠANA un IESKANDINĀŠANA

* brīvā skatuve-Dižošanās par/ap savu novadu

* vokālo ansambļu un folkloras kopu sadziedāšanās un amatierteātru saspēle

 

Viesītes katoļu baznīca

12:00  Ekumēniskais dievkalpojums

un novadnieku Aigara un Gundara Godiņu koncerts

 

Kultūras pils izstāžu zāle

14:00 Izstāžu cikls “Tautas māksla Sēlijā”

* Sēlijas novadu gleznotāju izstāde, izstādes atklāšana, tikšanās un sarunas ar māksliniekiem

* “Laika kaleidoskops” /Kultūras veicināšanas biedrība (Jaunjelgava);

 

17:30  SVĒTKU GĀJIENS  no Viesītes novada domes līdz centrālajam laukumam

Sēlijas  novadu  – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas,  Viesītes,  kā arī  Krustpils  svētku dalībnieku parāde.

 

Centrālā skatuve

18:00  DIŽKONCERTS “Sēlija Rotā”

Vienotā koncertā apvienosies profesionāli mākslinieki un amatierkolektīvi:

* dziedātāji, dejotāji, folkloras kopas un pūtēju orķestri no Sēlijas novadiem;

* Iveta Tāle un Tradicionālās dziedāšanas grupa “Sēlijas Saucējas”;

* pavadošā mūziķu grupa novadnieka  Ginta Žilinska vadībā;

* mūziķu apvienība  ”Neaizmirstulītes”

21:00  SVĒTKU BALLE  kopā ar “Belcanto orķestri” visiem dalībniekiem un viesiem.

5.Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, turpinās  kopā sanākšanas un sadziedāšanās procesu, ar mērķi — sapulcināt vienkopus sēļu novadu de­jo­tājus, dziedātājus, folkloris­tus, visus muzicējošos un dziedošos sēļus, kuri veicina Sē­lijas reģiona specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides kvalitatīvā attīstībā.

Drukāt