B.Rusiņa piemiņas kauss novusā Viesītē

Kad:
2017. gada 25. marts @ 9.30 – 14.00
2017-03-25T09:30:00+02:00
2017-03-25T14:00:00+02:00

25.03.2017.

NOLIKUMS

Mērķis: Popularizēt novusa spēli Viesītē.

Noskaidrot labākos novusa spēlētājus.

Sacensību norises laiks: Š.g 25. martā pl. 9.30.

Sacensību norises vieta: Sēlijas sporta skola (bijusī arodskola).

Sacensību organizators: Viesītes Sporta klubs sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldību.

Tiesneši: galvenais tiesnesis Gints Stumbiņš.

Dalībnieki: Viesītes novada iedzīvotāji un viesi.

Sacensību norises kārtība: Atklātais novusa turnīrs Viesītē ir vienas dienas turnīrs, kur var piedalīties ikviens novusa spēles cienītājs. Dalībnieki izlozē kārtas numuru. Dalībnieki spēlē katrs ar katru, spēlē līdz 4 uzvarām. Par uzvaru piešķir 2 punktus, zaudējums – 0 punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā, vietu nosaka ņemot vērā savstarpējās spēles, uzvarēto un zaudēto partiju attiecību katram spēlētājam.

Katrs dalībnieks ierodoties reģistrējas, iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un ar savu parakstu apliecina, ka šie noteikumi tiks ievēroti. Ja dalībnieks neievēros iekšējās kārtības noteikumus, viņš tiks diskvalificēts un spēli tālāk neturpinās, nekavējoties atstājot šīs telpas.

Tie paši noteikumi attiecas arī uz skatītājiem, neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, telpas būs nekavējoties jāatstāj.

Pieteikumi: iesniedzami līdz š.g. 25. martam plkst. 09:00 galvenajam tiesnesim.Informācijai tālr. 26530446 vai 25649379.

Apbalvošana: 1.vieta kauss, diploms, 2.v.- 3.v. medaļas, diplomi.

Viesītes sporta darba organizators                                                           Gints Stumbiņš

Drukāt