Psihologa lekcija Elkšņi Kultūras namā

 

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks psihologa lekcija par sevis pasargāšanu no stresa situācijām.

Lekciju plāna projekts  ir izstrādāts, lai mērķauditorija  spētu  identificēt, atpazīt  stresa situācijas, izprast stresa izraisītājus un simptomus, izvērtēt riska situācijas saistībā ar stresu, kā arī apgūtu stresa mazināšanas  un pārvarēšanas metodes un veidus, kas  palīdzēs saglabāt mērķauditorijas psihoemocionālo veselību.

Lekcijas ilgums: 2 akadēmiskās stundas  katrā norises vietā (1 akadēmiskā stunda 45 minūtes)

Norises vietas:

 1. Elkšņu pagasts- 15.03.2018., 15.00-16.30 PĀRCELTS uz 26.03.2018. plkst. 15:30
 2. Rites pagasts- 09.03.2018., plkst. 12.00-13.30
 3. Saukas pagasts- 09.03.2018., plkst. 14.30- 16.00
 4. Viesītes pagasts- 15.03.2018., plkst. 17.00-18.30

Lekcijas plāns un apskatāmās tēmas:

 • Stresa jēdziens
 • Stresa izraisītāji, simptomi un veidi
 • Stresa stadijas
 • Stresa ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti, funkcionēšanu un organisma reakcija uz stresa situācijām
 • Dažādu psihoemocionālā riska situāciju novērtēšna un mazināšana
 • Stresa kontroles veidi un paņēmieni
 • Atbildes uz auditorijas jautājumiem, atgriezeniskā saite

Lekciju plānu sastādīja-  lektore, mg. psych.,  psiholoģe Sarmīte Jaševa

Projektu vadītāja Liene Maisaka

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other