Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Viesītes novadā

“TO NEVAR AIZMIRST…”

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai   25. martā Viesītes novadā

 Elkšņos

plkst. 10:00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem.

Saukā

plkst. 10:00 iedegsim sveces Komunistiskā genocīda upuru piemiņai  Saukas pagasta Smiltaines kapsētā.

Viesītē 

plkst. 11:00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana Viesītē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem.

plkst. 11:30 Mūzikas un mākslas skolā ATCERES PASĀKUMS “To nevar aizmirst…”

  • Sarunas un atmiņas pie tējas tases,
  • Viesītes Mūzikas skolas audzēkņu muzikāli priekšnesumi.

Ritē

plkst. 13:30 Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums pie pieminekļa “TIEM, KAS NEPĀRNĀCA”. Pulcēšanās pie Rites pagasta pārvaldes.

Aicinām visus novada politiski represētos, viņu ģimenes un visus interesentus!

Drukāt